Zmiany struktury akcjonariatu PZU SA od dnia debiutu giełdowego, z uwzględnieniem akcjonariuszy posiadających powyżej 5% ogólnej liczby głosów.

Dokumenty do pobrania

Struktura akcjonariatu

Zamknij