14 marca 2022

Dofinansowanie do sprzętu ortopedycznego i pomocniczego

Jeśli po wypadku masz poważne obrażenia ciała, będziesz potrzebować sprzętu ortopedycznego lub środków pomocniczych.

Sprzęt ortopedyczny i pomocniczy

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze  określa rozporządzenie Ministra Zdrowia.

Przedmioty ortopedyczne to m.in.: kule, laski, wózki inwalidzkie, aparaty i obuwie ortopedyczne, gorsety, protezy kończyn.
Środki pomocnicze to m.in.: cewniki, okulary, inhalatory, pieluchy, pieluchomajtki, worki na mocz, materace i poduszki przeciwodleżynowe.

Katalog opisywanych przedmiotów nie obejmuje sprzętu rehabilitacyjnego, który jest niezbędny do rehabilitacji ruchowej lub innej, zaleconej przez lekarza do odbywania w warunkach domowych.


Jak skorzystać z refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ)

Każdy ubezpieczony w powszechnym systemie ubezpieczeń zdrowotnych może ubiegać się o dofinansowanie z NFZ, a także z  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON). Aby dostać refundację z NFZ, musisz otrzymać zlecenie zaopatrzenia od uprawnionego do tego lekarza, pielęgniarki, położnej, fizjoterapeuty lub innej osoby uprawnionej. Od 1 stycznia 2020 r. zlecenie może potwierdzić lekarz lub inna osoba uprawniona do wystawienia zlecenia bądź dowolny oddział NFZ (jeśli lekarz nie może tego zrobić). Następnie możesz się zgłosić do wybranego świadczeniodawcy na terenie całego kraju (producenta lub sklepu), który ma podpisaną umowę z NFZ i odebrać sprzęt. Refundacja może nie objąć pełnej kwoty zakupu sprzętu z uwagi na limity, do jakich NFZ finansuje określone sprzęty.

Szczegółowe zasady, listę przedmiotów objętych refundacją oraz limity cen znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.


Gdzie szukać pomocy w dofinansowaniu 

Gdy cena Twojego sprzętu przewyższa limit NFZ, możesz starać się o pokrycie tej różnicy z pieniędzy PFRON. Wystarczy, że spełnisz kilka kryteriów, m.in. dochodowe.

Aby ubiegać się o dofinansowanie, złóż w PCPR:

  • wniosek o dofinansowanie zakupu sprzętu ortopedycznego i pomocniczego,
  • kserokopię orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
  • zaświadczenia o wysokości dochodów,
  • kserokopię zlecenia lekarskiego na sprzęt, o który się ubiegasz , potwierdzoną przez uprawnione do tego osoby,
  • fakturę lub inny dokument poświadczający zakup.

Szczegółowe informacje o zasadach przyznawania środków oraz składania wniosków znajdziesz w odpowiednim dla Twojego miejsca zamieszkania w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie.

Jeśli pieniądze od instytucji państwowych okażą się niewystarczające, możesz zgłosić wniosek do ubezpieczyciela sprawcy wypadku. Gdy nie jest to możliwe, możesz poszukać pomocy w organizacjach pozarządowych (fundacjach, stowarzyszeniach) udzielających finansowego wsparcia ofiarom wypadków.

Jeśli jednak nie uda Ci się dostać dofinansowania z tych źródeł i  pokrywasz całość lub część kosztu z własnych pieniędzy, możesz skorzystać z tzw. ulgi rehabilitacyjnej przy rocznym rozliczeniu z urzędem skarbowym.

Więcej informacji znajdziesz tu:
Wyroby medyczne wydawane na zlecenie - Ministerstwo Zdrowia - Portal Gov.pl (www.gov.pl)

 

Zamknij