2022

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA 29.06.2022

Ogłoszenie

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

157 kB

 

Załącznik do ogłoszenia

225 kB

 

Projekty

Projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PZU SA

278 kB

 

Raporty bieżące

Raport Bieżący nr 14/2022

182 kB

 

Porządek obrad

Agenda

85 kB

 

Materiały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Sprawozdanie finansowe PZU SA 2021

2,6 MB
 

Sprawozdanie niezależnego biegłego z badania PZU SA 2021

2,6 MB
 

Skonsolidowane Sprawozdanie finansowe Grupa_PZU za 2021

4,3 MB
 

Sprawozdanie niezależnego biegłego z badania Grupa PZU 2021

4,3 MB
 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy PZU i PZU SA za 2021

6,5 MB

 

Sprawozdanie dotyczące informacji niefinansowych Grupy Kapitałowej PZU i PZU SA za 2021

5,8 MB
 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PZU SA z oceny Sprawozdania Finansowego PZU SA za rok 2021

157 kB
 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PZU SA z działalności Rady Nadzorczej PZU SA jako organu Spółki w 2021 roku

601 kB
 

Sprawozdnie Zarządu o wydatkach reprezentacyjnych za rok 2021

119 kB
 

Opinia Rady Nadzorczej w sprawie sprawozdania o wydatkach reprezentacyjnych za rok 2021

60 kB
 

Wniosek w sprawie podziału zysku netto PZU SA

161 kB
 

Stanowisko KNF ws polityki dywidendowej w 2022 r.

515 kB
 

Wniosek w sprawie sprawozdania o wynagrodzeniach za rok 2021

712 kB
 

Sprawozdanie Rady Nadzorczej PZU SA obejmujące propozycję wtórnej oceny odpowiedniości indywidualnej Członków Rady Nadzorczej PZU SA

69 kB
 

Wniosek w sprawie zmiany Statutu PZU SA

185 kB
 

Wniosek w sprawie stosowania DPSN

175 kB
 

Wniosek w sprawie zmiany Regulaminu Walnego Zgromadzenia

227 kB
 

Wniosek w sprawie przyjęcia Polityki różnorodności

193 kB
 

 

Formularze

Formularz pozwalający na wykonywanie prawa głosu przez pełnomocnika

157 kB
 

Zawiadomienie o udzieleniu pełnomocnictwa w postaci elektronicznej przez osobę fizyczną

58 kB
 

Zawiadomienie o udzieleniu pełn w postaci elektr w im os prawnej lub j. org niebędącej os prawną

59 kB
 

Wzór pełnomocnictwa udzielanego przez osobę fizyczną

80 kB
 

Wzór pełn udzielanego w imieniu osoby prawnej lub jedn org niebędącej osobą prawną

83 kB

 

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Informacja o ogólnej liczbie akcji w PZU SA i liczbie głosów z tych akcj

48 kB

2021

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA 16.06.2021

Porządek obrad

84kB

2020

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA 26.05.2020

Porządek obrad

85kB

2019

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA 6.09.2019

Materiały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Raporty bieżące

Informacja Administratora danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest PZU SA z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@pzu.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora

Porządek obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA 24.05.2019

Porządek obrad

Informacja Administratora danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest PZU SA z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@pzu.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora

2018

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA 28.06.2018

Porządek obrad

66kB

Informacja Administratora danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest PZU SA z siedzibą w Warszawie, przy al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa. Kontakt z administratorem jest możliwy za pośrednictwem adresu e-mail kontakt@pzu.pl lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora

2017

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA 29.06.2017

Porządek obrad

2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA 30.06.2016

Porządek obrad

85kB

2015

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA 30.06.2015

Porządek obrad

123kB

Materiały Walnego Zgromadzenia

Informacja o ogólnej liczbie akcji

Informacja o ogólnej liczbie akcji w PZU SA i liczbie głosów z tych akcji

Transmisje

Pytania i odpowiedzi

2014

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA 17.06.2014

Porządek obrad

283kB

Materiały Walnego Zgromadzenia

Transmisje

2013

Zwyczajne Walne Zgromadzenie PZU SA 23.05.2013

Transmisje

Porządek obrad

284kB

2012

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30.05.2012

Materiały Walnego Zgromadzenia

Transmisje

2011

Zwyczajne Walne Zgromadzenie 30.06.2011

Porządek obrad

213kB

Transmisje

2010

Zwyczajne Walne zgromadzenie 10.06.2010

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na WZA

Transmisje

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy - 10.06.2010 r.

Pliki w formacie WMA

Część 1 51.72 MB
Część 2 33.60 MB
Część 3 97.87 MB
Część 4 2.60 MB
Część 5 2.79 MB
Część 6 2.99 MB
Część 7 20.07 MB
Część 8 11.27 MB
Część 9 41.29 MB
Część 10 95.70 MB
Część 11 22.90 MB
Część 12 11.36 MB
Część 13 91.01 MB
Część 14 17.98 MB
Część 15 10.19 MB
Część 16 100.24 MB
Część 17 30.70 MB
Część 18 21.10 MB

Porządek obrad

268kB

Pytania i odpowiedzi

Zamknij