W dniu 12 maja 2010 r. na warszawskim parkiecie zadebiutowała Grupa PZU. Była to jedna z największych ofert w 2010 roku w Europie Środkowo-Wschodniej i największa w historii polskiej Giełdy Papierów Wartościowych. Debiut zakończył ponad 10-letni konflikt dwóch największych udziałowców: Skarbu Państwa i holenderskiego Eureko. Cena akcji w ofercie wynosiła 312,50 zł. Kurs walorów na otwarciu pierwszego dnia notowań wzrósł o 11,7% do 349 zł, a na zamknięciu wynosił już 360,00 zł.

Oferta objęła 25.819.337 akcji Spółki. Inwestorom instytucjonalnym przydzielono w Ofercie 18.686.908 akcji PZU, indywidualnym 7.058.491 akcji, a osobom uprawnionym 73.938 akcji PZU. Zainteresowanie inwestorów instytucjonalnych było dziewięciokrotnie większe niż podaż akcji. Wśród inwestorów instytucjonalnych 59% stanowili inwestorzy krajowi, a 41% zagraniczni.

W ofercie akcje Spółki przydzielono 255.541 inwestorom, w tym: inwestorzy indywidualni 251.288, osoby uprawnione 1.629, inwestorzy instytucjonalni 2.624.

 

Informacje podstawowe

Spółka: PZU SA
Kod ISIN: PLPZU0000011
Nazwa skrócona: PZU
Rynek notowań: GPW / Podstawowy 250 PLUS
System notowań: Notowania ciągłe
Sektor: Ubezpieczenia
Indeksy :

WIG (od 17 maja 2010 r.)

WIG20 (od 17 maja 2010 r.)

WIG-Poland (od 17 maja 2010 r.)

MSCI (od 27 maja 2010 r.)

WIG-ESG (od 3 września 2019 r.)

WIGdiv (od 24 września 2012 r.)

WIG30 (od 23 września 2013 r.)

 

Inne :

WIG20TR

CEEplus 

WIG.MS-FIN 

Stoxx Europe 600 

FTSE Russel mid cap  

 

Zamknij