Informacja o udziale kobiet i mężczyzn w Zarządzie i w Radzie Nadzorczej PZU SA w okresie ostatnich dwóch lat

PZU SA zgodnie z postanowieniami Rozdziału II pkt 1 ppkt 2a Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW, począwszy od IV kwartału 2012 r. zamieszcza na stronie internetowej, corocznie w czwartym kwartale informację o udziale kobiet i mężczyzn odpowiednio w Zarządzie i Radzie Nadzorczej PZU SA w okresie ostatnich dwóch lat.

2015

Data Zarząd PZU SA Rada Nadzorcza PZU SA
stan na 1 stycznia

- liczba kobiet (0)

- liczba mężczyzn (5)

- liczba kobiet (1)

- liczba mężczyzn (8)

stan na 1 września

- liczba kobiet (0)

- liczba mężczyzn (6)

- liczba kobiet (1)

- liczba mężczyzn (8)

stan na 9 grudnia

- liczba kobiet (0)

- liczba mężczyzn (4)

- liczba kobiet (1)

- liczba mężczyzn (8)

stan na 31 grudnia

- liczba kobiet (0)

- liczba mężczyzn (4)

- liczba kobiet (1)

- liczba mężczyzn (8)

2014

Data Zarząd PZU SA Rada Nadzorcza PZU SA
stan na 1 stycznia

- liczba kobiet (1)

- liczba mężczyzn (5)

- liczba kobiet (0)

- liczba mężczyzn (9)

stan na 18 czerwca

- liczba kobiet (1)

- liczba mężczyzn (5)

- liczba kobiet (1)

- liczba mężczyzn (8)

stan na 31 grudnia

- liczba kobiet (0)

- liczba mężczyzn (5)

- liczba kobiet (1)

- liczba mężczyzn (8)

Zamknij