S&P: rating PZU na poziomie A-, perspektywa stabilna.

27 października 2017 r. agencja ratingowa S&P Global Ratings podwyższyła perspektywę ratingową dla PZU i jego głównych podmiotów zależnych z negatywnej na stabilną. Rating siły finansowej i kredytowej PZU pozostał na poziomie A-.

 

Dane historyczne:

  • 4 lipca 2017 r. agencja ratingowa S&P Global Ratings potwierdziła rating siły finansowej i rating siły kredytowy dla PZU i jego głównych podmiotów zależnych na poziomie 'A-'. Perspektywa ratingu pozostała bez zmian (negatywna). Potwierdzenie ratingu nastąpiło w związku z ogłoszeniem
  • 30 czerwca 2017 roku emisji przez PZU długu podporządkowanego o wartości 2,25 mld zł. 28 marca 2017 r. agencja ratingowa S&P Global Ratings potwierdziła rating siły finansowej i rating siły kredytowy dla PZU i jego głównych podmiotów zależnych na poziomie 'A-'. Perspektywa ratingu pozostała bez zmian (negatywna).
  • 22 grudnia 2016 r. agencja ratingowa S&P Global Ratings potwierdziła rating siły finansowej i rating siły kredytowy dla PZU i jego głównych podmiotów zależnych na poziomie 'A-'. Perspektywa ratingu pozostała negatywna. Potwierdzenie ratingu nastąpiło po opublikowanej przez Grupę PZU w dniu 8 grudnia 2016 r. informacji o podpisaniu umowy zakupu 20% akcji Banku Pekao S.A.
  • 31 października 2016 r. agencja ratingowa S&P Global Ratings podtrzymała długoterminowy rating kredytowy oraz rating siły finansowej PZU SA i PZU Życie SA na poziomie A- z perspektywą negatywną, jednocześnie usuwając go z listy „pod obserwacją”.
  • 21 stycznia 2016 roku agencja ratingowa S&P Global Ratings obniżyła rating siły finansowej PZU z poziomu „A” do poziomu „A-” z perspektywę ratingową na poziomie negatywnym. Decyzja o obniżeniu ratingu dla PZU SA jest związana z decyzją o obniżeniu oceny ratingowej Polski z „A-” do „BBB+” dla długoterminowych zobowiązań w walutach obcych oraz z „A/A-1” do „A-/A-2” dla odpowiednio długo- i krótkoterminowych zobowiązań w walucie lokalnej, z perspektywą „negatywny”. Obniżenie to nie wynika ze zmiany kondycji finansowej Spółki.

Komunikaty i raporty analityków agencji:

Więcej informacji na stronie agencji Standard&Poor's.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij