ISIN XS1082661551 PLPZU0000037
Wartość nominalna EUR 850 mln PLN 2 250 mln
Data emisji 3 lipca 2014 (EUR 500 mln) / 16 października 2015 (EUR 350 mln - tzw. "tap") 30 czerwca 2017
Data wykupu 3 lipca 2019 29 lipca 2027
Rodzaj Dług senioralny Obligacje podporządkowane
Format: 10NC5
Dokumenty Prospekt Nota informacyjna

Nota odsetkowa 2021 do emisji PLPZU0000037

Rating BBB+ od 21 stycznia 2016 (S&P) / A- w dniu emisji -
Oprocentowanie 1,375% WIBOR6M + 180 p.b.
Rynek notowań Giełda Papierów Wartościowych w Irlandii   Catalyst ASO GPW/Bondspot Catalyst ASO GPW/Bondspot
Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij