Menu
  1. ETAP 1 – Test predyspozycji do zawodu
    Tutaj wypełniasz test predyspozycji zawodowych, gdzie Ty dowiesz się więcej o pracy Doradcy Ubezpieczeniowego i jego obowiązkach, a my dowiemy się więcej o Tobie.
  2. ETAP 2 – Spotkania z Dyrektorem Jednostki Agencyjnej i Specjalistą ds. rekrutacji
    W tym etapie zaprosimy Cię do udziału w rozmowach, które pozwolą obu stronom (Dyrektorowi i Tobie) podjąć decyzję o biznesowej współpracy. Rekruter będzie chciał poznać Ciebie i Twoje predyspozycje do pracy w sieci agencyjnej . Podczas spotkania będziemy chcieli przekazać Ci jak najwięcej informacji nt. specyfiki pracy Doradcy Ubezpieczeniowego.
  3. ETAP 3 – Spotkanie z Dyrektorem Sieci Agencyjnej
    Ostateczną decyzję o nawiązaniu współpracy z każdym kandydatem podejmuje Dyrektor Sieci Agencyjnej, w oparciu o wyniki dotychczasowych etapów rekrutacji i krótką rozmowę. Jest to doskonała okazja dla Ciebie na zadanie pytań oraz poznanie warunków i możliwości, jakie wiążą się z karierą w sieci agencyjnej PZU Życie.
Zamknij