PZU PZU

Idealny pracownik w PZU

 

W PZU jesteśmy pewni, że o sukcesie grupy decyduje nie tylko rozpoznawalna marka i ponad 200-letnia tradycja, ale przede wszystkim ludzie. Dlatego u naszych pracowników cenimy zarówno wysokie kompetencje, jak i zaangażowanie.

Do pracy w PZU poszukujemy osób, które rozumieją potrzeby klienta. Ważna jest dla nas zdolność do podejmowania odpowiedzialności za prowadzone procesy oraz samodzielność. Od kandydatów oczekujemy motywacji do osiągania coraz lepszych wyników i stawiania sobie wysokich wymagań. Niezbędna jest też umiejętność współpracy, w tym dzielenie się dobrymi praktykami, wiedzą i doświadczeniem. Cenimy elastyczność i otwartość, która pozwala m.in. podejmować nowe wyzwania i efektywnie działać w różnorodnych sytuacjach.

Od kandydatów na stanowiska kierownicze oczekujemy dodatkowo umiejętności angażowania zespołu oraz zarządzania wynikami i standardami pracy.

Aktualne oferty pracy w PZU