2024

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA 18.06.2024

Transmisje

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

122 kB

 

Załącznik do ogłoszenia wzór anonimizacji

630 kB

 

Projekty

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

441 kB

 

Raporty bieżące

Raport Bieżący Nr 31/2024

113 kB

 

Raport Bieżący Nr 30/2024

114 kB

 

Raport Bieżący Nr 29/2024

67 kB

 

Raport Bieżący Nr 28/2024

114 kB

 

Raport Bieżący Nr 27/2024

112 kB

 

Raport Bieżący Nr 26/2024

66 kB

 

Raport Bieżący Nr 22/2024

125 kB

 

Porządek obrad

Agenda

152 kB

 

Uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA

374 kB

 

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA cz. II w dniu 18.07.2024 r.

337 kB

 

Treść projektów uchwał niepodjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA w dniu 18.07.2024 r.

85 kB

 

Zasady Oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA

2,5 MB
 

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej za rok 2023

516 kB

 

Sprawozdanie Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych za rok 2023

441 kB

 

Materiały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja Rady Nadzorczej w przedmiocie absolutorium Członków Zarządu PZU SA za 2023 r.

206 kB

 

Sprawozdania Rady Nadzorczej PZU SA za 2023 rok 17.06.2024 r.

1,5 MB

 

Sprawozdanie_finansowe PZU SA 2023

3,8 MB

 

Sprawozdanie niezależnego bieglego rewidenta z badania PZU SA 2023

260 kB

 

Skosolidowane Sprawozdanie finansowe Grupy PZU 2023

4,1 MB
 

Sprawozdanie niezależnego bieglego rewidenta z badania Grupy PZU 2023

360 kB
 

Sprawozdanie Zarządu z działalnosci Grupy PZU i PZU SA 2023

21 MB
 

Sprawozdanie dotyczące informacji niefinansowych Grupy PZU i PZU SA 2023

4,4 MB
 

Sprawozdanie Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych za rok 2023

223 kB
 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PZU SA za rok 2023

1,2 MB
 

Wniosek w sprawie podziału zysku netto PZU SA

262 kB
 

Stanowisko KNF ws polityki dywidendowej w 2024

511 kB
 

Absolutorium Członków Zarządu oraz Rady Nadzorczej PZU SA za rok 2015

16  MB
 

Sprawozdanie obejmujące propozycje oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej PZU SA

59 kB
 

Wniosek w sprawie zmiany Zasad oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu PZU SA

1,6 MB
 

Wniosek w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2023

959 kB
 

Formularze

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

684 kB
 

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną

179 kB
 

Zawiadomienie o udzieleniu pełn w postaci elektr w im os prawnej lub j. org niebędącej os prawną

179 kB
 

Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osobę fizyczną

194 kB
 

Wzór pełn udzielanego w imieniu osoby prawnej lub jedn org niebędącej osobą prawną

195 kB

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Informacja o ogólnej liczbie akcji w PZU SA i liczbie głosów z tych akcji

101 kB

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA 15.02.2024

Transmisje

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

221 kB

 

Załącznik do ogłoszenia wzór anonimizacji

358 kB

 

Projekty

Projekty uchwał NWZ z uzasadnieniem

133 kB

 

Raporty bieżące

Raport Bieżący Nr 9/2024

116 kB

 

Raport Bieżący Nr 8/2024

111 kB

 

Raport Bieżący Nr 7/2024

115 kB

 

Raport Bieżący Nr 6/2024

64,3 kB

 

Raport Bieżący Nr 5/2024

70 kB

 

Raport Bieżący Nr 3/2024

210 kB

 

Raport Bieżący Nr 1/2024

115 kB

 

Porządek obrad

Agenda

141 kB

 

Uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenia PZU SA

188 kB

 

Materiały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PZU SA obejmujące propozycje oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej PZU SA

100 kB
 

Wniosek Skarbu Państwa w sprawie zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej PZU SA

347 kB
 

Pismo przewodnie Allianz_zgłoszenie kandydata do Rady Nadzorczej PZU SA

246 kB
 

Wniosek akcjonariusza_żądanie zwołania NWZ

82 kB
 

Projekty uchwał NWZ z uzasadnieniem

133 kB
 

Formularze

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

235 kB
 

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną

179 kB
 

Zawiadomienie o udzieleniu pełn w postaci elektr w im os prawnej lub j. org niebędącej os prawną

179 kB
 

Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osobę fizyczną

194 kB
 

Wzór pełn udzielanego w imieniu osoby prawnej lub jedn org niebędącej osobą prawną

130 kB

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Informacja o ogólnej liczbie akcji w PZU SA i liczbie głosów z tych akcji

102 kB

2023

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA 07.06.2023

Transmisje:

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

224 kB

 

Załącznik do ogłoszenia

630 kB

 

Projekty

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

507 kB

 

Raporty bieżące

Raport Bieżący 9_2023

125 kB

 

Raport Bieżący 11_2023

62,1 kB

 

Raport Bieżący 12_2023

64 kB

 

Raport Bieżący 13_2023

109 kB

 

Raport Bieżący 14_2023

117 kB

 

Raport Bieżący 15_2023

139 kB

 

Raport Bieżący 16_2023

111 kB

 

Porządek obrad

Agenda

150 kB

 

Uchwały Walnego Zgromadzenia PZU SA

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA

497 kB
 

Sprawozdanie Zarządu PZU SA o wydatkach reprezentacyjnych

660 kB
 

Tekst jednolity Zasad oceny odpowiedniości

1,4 MB
 

Tekst jednolity Polityki wynagradzania Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA

2,6 MB
 

Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady Nadzorczej PZU SA za 2022 rok

6,5 MB
 

Materiały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sprawozdanie finansowe PZU SA 2022

2,5 MB
 

Sprawozdanie niezależnego biegłego z badania PZU SA 2022

416 kB
 

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupa_PZU za 2022

3,1 MB
 

Sprawozdanie niezależnego biegłego z badania Grupa PZU 2022

738 kB
 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy PZU i PZU SA za 2022

10 MB
 

xhtml_Grupa_PZU_i_PZU_SA_2022

37 MB
 

xhtml_PZU_SA_2022

35,1 MB

 

Sprawozdanie dotyczące informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za 2022

14,1 MB
 

Sprawozdnie Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych za rok 2022

114 kB

 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PZU SA za rok 2022

69 kB
 

Wniosek w sprawie podziału zysku netto PZU SA

136 kB
 

Stanowisko KNF ws polityki dywidendowej w 2023 r.

517 kB
 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PZU SA obejmujące propozycję wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Członków Rady Nadzorczej PZU SA

118 kB

 

Wniosk w sprawie zmiany zasad oceny odpowiedniości

1,6 MB

 

Wniosek w sprawie zmiany Statutu PZU SA

180 kB
 

Wniosek w sprawie zmiany Polityki wynagradzania

133 kB
 

Wniosek w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2022

949 kB
 

Wniosek Skarbu Państwa w sprawie zgłoszenia kandydatów do Rady Nadzorczej PZU SA

251 kB
 

Raport w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej PZU SA

62,1 kB
 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PZU SA obejmujące propozycje oceny odpowiedniości Rady Nadzorczej PZU SA nowej kadencji

118 kB
 

Formularze

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

651 kB
 

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną

178 kB
 

Zawiadomienie o udzieleniu pełn w postaci elektr w im os prawnej lub j. org niebędącej os prawną

179 kB
 

Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osobę fizyczną

194 kB
 

Wzór pełnomocnictwa udzielanego w imieniu osoby prawnej lub jedn org niebędącej osobą prawną

195 kB

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Informacja o ogólnej liczbie akcji w PZU SA i liczbie głosów z tych akcj

102 kB


Pytania i odpowiedzi

Pytania i odpowiedzi przed i w trakcie ZWZ - 07.06.2023

128 kB

2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA 29.06.2022

Transmisje:

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

157 kB

 

Załącznik do ogłoszenia

225 kB

 

Projekty

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

278 kB

 

Raporty bieżące

Raport Bieżący nr 14/2022

182 kB

 

Porządek obrad

Agenda

85 kB

 

Materiały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sprawozdanie finansowe PZU SA 2021

2,6 MB
 

Sprawozdanie niezależnego biegłego z badania PZU SA 2021

2,6 MB
 

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupa_PZU za 2021

4,3 MB
 

Sprawozdanie niezależnego biegłego z badania Grupa PZU 2021

4,3 MB
 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy PZU i PZU SA za 2021

6,5 MB

 

Sprawozdanie dotyczące informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za 2021

5,8 MB
 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PZU SA z oceny Sprawozdania Finansowego PZU SA za rok 2021

157 kB
 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PZU SA z działalności Rady Nadzorczej PZU SA jako organu Spółki w 2021 roku

601 kB
 

Sprawozdnie Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych za rok 2021

119 kB
 

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych za rok 2021

60 kB
 

Wniosek w sprawie podziału zysku netto PZU SA

161 kB
 

Stanowisko KNF ws polityki dywidendowej w 2022 r.

515 kB
 

Wniosek w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2021

712 kB
 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PZU SA obejmujące propozycję wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Członków Rady Nadzorczej PZU SA

69 kB

 

Wniosek w sprawie zmiany Statutu PZU SA

185 kB
 

Wniosek w sprawie stosowania DPSN

175 kB
 

Wniosek w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia

227 kB
 

Wniosek w sprawie przyjęcia Polityki różnorodności

193 kB
 

 

Formularze

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

157 kB
 

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną

58 kB
 

Zawiadomienie o udzieleniu pełn w postaci elektr w im os prawnej lub j. org niebędącej os prawną

59 kB
 

Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osobę fizyczną

80 kB
 

Wzór pełn udzielanego w imieniu osoby prawnej lub jedn org niebędącej osobą prawną

83 kB

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Informacja o ogólnej liczbie akcji w PZU SA i liczbie głosów z tych akcj

48 kB

2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA 16.06.2021

Porządek obrad

84kB

2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA 26.05.2020

Porządek obrad

85kB

2019

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA 6.09.2019

Porządek obrad

Materiały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Informacja Administratora danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest PZU SA z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@pzu.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora

Raporty bieżące

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA 24.05.2019

Informacja Administratora danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest PZU SA z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@pzu.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora

Porządek obrad

2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA 28.06.2018

Porządek obrad

66kB

Informacja Administratora danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest PZU SA z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@pzu.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora

2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA 29.06.2017

Porządek obrad

2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA 30.06.2016

Porządek obrad

85kB

2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA 30.06.2015

Materiały Walnego Zgromadzenia

Porządek obrad

123kB

Transmisje

Pytania i odpowiedzi

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Informacja o ogólnej liczbie akcji w PZU SA i liczbie głosów z tych akcji

2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA 17.06.2014

Materiały Walnego Zgromadzenia

Porządek obrad

283kB

Transmisje

2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA 23.05.2013

Porządek obrad

284kB

Transmisje

2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30.05.2012

Materiały Walnego Zgromadzenia

Transmisje

2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30.06.2011

Transmisje

Porządek obrad

213kB

2010

Zwyczajne Walne zgromadzenie 10.06.2010

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA

Porządek obrad

268kB

Pytania i odpowiedzi

Transmisje

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 10.06.2010 r.

Pliki w formacie WMA

Część 1 51.72 MB
Część 2 33.60 MB
Część 3 97.87 MB
Część 4 2.60 MB
Część 5 2.79 MB
Część 6 2.99 MB
Część 7 20.07 MB
Część 8 11.27 MB
Część 9 41.29 MB
Część 10 95.70 MB
Część 11 22.90 MB
Część 12 11.36 MB
Część 13 91.01 MB
Część 14 17.98 MB
Część 15 10.19 MB
Część 16 100.24 MB
Część 17 30.70 MB
Część 18 21.10 MB

Zamknij