PZU

Sierpień 2021

Standard ekspozycji

Zadbaj o wyposażenie agencji w aktualne materiały marketingowe. W celu zamówienia materiałów skontaktuj się ze swoim kierownikiem sprzedaży.

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące aktualnych materiałów reklamowych.

Plakaty

Obowiązkowe


1. PZU/3714
Masz ubezpieczenie, śpisz spokojnie


2. PZU/5396*​
Ruszaj po 10% zniżki na OC i bonus...


3. PZU/3345
Letni wyjazd na horyzoncie


4. PZU/3350
Przygotuj się na każdy bieg wydarzeń


W zależności od ilości posiadanych plakatowników, umieszczaj plakaty zgodnie z ich numeracją, np. mając 2 plakatowniki – umieszczasz w nich plakat nr 1 i nr 2 (3 plakatowniki – plakat nr 1, 2, 3 itd.).
Jeśli masz więcej plakatowników, eksponuj plakaty opcjonalne!
* Plakat dla agentów biorących udział w pilotażu PEKAO, wysłany do biur 18.05.2021 r.

 

Plakaty do ekspozycji w witrynie okiennej lub na drzwiach wejściowych w widocznym miejscu dla klientów

Szczepimy się**

Biuro otwarte

Biuro czasowo zamknięte*


Obowiązek zakładania
maseczek


*Biura powinny być otwarte w pełnym wymiarze zadeklarowanych godzin. W sytuacji, gdy istnieje konieczność zamknięcia lub ograniczenia dostępności to wówczas konieczna jest ekspozycja plakatu i zgłoszenie do KSAW.
*Plakat do pobrania i samodzielnego wydrukowania ze strony PZU Wiem.
**Plakat obowiązkowy od 15 sierpnia do 30 września.

Opcjonalne

PZU/3352​
Najlepszy plan na życie?
Życie pełnią zdrowia

PZU/3494
Twoje życie, zdrowie i majątek
są z nami bezpieczne


PZU/3351
Sięgnij po ubezpieczenie,
które sprawdza się
w każdej firmie


W zależności od ilości posiadanych plakatowników, umieszczaj plakaty zgodnie z ich numeracją, np. mając 2 plakatowniki – umieszczasz w nich plakat nr 1 i nr 2 (3 plakatowniki – plakat nr 1, 2, 3 itd.).
Jeśli masz więcej plakatowników, eksponuj plakaty opcjonalne!
*Plakaty przesłane początkiem grudnia do biur sprzedających ubezpieczenia życiowe.

Ulotki

Obowiązkowe


 1. PZU/5150
Masz ubezpieczenie, śpisz spokojnie


2. PZU/5395​*
Ruszaj po 10% zniżki na OC i bonus...


3. PZU/3787 
 Letni wyjazd na horyzoncie


4. SKU 5093*
Jedna polisa dla całej rodziny


 5. Szczepimy się***

6. PZU/3936**
Bezpiecznej drogi z PZU GO


Stand PZU GO**


Czujnik PZU GO**


Jeśli masz więcej miejsca, eksponuj ulotki opcjonalne!
*ulotka dla agentów biorących udział w pilotażu PEKAO.
**Ulotki i stand PZU GO do ekspozycji w biurach sprzedających ubezpieczenia PZU GO. W biurach nieposiadających standu na biurku należy eksponować czujnik PZU GO.
***Ulotka obowiązkowa od 15 sierpnia do 30 września.

Opcjonalne


1. PZU/3384​
Najlepszy plan na życie? Życie pełnią zdrowia


2. PZU/3388
Ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych


3. PZU/5377 
 Przygotuj się na każdy bieg wydarzeń4. PZU/3347
Sięgnij po ubezpieczenie,
które sprawdza się w każdej firmie


Materiały do zamówienia w systemie Cursor.
* Materiał dla biur sprzedających ubezpieczenia  życiowe. Materiały przesyłane do biur w grudniu. Dostępne także do zamówienia w systemie CURSOR.

Inne materiały

Standy

  Nr Cursor Nazwa materiału

PZU/3760 Stand Samochód – ekspozycja na biurku, stoliku w poczekalni

PZU/3761 Stand Dom – ekspozycja na biurku, stoliku w poczekalni

PZU/3762* Stand RODO – ekspozycja na biurku, stoliku w poczekalni

PZU/5000* Stand PZU GO – ekspozycja na biurku, stoliku w poczekalni


*Stand RODO i stand PZU GO do ekspozycji w biurach posiadających ten materiał. Są to standy niedostępne w systemie CURSOR do odwołania.

Argumentery PZU/ PZU Życie

  Nr Cursor Nazwa materiału

PZU/3337 MSP – Chroń swoją firmę

PZU/4078 DOM – masz ubezpieczenie, śpisz spokojnie

PZU/3335 AUTO – przygotuj się na każdy bieg wydarzeń

PZU/3630 Broszura/Argumenter Cyber

-

PZU/3436
PZU/3133
PZU/3937
PZU/3459
Ubezpieczenia Grupowe
OMS
POZ – Zdrowie pod Ochroną
Plan na Zdrowie


Materiały do zamówienia w systemie Cursor.

Pozostałe materiały PZU Życie

Plakaty

Nr Cursor Nazwa materiału

-

PZU/3900 PZU Ochrona dla Rolnika

-

PZU/5276 IKZE „Twoje oszczędnością zaczynają się już dziś (usuwamy z opcjonalnych)

-

PZU/3494 Plakat, B2, Kompleksowa oferta

Ulotki

Nr Cursor Nazwa materiału

-

PZU/3902 PZU Ochrona dla Rolnika – ofertówka zbiorcza

-

PZU/3904 PZU Ochrona dla Rolnika – ofertówka, wariant III, A4

-

PZU/3905 PZU Ochrona dla Rolnika – ofertówka, wariant IV, A4

-

PZU/5283 IKZE

-

PZU/5286 IKZE, poradnik

-

PZU/5286 IKZE, karta produktu

-

PZU/4023 IKZE, prospekt DFE z deklaracja papierową

-

PZU/5152 Ubezpieczenia Indywidualne, dodatki dla dzieci, ulotka DL


Materiały do zamówienia w systemie Cursor.

Materiały Plan na Zdrowie

 

Nr Cursor Nazwa materiału

-

PZU/3384 Plan na Zdowie, ulotka DL

-

PZU/3556 Plan na Zdrowie, dodatek w Ciężkiej Chorobie, ulotka A4

-

PZU/3557 Plan na Zdrowie , dodatek w Leczeniu Nowotworu, ulotka A4

-

PZU/3558 Plan na Zdrowie, zakres podstawowy, ulotka A4

-

PZU/3559 Plan na Zdrowie, W Trosce o Ciebie, ulotka A4

-

PZU/3977 Na wypadek Nowotworu, ulotka DL

-

PZU/4056 Plan na Zdrowie, język ukraiński, ulotka DL


Materiały do zamówienia w systemie Cursor.

Materiały do ubezpieczenia NNW Edukacja

  Nr Cursor Nazwa materiału

PZU/3962 Ulotka dla rodziców po zawarciu ubezpieczenia

PZU/3761 Teczka oferta dla KI

PZU/3080 Teczka oferta dla szkół

Wersja elektroniczna Argumenter dla agentów

PZU/3968-73 Inserty dla szkół, przedszkoli i żłobków – 6 wzorów zależnie od strefy


Materiały do zamówienia w systemie Cursor.

Filmy na ekrany LCD – POS TV

 animacja do PZU Doradca:
https://static.pzu.pl/files/PZU_Doradca.mp4

 animacja do PZU Wojażer​:
https://static.pzu.pl/files/PZU_Wojazer.mp4​

 film do PZU GO (jak działa​):
https://static.pzu.pl/files/PZU_GO_Jak_Dziala.mp4

 film do Plus IKZE (dla biur, które zajmują się sprzedażą IKZE):
https://youtu.be/iV9ck0d5Wm8​

 animacja do PZU DOM:
http://static.pzu.pl/files/04_PZU_Dom_2020.mp4

 animacja do PZU Auto:
http://static.pzu.pl/files/01_PZU_Auto_2020.mp4 

 animacje do produktów oraz przerywniki z Niestraszkami:
https://static.pzu.pl/files/animacje_produktowe.zip

 animacja do Planu na Zdrowie:
https://static.pzu.pl/files/PZU_Plan_na_zdrowie.mp4

 

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij