1. ETAP 1 – Test predyspozycji do zawodu
    Tutaj wypełniasz test predyspozycji zawodowych, gdzie Ty dowiesz się więcej o pracy Agenta i jego obowiązkach, a my dowiemy się więcej o Tobie.
  2. ETAP 2 – Spotkania z Menedżerem Zespołu Sprzedażowego
    W tym etapie zapraszamy Cię na spotkanie z Menedżerem Zespołu Sprzedażowego w Twoim regionie. Przeprowadzi on z Tobą rozmowę, by Cię lepiej poznać i dowiedzieć się więcej o Twoim doświadczeniu i oczekiwaniach związanych z podjęciem pracy. Jest to doskonała okazja dla Ciebie na zadanie pytań oraz poznanie warunków i możliwości, jakie wiążą się z karierą w sieci agencyjnej PZU Życie.
  3. ETAP 3 – Spotkanie z Dyrektorem Sprzedaży
    Ostateczną decyzję o nawiązaniu współpracy z każdym kandydatem podejmuje Dyrektor Sprzedaży, w oparciu o wyniki dotychczasowych etapów rekrutacji i krótką rozmowę.
Zamknij