Konsensus kwartalny

Konsensus rynkowy PZU - 2Q23

Średnia

Liczba estymacji

Składka przypisana brutto

7 095

10

Składka zarobiona netto

6 472

10

Wynik inwestycyjny

4 968

8

Wynik inwestycyjny z wyłączeniem
działalności bankowej

769

6

Odszkodowania netto

(4 290)

9

Koszty akwizycji 

(1 073)

7

Koszty administracyjne

(2 160)

7

Wynik netto przypisany właścicielom jednostki dominującej

1 216

9


Konsensus zebrany przez PZU wg stanu na dzień 18.08.2023 roku sporządzony na podstawie prognoz analityków Erste Securities, HSBC, Ipopema, JPM, mBank, PKO BP,  Santander, Trigon, Wood & Company, Raiffeisen Bank International).

Konsensus roczny (2023-2024)

Konsensus rynkowy Grupa PZU - 2023

Średnia

Liczba estymacji

Składka przypisana brutto

27 424

11

Składka zarobiona netto

25 343

9

Wynik inwestycyjny

13 165

6

Wynik inwestycyjny z wyłączeniem
działalności bankowej

1 716

4

Odszkodowania netto

(16 942)

10

Koszty akwizycji 

(4 593)

9

Koszty administracyjne

(6 832)

8

Wynik netto przypisany właścicielom jednostki dominującej

3 965

11

DPS (z zysku za 2023 rok)

2,78

12

 

Konsensus zebrany przez PZU wg stanu na dzień 1.09.2023 roku sporządzony na podstawie prognoz analityków Citi Research, Erste Securities, HSBC, Ipopema Securities, JP Morgan, mBank, PKO BP, Raiffeisen CB, Santander, Trigon, UBS, Wood & Company.

 

Konsensus rynkowy Grupa PZU - 2024

Średnia

Liczba estymacji

Składka przypisana brutto

28 259

11

Składka zarobiona netto

26 184

9

Wynik inwestycyjny

13 228

6

Wynik inwestycyjny z wyłączeniem
działalności bankowej

1 767

4

Odszkodowania netto

(17 516)

10

Koszty akwizycji 

(4 790)

9

Koszty administracyjne

(7 058)

8

Wynik netto przypisany właścicielom jednostki dominującej

3 953

11

DPS (z zysku za 2024 rok)

3,07

12

 

Konsensus zebrany przez PZU wg stanu na dzień 1.09.2023 roku sporządzony na podstawie prognoz analityków Citi Research, Erste Securities, HSBC, Ipopema Securities, JP Morgan, mBank, PKO BP, Raiffeisen CB, Santander, Trigon, UBS, Wood & Company.

 

Zmiany konsensusu rynkowego na wynik Grupy PZU przypisany właścicielom jednostki dominującej

 

Źródło: opracowanie własne sporządzone na podstawie analiz instytucji i analityków.

Zagregowane rekomendacje

Średnia cena docelowa

40,1

 

Rekomendacje

Liczba

Kupuj

7

Trzymaj

5

Sprzedaj

0

 

Konsensus zebrany przez PZU wg stanu na dzień 1.09.2023 roku sporządzony na podstawie prognoz analityków Citi Research, Erste Securities, HSBC, Ipopema Securities, JP Morgan, mBank, PKO BP, Raiffeisen CB, Santander, Trigon, UBS, Wood & Company.

Analitycy - kontakt / Zastrzeżenia prawne

Instytucja

Analityk

Mail

Telefon 

Autonomous Research

Youdish Chicooree

ychicooree@autonomous.com

+44 207
776 34 42

Citi

Andrzej Powierża

n/a

+48 22
690 35 66

Erste
Securities 

Łukasz Jańczak

Lukasz.Janczak@erstegroup.com

+48 22
257 57 54

HSBC

Bhavin Rathod

bhavinkumarrathod@hsbc.co.in

+91 804 550 29 93

Ipopema

Marta Czajkowska-Bałdyga

marta.czajkowska-baldyga@ipopema.pl

+48 22
236 92 31

JP Morgan

Samuel Goodacre

samuel.goodacre@jpmorgan.com

+44 207
134 67 20

mBank

Michał Konarski

michal.konarski@mdm.pl

+48 22
697 47 37

PKO BP

Jaromir Szortyka

jaromir.szortyka@pkobp.pl

+48 22
580 39 47

Raiffeisen CB

Rok Stibric

rok.stibric@rbinternational.com

+43 171 7075975 

Trigon

Maciej Marcinowski

maciej.marcinowski@trigon.pl

+48 22
433 83 75

Santander

Kamil Stolarski

kamil.stolarski@santander.pl

+48 22
586 81 00

UBS

Michał Potyra

michal.potyra@ubs.com

+44 20 75681935

Wood
& Company

Marta Jeżewska-Wasilewska

marta.jezewska-wasilewska@wood.com

+48 22
222 15 48

 

Zastrzeżenia prawne

Grupa PZU nie ponosi odpowiedzialności za efekty decyzji, które zostały podjęte na podstwie powyższych informacji.

Jednocześnie, powyższe informacje nie mogą być traktowane jako część zaproszenia czy oferty do nabycia papierów wartościowych lub do dokonania inwestycji. Nie stanowią również oferty ani zaproszenia do przeprowadzenia innych transakcji dotyczących papierów wartościowych.

Prezentowane informacje stanowią własne opracowanie Spółki sporządzone na podstawie analiz wyszczególnionych instytucji i analityków i nie mogą być traktowane jako streszczenia lub wyciągi z rekomendacji sporządzanych przez osoby trzecie, o których mowa w Rozporządzeniu delegowanym Delegowanym Komisji (UE) 2016/958 z dnia 9 marca 2016 r. uzupełniającym rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 w odniesieniu do regulacyjnych standardów technicznych dotyczących środków technicznych do celów obiektywnej prezentacji rekomendacji inwestycyjnych lub innych informacji rekomendujących lub sugerujących strategię inwestycyjną oraz ujawniania interesów partykularnych lub wskazań konfliktów interesów.

Zamknij