Jan Zimowicz

Członek Zarządu PZU SA

Menedżer z blisko piętnastoletnim stażem w rolach członka zarządu lub na stanowiskach kierowniczych w czołowych towarzystwach ubezpieczeniowych oraz bankach należących do międzynarodowych grup kapitałowych, takich jak Aegon, Nationale-Nederlanden i Credit Agricole.

Od

Specjalizuje się w obszarach zarządzania sprzedażą i marketingiem, rozwoju produktów ubezpieczeniowych, prowadzeniu procesów przejęć i fuzji. Ma liczne doświadczenia w tworzeniu strategii biznesowych dla dużych firm, digitalizacji i wdrażaniu rozległych systemów IT zdobyte w firmach Oracle i Accenture. W pracy zawodowej stara łączyć się wszechstronną wiedzę i umiejętności z różnych branż: finansowej, technologicznej i konsultingowej.

Autor wielu publikacji w branżowych mediach i wielokrotny uczestnik paneli dyskusyjnych oraz członek Rady Programowej Insurance Forum. Posiada szeroką ekspercką wiedzę i doświadczenie w zakresie zasad funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego, przepisów prawa i wytycznych nadzorczych. Wieloletni członek Komisji ds. Ubezpieczeń na Życie przy PIU.

Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych oraz Politechniki Warszawskiej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych. Posiada dyplom Executive MBA wydany przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej wspólnie z HEC Paris, London Business School, NHH Norwegian School of Economics. Ukończył również program dla wyższej kadry zarządzającej na Singularity University w Mountain View w Kalifornii.

Prywatnie tata trzech córek, pasjonat biegania, kolarstwa oraz narciarstwa alpejskiego.

Członek Zarządu PZU SA

Członek Zarządu PZU SA od 12 kwietnia 2024 roku.

Od ponad 30 lat jest menadżerem związanym z branżą finansową i ubezpieczeniową. Jest absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył także studia na Wirtschaftsuniversität Wien. Uczestniczył w szkoleniach dla najwyższej kadry zarządzającej, w tym Harvard Business School, Kellogg School of Management oraz Chicago GSB (Booth School of Business). Jest współtwórcą fintechów, ekspertem w dziedzinie zarządzania procesami biznesowymi, wieloletnim prezesem zarządu instytucji finansowych. Jest założycielem i byłym CEO Trasti - insurtecha i ubezpieczyciela cyfrowego stworzonego w JV z Triglav DD oraz Swiss Re.

 

Jest menadżerem z blisko piętnastoletnim stażem w rolach członka zarządu lub na stanowiskach kierowniczych w czołowych towarzystwach ubezpieczeniowych oraz bankach należących do międzynarodowych grup kapitałowych, takich jak Aegon, Nationale-Nederlanden i Credit Agricole. Specjalizuje się w obszarach zarządzania sprzedażą i marketingiem, rozwoju produktów ubezpieczeniowych, komunikacji wewnętrznej i PR. Ma liczne doświadczenia we wdrażaniu systemów IT, tworzeniu strategii oraz prowadzeniu procesów przejęć. W pracy zawodowej łączy wszechstronną edukację i umiejętności z różnych branż: finansowej, technologicznej i konsultingowej zdobyte w czołowych globalnych organizacjach.

Jest autorem wielu publikacji w branżowych mediach i wielokrotnym uczestnikiem paneli dyskusyjnych oraz członkiem Rady Programowej Insurance Forum. Posiada szeroką ekspercką wiedzę i doświadczenie w zakresie zasad funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego, przepisów prawa i wytycznych nadzorczych. Jako wieloletni przedstawiciel Aegon przy PIU jest stałym uczestnikiem Komisji ds. Ubezpieczeń na Życie w PIU oraz posiada doświadczenie we współpracy z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego (UKNF). Za swój wkład w rozwój rynku ubezpieczeniowego i dialog z UKNF wyróżniony nagrodą PIU w 2020 r.

Posiada dyplom Executive MBA z wyróżnieniem wydany przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej wspólnie z HEC Paris, London Business School, NHH Norwegian School of Economics. Ponadto jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej oraz Politechniki Warszawskiej.

Od kilku lat zaangażowany w aktywne wspieranie największej w Polsce inicjatywy promującej transplantacje i świadome dawstwo organów - "Bieg po nowe życie".