ISIN PLPZU0000037
Wartość nominalna PLN 2 250 mln
Data emisji 30 czerwca 2017
Data wykupu 29 lipca 2027
Rodzaj Obligacje podporządkowane
Format: 10NC5
Dokumenty Nota informacyjna

Nota odsetkowa do emisji PLPZU0000037

Rating -
Oprocentowanie WIBOR6M + 180 p.b.
Rynek notowań Catalyst ASO GPW/Bondspot

Emisje wykupione

ISIN XS1082661551
Wartość nominalna EUR 850 mln
Data emisji 3 lipca 2014 (EUR 500 mln) / 16 października 2015 (EUR 350 mln - tzw. "tap")
Data wykupu 3 lipca 2019
Rodzaj Dług senioralny
Dokumenty Prospekt
Rating BBB+ od 21 stycznia 2016 (S&P) / A- w dniu emisji
Oprocentowanie 1,375%
Rynek notowań Giełda Papierów Wartościowych w Irlandii   Catalyst ASO GPW/Bondspot
Zamknij