PZU

Maj 2021

Standard ekspozycji

Zadbaj o wyposażenie agencji w aktualne materiały marketingowe. W celu zamówienia materiałów skontaktuj się ze swoim kierownikiem sprzedaży.

Poniżej znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące aktualnych materiałów reklamowych.

Plakaty

Obowiązkowe


1. PZU/3350
Przygotuj się na każdy bieg wydarzeń2. PZU/3900*​
Ubezpieczenie na życie dla
rolników i ich rodzin


3. PZU/3714
Masz ubezpieczenie, śpisz spokojnie


 

4. PZU/3351
Sięgnij po ubezpieczenie,
które sprawdza się
w każdej firmie


Jeśli masz więcej niż dwa plakatowniki, eksponuj plakaty opcjonalne!
*Materiał dla biur sprzedających ubezpieczenia  życiowe – materiały przesłane w październiku z prośbą o ich zatrzymanie.

 

Plakaty do ekspozycji witrynie okiennej lub na drzwiach wejściowych w widocznym miejscu dla klientów

Biuro otwarte

Biuro czasowo zamknięte*


Obowiązek zakładania
maseczek


*Biura powinny być otwarte w pełnym wymiarze zadeklarowanych godzin. W sytuacji, gdy istnieje konieczność zamknięcia lub ograniczenia dostępności to wówczas konieczna jest ekspozycja plakatu i zgłoszenie do KSAW.
**Plakat do pobrania i samodzielnego wydrukowania ze strony PZU Wiem.

Opcjonalne

PZU/3352​
Najlepszy plan na życie?
Życie pełnią zdrowia

Dostawa*
Twoje oszczędności z IKZE
zaczynają się już dziś

PZU/3494
Twoje życie, zdrowie i majątek
są z nami bezpieczne


Materiały do zamówienia w systemie Cursor.
*Plakaty przesłane początkiem grudnia do biur sprzedających ubezpieczenia życiowe.

Ulotki

Obowiązkowe


 1. PZU/3346 
 Przygotuj się na każdy bieg wydarzeń  


2. PZU/5185 PZU/5186
PZU/5187 PZU/5188
*
Zakręć się koło ubezpieczenia

3. PZU/5150
Masz ubezpieczenie, śpisz spokojnie


4. PZU/3347
Sięgnij po ubezpieczenie,
które sprawdza się w każdej firmie

5. PZU/3936**
Bezpiecznej drogi z PZU GO


Stand PZU GO**


Czujnik PZU GO**


Jeśli masz więcej niż 1 plakatownik, eksponuj ulotki opcjonalne!
*Materiał dla biur sprzedających ubezpieczenia  życiowe, obowiązkowy od 14 kwietnia. Materiały do biur zamawia OSA. Ulotki będą w standardzie także w maju.
**Ulotki i stand PZU GO do ekspozycji w biurach sprzedających ubezpieczenia PZU GO. W biurach nieposiadających standu na biurku należy eksponować czujnik PZU GO.

Opcjonalne


1. PZU/3384​
Najlepszy plan na życie? Życie pełnią zdrowia


2. PZU/3388
Ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych


3. Dostawa*
Twoje oszczędności z IKZE zaczynają się już dziś


4. SKU 5093**
Jedna polisa dla całej rodziny 


Materiały do zamówienia w systemie Cursor.
*Ulotki przesłane początkiem grudnia do biur sprzedających ubezpieczenia życiowe.
** Materiał dla biur sprzedających ubezpieczenia  życiowe. Materiały przesyłane do biur w grudniu. Dostępne także do zamówienia w systemie CURSOR.

Do ubezpieczeń PZU Zdrowie*


 


 


 


 


 


*Przykładowe materiały informacyjne o flagowych placówkach medycznych PZU Zdrowie, do wykorzystania przez Agentów w rozmowach z klientami, przy sprzedaży Planu na Zdrowie. Materiały zostały przesłane do wybranych biur w Warszawie, Poznaniu, Krakowie, Wrocławiu, Częstochowie, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Opolu, Płocku i Radomiu.

Inne materiały PZU SA

Standy

  Nr Cursor Nazwa materiału

PZU/3760 Stand Samochód – ekspozycja na biurku, stoliku w poczekalni

PZU/3761 Stand Dom – ekspozycja na biurku, stoliku w poczekalni

PZU/3762* Stand RODO – ekspozycja na biurku, stoliku w poczekalni

PZU/5000* Stand PZU GO – ekspozycja na biurku, stoliku w poczekalni


*Stand RODO i stand PZU GO do ekspozycji w biurach posiadających ten materiał. Są to standy niedostępne w systemie CURSOR do odwołania.

Argumentery PZU SA

  Nr Cursor Nazwa materiału

PZU/3337 MSP – Chroń swoją firmę

PZU/4078 DOM – masz ubezpieczenie, śpisz spokojnie

PZU/3335 AUTO – przygotuj się na każdy bieg wydarzeń

PZU/3630 Broszura/Argumenter Cyber


Materiały do zamówienia w systemie Cursor.

Materiały do Pracowniczych Planów Kapitałowych

  Nr Cursor Nazwa materiału

PZU/3916 Ulotka A5 - PPK

PZU/3915 Argumenter

PZU/4054 Broszura handbook A4 - 24 str.

PZU/4053 Broszura A4 24 str. oferta z benefitami


Materiały do zamówienia w systemie Cursor.

Materiały do ubezpieczenia NNW Edukacja

  Nr Cursor Nazwa materiału

PZU/3962 Ulotka dla rodziców po zawarciu ubezpieczenia

PZU/3761 Teczka oferta dla KI

PZU/3080 Teczka oferta dla szkół

Wersja elektroniczna Argumenter dla agentów

PZU/3968-73 Inserty dla szkół, przedszkoli i żłobków – 6 wzorów zależnie od strefy


Materiały do zamówienia w systemie Cursor.

Filmy na ekrany LCD – POS TV

 animacja do PZU Doradca:
https://static.pzu.pl/files/PZU_Doradca.mp4

 animacja do PZU Wojażer​:
https://static.pzu.pl/files/PZU_Wojazer.mp4​

 film do PZU GO (jak działa​):
https://static.pzu.pl/files/PZU_GO_Jak_Dziala.mp4

 film do Plus IKZE (dla biur, które zajmują się sprzedażą IKZE):
https://youtu.be/iV9ck0d5Wm8​

 animacja do PZU DOM:
http://static.pzu.pl/files/04_PZU_Dom_2020.mp4

 animacja do PZU Auto:
http://static.pzu.pl/files/01_PZU_Auto_2020.mp4 

 animacje do produktów oraz przerywniki z Niestraszkami:
https://static.pzu.pl/files/animacje_produktowe.zip

 animacja do Planu na Zdrowie:
https://static.pzu.pl/files/PZU_Plan_na_zdrowie.mp4

 

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij