Paweł Surówka, Prezes Zarządu PZU SA

W latach 2007–2013 był Doradcą Finansowym w Bank of America Merrill Lynch w Paryżu. Reprezentował bank w regionie CEE w relacji z największymi inwestorami, doradzając im w zakresie zarządzania portfelem, alokacji aktywów i zarządzania ryzykiem...

Czytaj więcej

Roger Hodgkiss, Członek Zarządu PZU SA

Ma wieloletnie doświadczenie w branży usług finansowych. Uzyskał  z wyróżnieniem tytuł inżyniera, Liverpool University. Jest dyplomowanym biegłym rewidentem, certyfikowanym w Wielkiej Brytanii...

Czytaj więcej

Tomasz Kulik, Członek Zarządu PZU SA

Do chwili powołania do Zarządu PZU SA był dyrektorem Biura Planowania i Kontrolingu. Przygotowywał strategię Grupy Kapitałowej PZU na lata 2016-2020 oraz politykę kapitałowo-dywidendową...

Czytaj więcej

Maciej Rapkiewicz, Członek Zarządu PZU SA

Członek Zarządu PZU SA i PZU Życie SA odpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem. Z Grupą PZU związany z przerwami od 1998 r. Był m.in. Członkiem Zarządu TFI PZU SA (2006-2009) oraz sprawował funkcje kierownicze w obszarze finansów...

Czytaj więcej

Małgorzata Sadurska, Członek Zarządu PZU SA

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz podyplomowych studiów Organizacja i Zarządzanie w Lubelskiej Szkole Biznesu...

Czytaj więcej

Marcin Eckert, Członek Zarządu PZU SA

Dyrektor Zarządzający ds. Korporacyjnych w Grupie PZU w PZU SA oraz PZU Życie SA od października 2017 roku.

Czytaj więcej

Rada Nadzorcza

Maciej Łopiński – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Paweł Górecki – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Alojzy Nowak – Sekretarz Rady Nadzorczej

Marcin Chludziński – Członek Rady Nadzorczej

Agata Górnicka – Członek Rady Nadzorczej

Robert Jastrzębski – Członek Rady Nadzorczej

Katarzyna Lewandowska – Członek Rady Nadzorczej

Robert Śnitko – Członek Rady Nadzorczej

Maciej Zaborowski – Członek Rady Nadzorczej

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij