Konsensus kwartalny

Konsensu rynkowy PZU - 3Q 2022

Średnia

Liczba estymacji

Składka przypisana brutto

6 134

10

Składka zarobiona netto

6 056

8

Wynik inwestycyjny

821

8

Wynik inwestycyjny z wyłączeniem
działalności bankowej

173

10

Odszkodowania netto

(4 033)

8

Koszty akwizycji 

n/a

n/a

Koszty administracyjne

n/a

n/a

Wynik netto przypisany właścicielom jednostki dominującej

537

10


Konsensus zebrany przez PZU wg stanu na dzień 10.11.2022 roku sporządzony na podstawie prognoz analityków Autonomous, Citi Research, Erste Securities, HSBC, Ipopema Securities, mBank, PKO BP, Raiffeisen CB, Trigon, Wood & Company.

Konsensus roczny (2022-2023)

Konsensus rynkowy PZU - 2022

Średnia

Liczba estymacji

Składka przypisana brutto

25 995

11

Składka zarobiona netto

24 044

10

Wynik inwestycyjny

10  909

8

Wynik inwestycyjny z wyłączeniem
działalności bankowej

747

7

Odszkodowania netto

(15 448)

10

Koszty akwizycji 

(4 341)

10

Koszty administracyjne

(6 368)

9

Wynik netto przypisany właścicielom jednostki dominującej

3 058

12

DPS (z zysku za 2022 rok)

2,25

11

 

Konsensus zebrany przez PZU wg stanu na dzień 22.12.2022 roku sporządzony na podstawie prognoz analityków Citi Research, Erste Securities, HSBC, Ipopema Securities, JP Morgan, mBank, PKO BP, Raiffeisen CB, Santander, Trigon, UBS, Wood & Company.

 

Konsensus rynkowy PZU - 2023

Średnia

Liczba estymacji

Składka przypisana brutto

26 827

11

Składka zarobiona netto

25 004

10

Wynik inwestycyjny

12 732

8

Wynik inwestycyjny z wyłączeniem
działalności bankowej

1 643

7

Odszkodowania netto

(16 647)

10

Koszty akwizycji 

(4 502)

10

Koszty administracyjne

(6 736)

9

Wynik netto przypisany właścicielom jednostki dominującej

3 645

12

DPS (z zysku za 2023 rok)

2,66

11

 

Konsensus zebrany przez PZU wg stanu na dzień 22.12.2022 roku sporządzony na podstawie prognoz analityków Citi Research, Erste Securities, HSBC, Ipopema Securities, JP Morgan, mBank, PKO BP, Raiffeisen CB, Santander, Trigon, UBS, Wood & Company.

 

Zmiany konsensusu rynkowego na wynik netto jednostki dominującej PZU

Źródło: opracowanie własne sporządzone na podstawie analiz instytucji i analityków.

Zagregowane rekomendacje

Średnia cena docelowa

37,4

 

Rekomendacje

Liczba

Kupuj

8

Trzymaj

3

Sprzedaj

1

 

Konsensus zebrany przez PZU wg stanu na dzień 22.12.2022 roku sporządzony na podstawie prognoz analityków Citi Research, Erste Securities, HSBC, Ipopema Securities, JP Morgan, mBank, PKO BP, Raiffeisen CB, Santander, Trigon, UBS, Wood & Company.

Analitycy - kontakt / Zastrzeżenia prawne

Instytucja

Analityk

Mail

Telefon 

Autonomous Research

Youdish Chicooree

ychicooree@autonomous.com

+44 207
776 34 42

Citi

Andrzej Powierża

n/a

+48 22
690 35 66

Erste
Securities 

Łukasz Jańczak

Lukasz.Janczak@erstegroup.com

+48 22
257 57 54

HSBC

Thomas Fossard

thomas.fossard@hsbc.com

+33 15
652 43 40

Ipopema

Marta Czajkowska-Bałdyga

marta.czajkowska-baldyga@ipopema.pl

+48 22
236 92 31

JP Morgan

Samuel Goodacre

samuel.goodacre@jpmorgan.com

+44 207
134 67 20

mBank

Michał Konarski

michal.konarski@mdm.pl

+48 22
697 47 37

PKO BP

Jaromir Szortyka

jaromir.szortyka@pkobp.pl

+48 22
580 39 47

Raiffeisen CB

Oliver Simkovic

oliver.simkovic@rbinternational.com

+43 15
152 07 06

Trigon

Maciej Marcinowski

maciej.marcinowski@trigon.pl

+48 22
433 83 75

Santander

Kamil Stolarski

kamil.stolarski@santander.pl

+48 22
586 81 00

UBS

Michał Potyra

michal.potyra@ubs.com

+44 20 75681935

Wood
& Company

Marta Jeżewska-Wasilewska

marta.jezewska-wasilewska@wood.com

+48 22
222 15 48

 

Zastrzeżenia prawne

Grupa PZU nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstwie powyższych informacji.

Jednocześnie, powyższe informacje nie mogą być traktowane jako część zaproszenia czy oferty do nabycia papierów wartościowych lub do dokonania inwestycji. Nie stanowią również oferty ani zaproszenia do przeprowadzenia innych transakcji dotyczących papierów wartościowych.

Prezentowane informacje stanowią własne opracowanie Spółki sporządzone na podstawie analiz wyszczególnionych instytucji i analityków i nie mogą być traktowane jako streszczenia lub wyciągi z rekomendacji sporządzanych przez osoby trzecie, o których mowa w Rozporządzeniu delegowanym Delegowanym Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Zamknij