W związku ze zmianą Statutu PZU SA, dokonaną uchwałami Walnego Zgromadzenia Nr 35/2015 oraz Nr 37/2015, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla Miasta Stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy KRS w dniu 3 listopada 2015 r., PZU SA (dalej „Spółka”) przeprowadzi podział (split) akcji.

Nastąpi podział akcji w stosunku 1:10 tj. z 1 zł (jednego złotego) do 0,10 zł (dziesięciu groszy) oraz zwiększenie liczby akcji PZU SA składających się na kapitał zakładowy z 86.352.300 (osiemdziesięciu sześciu milionów trzystu pięćdziesięciu dwóch tysięcy trzystu) akcji do 863.523.000 (ośmiuset sześćdziesięciu trzech milionów pięciuset dwudziestu trzech tysięcy) akcji, bez zmiany wysokości kapitału zakładowego Spółki.

Statut

Zamknij