Anita Elżanowska – Członek Rady Nadzorczej PZU SA delegowany do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu PZU SA

Adwokatka, ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Posiada ponad 23 – letnie doświadczenie zawodowe w zakresie świadczenia usług doradztwa prawnego oraz w administracji publicznej.

Czytaj więcej

Michał Bernaczyk – Członek Rady Nadzorczej PZU SA delegowany do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu PZU SA

Radca prawny i profesor Uniwersytetu Wrocławskiego zatrudniony w Katedrze Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. Ukończył studia magisterskie prawa, zaś w 2007 r. uzyskał stopień doktora nauk prawnych, a w 2015 r. doktora habilitowanego.

Czytaj więcej
Tomasz Kulik

Tomasz Kulik – Członek Zarządu PZU SA

Członek Zarządu PZU SA od 14 października 2016 roku oraz PZU Życie SA od 19 października 2016 roku.

Czytaj więcej
Maciej Rapkiewicz

Maciej Rapkiewicz – Członek Zarządu PZU SA

Przed powołaniem do Zarządu PZU SA pełnił funkcję członka Zarządu TFI BGK S.A. Pracował również m.in. w ŁSSE S.A., gdzie był prezesem Zarządu, a także prowadził działalność w zakresie doradztwa gospodarczego.

Czytaj więcej

Rada nadzorcza

Marcin Kubicza – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Małgorzata Kurzynoga – Wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej

Anna Machnikowska – Sekretarz Rady Nadzorczej

Michał Bernaczyk – Członek Rady Nadzorczej

Anita Elżanowska – Członek Rady Nadzorczej

Filip Gorczyca – Członek Rady Nadzorczej

Michał Jonczynski – Członek Rady Nadzorczej

Andrzej Kaleta – Członek Rady Nadzorczej

Wojciech Olejniczak – Członek Rady Nadzorczej

Adam Uszpolewicz – Członek Rady Nadzorczej

Zamknij