W związku ze zmianą Statutu PZU SA, dokonaną uchwałami Walnego Zgromadzenia Nr 35/2015 oraz Nr 37/2015, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 3 listopada 2015 r., PZU SA (dalej „Spółka”) przeprowadzi podział (split) akcji.

Nastąpi podział akcji w stosunku 1:10 tj. z 1 zł (jednego złotego) do 0,10 zł (dziesięciu groszy) oraz zwiększenie liczby akcji PZU SA składających się na kapitał zakładowy z 86.352.300 (osiemdziesięciu sześciu milionów trzystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy trzystu) akcji do 863.523.000 (ośmiuset sześćdziesięciu trzech milionów pięciuset dwudziestu trzech tysięcy) akcji, bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

Statut

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij