Członek Zarządu kierujący pracami Zarządu w oczekiwaniu na zgodę Komisji Nadzoru Finansowego

Od ponad 30 lat jest menedżerem związanym z branżą finansową i ubezpieczeniową.

Od

 

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył także studia na Wirtschaftsuniversität Wien. Uczestniczył w licznych szkoleniach dla najwyższej kadry zarządzającej, w tym Harvard Business School, Kellogg School of Management oraz Chicago GSB (Booth School of Business).

Współtwórca Fintech-ów. Ekspert w dziedzinie zarządzania procesami biznesowymi. Wieloletni Prezes Zarządu instytucji finansowych. Od maja 2020 roku jest współzałożycielem Trasti – insurtecha i ubezpieczyciela cyfrowego stworzonego w joint venture z Triglav DD oraz Swiss Re, w którym pełnił również funkcję Prezesa Zarządu. Związany z rynkiem ubezpieczeniowym m.in. zarówno w domenie prywatnej, jak  i publicznej.

Swoją drogę zawodową rozpoczął już podczas studiów w roku 1993, najpierw jako współpracownik fundacji naukowej Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych (CASE), gdzie pracował między innymi nad projektem dla Banku Światowego. Następnie objął stanowisko analityka w firmie consultingowej PIM, zajmując się analizami finansowymi w procesach prywatyzacji branży farmaceutycznej w Polsce. Podczas studiów na Wirtschaftsuniversität Wien w 1995 roku po raz pierwszy zetknął się z rynkiem ubezpieczeniowym w międzynarodowym środowisku. Program ten przewidywał praktyki i spotkania w oddziałach największych europejskich firm działających w Wiedniu.

Wiele lat związany z Grupą Generali, przechodząc przez wszystkie szczeble kariery oraz różne obszary odpowiedzialności, rozpoczynając od stanowiska menedżera, poprzez dyrektora departamentu, członka zarządu, wiceprezesa, aż do otrzymania propozycji objęcia stanowiska Prezesa Grupy w Polsce w roku 2010. W tym okresie przeszedł liczne specjalistyczne szkolenia oraz jako pierwszy Polak odbył program dla najwyższej kadry zarządzającej Value of Knowledge w ramach międzynarodowych struktur Grupy Generali. Podczas jego prezesury w Polsce, polskie spółki Generali dwukrotnie, w latach 2012 i 2013 zostały nagrodzone w grupie za wyniki finansowe oraz wzrost wartości biznesu. W latach 2010- 2014 pełnił funkcję lidera wielonarodowego, wielokulturowego i zdywersyfikowanego zarządu Grupy Generali w Polsce.

W roku 2014 trafił do domeny publicznej i spółek z udziałem Skarbu Państwa. Zarząd Grupy Poczta Polska zaprosił go do współpracy, by wykorzystując doświadczenie i wiedzę fachową stworzył i poprowadził Ubezpieczenia Pocztowe. W ciągu zaledwie 4 miesięcy od założenia i uzyskania licencji spółka życiowa Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie rozpoczęła działalność operacyjną. Równocześnie jego zespół przeprowadził reorganizację działalności spółki majątkowej – Pocztowego Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, zmieniając jej strukturę i modernizując w kierunku modelu biznesowego multibrandowego.

W roku 2016 wraz z zespołem managerów założył swoją pierwszą spółkę na rynku fintecha – hiPRO sp. z o.o. Firma łączy procesy bankowe z ubezpieczeniowymi, optymalizując procesy finasowania składek ubezpieczeniowych poprzez integrację profesjonalnych instytucji pożyczkowych i banków z ekosystemami sprzedażowymi ubezpieczycieli i multiagentów, a także oferując narzędzia bezpośrednio indywidualnym agentom i klientom.

W roku 2020 założył w Polsce wraz z innymi managerami sektora bankowego i ubezpieczeniowego tzw. „ubezpieczyciela cyfrowego” – spółkę HPI GMA sp. z o.o. Na bazie swobody świadczenia usług (Freedom of Service) i licencji Triglav, spółka HPI GMA sp. z o.o. – działając pod marką Trasti, rozpoczęła sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych, głównie przez kanały cyfrowe.

Zasiadał w kilku radach nadzorczych w polskich instytucjach finansowych i funduszach emerytalnych, pełniąc funkcję niezależnego członka w spółkach sektora publicznego oraz giełdowych. W latach 2017 - 2018 pełnił rolę członka Rady nadzorczej w spółce Mabion S.A., innowacyjnego producenta leków. W roku 2016 dołączył do Rady Nadzorczej Ciech S.A., gdzie do dzisiaj pełni funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu.

W ostatnich latach aktywnie uczestniczył w prestiżowych radach naukowych i programowych na polskim rynku finansowym. W latach 2014-2023 był członkiem rad programowych FinTech Congress i Big Data Congress, będących jednymi z największych dorocznych konferencji sektora fintech, oraz pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Programowej Insurance Forum, największej komercyjnej konferencji rynku ubezpieczeniowego.

W marcu 2023 roku został zaproszony do Rady Programowej EKF Ubezpieczenia, konferencji organizowanej w ramach prestiżowego przedsięwzięcia Europejskiego Kongresu Finansowego. Pełni funkcję członka kapituły Liderów Świata Bankowości i Ubezpieczeń, która przyznaje doroczne nagrody dla najlepszych banków oraz firm ubezpieczeniowych.

Pełniący obowiązki Prezesa Zarządu PZU SA

Pełniący obowiązki Prezesa Zarządu PZU SA od 12 kwietnia 2024 roku.

Od ponad 30 lat jest menadżerem związanym z branżą finansową i ubezpieczeniową. Jest absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył także studia na Wirtschaftsuniversität Wien. Uczestniczył w szkoleniach dla najwyższej kadry zarządzającej, w tym Harvard Business School, Kellogg School of Management oraz Chicago GSB (Booth School of Business). Jest współtwórcą fintechów, ekspertem w dziedzinie zarządzania procesami biznesowymi, wieloletnim prezesem zarządu instytucji finansowych. Jest założycielem i byłym CEO Trasti - insurtecha i ubezpieczyciela cyfrowego stworzonego w JV z Triglav DD oraz Swiss Re.

 

Od ponad 30 lat jest menadżerem związanym z branżą finansową i ubezpieczeniową. Jest absolwentem Wydziału Prawa na Uniwersytecie Warszawskim oraz Wydziału Finansów i Bankowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Ukończył także studia na Wirtschaftsuniversität Wien. Uczestniczył w szkoleniach dla najwyższej kadry zarządzającej, w tym Harvard Business School, Kellogg School of Management oraz Chicago GSB (Booth School of Business). Jest współtwórcą fintechów, ekspertem w dziedzinie zarządzania procesami biznesowymi, wieloletnim prezesem zarządu instytucji finansowych. Jest założycielem i byłym CEO Trasti - insurtecha i ubezpieczyciela cyfrowego stworzonego w JV z Triglav DD oraz Swiss Re.

Wiele lat związany był z Grupą Generali. Przeszedł specjalistyczne szkolenia oraz jako pierwszy Polak odbył program dla najwyższej kadry zarządzającej Value of Knowledge w ramach międzynarodowych struktur Grupy Genarali. Podczas jego prezesury polskie spółki Generali dwukrotnie, w latach 2012 i 2013, zostały nagrodzone w grupie za wyniki finansowe oraz wzrost wartości biznesu. W latach 2010-2014 pełnił funkcję lidera wielonarodowego, wielokulturowego i zdywersyfikowanego zarządu Grupy Generali w Polsce. W roku 2014 trafił do domeny publicznej i spółek z udziałem Skarbu Państwa. Zarząd Grupy Poczta Polska zaprosił go do współpracy, by wykorzystując doświadczenie i wiedzę fachową stworzył i poprowadził Ubezpieczenia Pocztowe

W 2016 r. wraz z zespołem menadżerów założył swoją pierwszą spółkę na rynku fintech - hiPRO, która łączy procesy bankowe z ubezpieczeniowymi, optymalizując procesy finasowania składek ubezpieczeniowych poprzez integrację profesjonalnych instytucji pożyczkowych i banków z ekosystemami sprzedażowymi ubezpieczycieli i multiagentów, a także oferując narzędzia bezpośrednio indywidualnym agentom i klientom.

W 2020 roku wraz z innymi menadżerami sektora bankowego i ubezpieczeniowego założył tzw. "ubezpieczyciela cyfrowego" - spółkę HPI GMA. Na bazie swobody świadczenia usług (Freedom of Service) i licencji Triglav, spółka HPI GMA - działając pod marką Trasti, rozpoczęła sprzedaż ubezpieczeń komunikacyjnych, głównie przez kanały cyfrowe.

Zasiadał w kilku radach nadzorczych w polskich instytucjach finansowych i funduszach emerytalnych, gdzie pełnił funkcję niezależnego członka. W latach 2014-2023 był członkiem rad programowych FinTech Congress i Big Data Congress oraz pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Programowej Insurance Forum.