15 kwietnia 2022

Za co zapłacimy w związku z obrażeniami ciała

Pokryjemy uzasadnione i odpowiednio udokumentowane koszty, które poniosłeś wskutek uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia. Możesz ubiegać się o odszkodowanie z różnych tytułów, w zależności od okoliczności zdarzenia i następstw wypadku.
  • Zadośćuczynienie

To jednorazowe świadczenie za ból i cierpienia psychiczne związane z obrażeniami ciała i rozstrojem zdrowia. Obejmuje wszystkie negatywne doznania zarówno obecne, jak i te, które możesz odczuwać w przyszłości. Jego wysokość określamy indywidualnie w zależności od rodzaju obrażeń, cierpień natury fizycznej i psychicznej, długości leczenia, wieku, poczucia bezradności życiowej po wypadku i widoków powodzenia na przyszłość.
 

  • Koszty leczenia i rehabilitacji

Leczenie może wiązać się z różnymi wydatkami: lekarstwa, środki opatrunkowe, porady lekarskie, specjalistyczne badania i zabiegi operacyjne oraz rehabilitację, które również możemy ci zwrócić.

W Programie Rehabilitacji w PZU masz gwarancję, że to my ponosimy wszelkie koszty rehabilitacji i dojazdów na zabiegi. Korzystasz z usług na najwyższym poziomie, które są realizowane bez długiego czasu oczekiwania.
 

  • Inne koszty związane z wypadkiem

Inne uzasadnione wydatki to: koszty opieki, dojazdów do placówek medycznych, zakup niezbędnego sprzętu rehabilitacyjnego, urządzeń kompensujących dysfunkcję i inwalidztwo (wózek inwalidzki, protezy, aparaty słuchowe, okulary, sprzęt ortopedyczny, inne materiały pomocnicze) . Możesz też otrzymać zwrot kosztu zniszczonej w wypadku odzieży i rzeczy osobistych. Jeżeli wskutek wypadku nie mogłeś pracować, możesz otrzymać również zwrot utraconych dochodów.
 

  • Renta

Jeżeli tymczasowo lub na stałe zmniejszyły się wskutek wypadku Twoje dochody, jesteś zmuszony do  ponoszenia stałych wydatków związanych z leczeniem lub istotnie zmniejszyły się Twoje widoki powodzenia na przyszłość – możesz zawnioskować o przyznanie odpowiedniej renty na określony czas lub na stałe.

Katalog roszczeń, które możesz zgłosić, nie jest zamknięty. Możesz ubiegać się o zwrot wszelkich uzasadnionych kosztów, jakie poniosłeś w związku z wypadkiem. Każda sytuacja jest inna i zależy od rodzaju obrażeń oraz innych konsekwencji, jakie spowodował wypadek.

Zamknij