Zmiany struktury akcjonariatu PZU SA od dnia debiutu giełdowego, z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających powyżej 5% ogólnej liczby głosów.

 

Akcjonariusze Skarb Państwa RP   Allianz OFE i DFE, Drugi Allianz OFE NN OFE i DFE   Pozostali akcjonariusze
07.06.2023 34,2%   5,3% 5,1%   55,4%
17.05.2023 34,2%   5,3% 5,7%   54,8%
04.01.2023 34,2%   5,6% 5,7%   54,5%
01.09.2022 34,2%     5,7%   60,1%
29.06.2022 34,2%     5,7%   60,1%
12.10.2021 34,2%     5,2%   60,6%
16.06.2021 34,2%     5,2%   60,6%

Dokumenty do pobrania

Struktura akcjonariatu

Zamknij