Giełda i finanse

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

http://www.gpw.pl/

Narodowy Bank Polski

http://www.nbp.pl/

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

http://www.seg.org.pl/

Stowarzyszenie Inwestorów Indywidualnych

http://www.sii.org.pl/

Rada ds. Międzynarodowych Standardów Rachunkowości

http://www.iasb.org/

GPWInfoStrefa

http://www.gpwinfostrefa.pl/

Główny Urząd Statystyczny

http://stat.gov.pl/

 

Regulatorzy

Polska Izba Ubezpieczeń

https://piu.org.pl/

Komisja Nadzoru Finansowego

http://www.knf.gov.pl/

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów

https://www.uokik.gov.pl 

 

Rating

Agencja ratingowa S&P

https://www.spratings.com/en_US/topic/-/render/topic-detail/standard-poor-s-ratings-services-w-polsce

Zamknij