Beata Kozłowska–Chyła, Prezes Zarządu PZU SA

Pani Beata Kozłowska–Chyła ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych.

Czytaj więcej

Tomasz Kulik, Członek Zarządu PZU SA

Do chwili powołania do Zarządu PZU SA był dyrektorem Biura Planowania i Kontrolingu. Przygotowywał strategię Grupy Kapitałowej PZU na lata 2016-2020 oraz politykę kapitałowo-dywidendową...

Czytaj więcej

Maciej Rapkiewicz, Członek Zarządu PZU SA

Członek Zarządu PZU SA i PZU Życie SA odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem. Z Grupą PZU związany z przerwami od 1998 r. Był m.in. Członkiem Zarządu TFI PZU SA (2006-2009) oraz sprawował funkcje kierownicze w obszarze finansów...

Czytaj więcej

Małgorzata Sadurska, Członek Zarządu PZU SA

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów Organizacja i Zarządzanie w Lubelskiej Szkole Biznesu...

Czytaj więcej

Ernest Bejda, Członek Zarządu PZU SA

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. W 1997 r. ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie.

Czytaj więcej

Małgorzata Kot, Członek Zarządu PZU SA

Absolwentka Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania. Ukończyła studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu w zakresie ubezpieczeń gospodarczych oraz w Szkole Głównej Handlowej – Akademia profesjonalnego coacha.

Czytaj więcej

Krzysztof Kozłowski, Członek Zarządu PZU SA

Posiada stopień doktora nauk prawnych nadany w 2010 r. na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Od 2011 r. adiunkt w Katerze Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Czytaj więcej

Piotr Nowak, Członek Zarządu PZU SA

Ekonomista, cybernetyk i urzędnik państwowy, w latach 2015-2020 podsekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, w 2021 r. doradca dyrektora zarządzającego Międzynarodowego Funduszu Walutowego, w latach 2021-2022 minister rozwoju i technologii.

Czytaj więcej

Rada Nadzorcza

Marcin Chludziński – Członek Rady Nadzorczej

Paweł Górecki – Członek Rady Nadzorczej

Agata Górnicka – Członek Rady Nadzorczej

Robert Jastrzębski – Członek Rady Nadzorczej

Marcin Kubicza – Członek Rady Nadzorczej

Krzysztof Opolski – Członek Rady Nadzorczej

Radosław Sierpiński – Członek Rady Nadzorczej

Józef Wierzbowski – Członek Rady Nadzorczej

Maciej Zaborowski – Członek Rady Nadzorczej

 

Zamknij