PZU Uprawy

PZU PZU

Ubezpiecz uprawy z 65% dotacją. 

Od kilku już lat producenci rolni dostają z budżetu państwa dopłaty do polis. Wsparcie przysługuje im na podstawie ustawy o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Zgodnie z nią, budżet państwa finansuje część składki ubezpieczenia większości podstawowych upraw polowych m.in.: zbóż, rzepaku, warzyw gruntowych, drzew i krzewów owocowych, truskawek. 

Poziom dopłaty uzależniony jest od klasy użytków rolnych na działce, na której prowadzona jest uprawa oraz od stawki za pakiet wszystkich ryzyk.

Producenci rolni sami decydują od czego chcą się ubezpieczyć: mogą wybrać pojedyncze ryzyka:  grad, przymrozki wiosenne, powódź susza, ujemne skutki przezimowania lub pakiet ryzyk. Wiosną PZU szczególnie poleca „Pakiet wiosna” który obejmuje ryzyka: gradu i przymrozków wiosennych.

W PZU rolnicy kupią polisy bez zbędnej fatygi. Ubezpieczyciel wszystkim się zajmie i rozliczy dopłaty do składek z budżetu państwa. 

W razie szkody formalności również ograniczone są do niezbędnego minimum, bo PZU ma kadrę wykwalifikowanych fachowców Gwarantuje to klientom szybką i sprawną likwidację szkód.  

W ramach ubezpieczenia PZU Uprawy można na jednej polisie ubezpieczyć:

 1. obowiązkowe i dobrowolne dotowane ubezpieczenia upraw,
 2. niedotowane ubezpieczenia upraw polowych,
 3. niedotowane ubezpieczenia upraw w szklarniach i tunelach foliowych,
 4. niedotowane ubezpieczenia środków do produkcji roślin (nakładów) poniesionych na uprawę roślin.

Dla kogo?

Ubezpieczenie przygotowaliśmy dla osób fizycznych lub prawnych.

Co i od czego możesz ubezpieczyć?

W ramach ubezpieczenia PZU Uprawy można ubezpieczyć uprawy polowe m.in. takie jak: zboża, rzepak, ziemniaki, buraki cukrowe oraz sady owocowe. Jeśli otrzymujesz dopłaty bezpośrednie, zgodnie z prawem musisz ubezpieczyć przynajmniej połowę powierzchni upraw od jednego z ryzyk wchodzących w skład obowiązkowego dotowanego ubezpieczenia upraw. 

Dotowane ubezpieczenia upraw Zakres obowiązkowy - ryzyka sprzedawane pojedynczo lub w pakietach Zakres dobrowolny - ryzyka sprzedawana łącznie w jednym pakiecie
 
 • zboża,
 • kukurydzę,
 • rzepak,
 • rzepik,
 • ziemniaki,
 • buraki cukrowe,
 • chmiel,
 • tytoń,
 • warzywa gruntowe,
 • drzewa i krzewy owocowe,
 • truskawki,
 • rośliny strączkowe. 
 • powodzi,
 • gradu,
 • suszy,
 • ujemnych skutków przezimowania,
 • przymrozków wiosennych,
 • Pakiet Wiosna (grad i przymrozki wiosenne),
 • Pakiet Jesień (grad, przymrozki wiosenne i ujemne skutki przezimowania).
 • huraganu 
 • deszczu nawalnego 
 • pioruna 
 • obsunięcia się ziemi 
 • lawiny 
 
 • Pakiet wszystkich ryzyk obowiązkowych i dobrowolnych dotowanych

Poszerzeniem oferty ubezpieczeń dotowanych jest szeroki wachlarz ubezpieczeń niedotowanych w ramach których ochrona można objąć:

 1. uprawy: zbóż, roślin okopowych (przemysłowych i pastewnych), pastewnych, oleistych, ozdobnych, sadowniczych, strączkowych, włóknistych, zielarskich, traw, warzyw i innych od skutków gradobicia, powodzi, przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania, huraganu lub ognia,
 2. uprawy w szklarniach lub tunelach foliowych o charakterze trwałym i wyposażonych w instalacje lub urządzenia ogrzewające od  zdarzeń losowych w postaci gradu, powodzi, ognia, pioruna, eksplozji, upadku pojazdu powietrznego, lawiny, zapadania i usuwania się ziemi oraz wymarznięcia na wskutek zdarzeń losowych oraz niezależnych od ubezpieczonego przerw w dostawach czynnika grzewczego do instalacji i  urządzeń grzewczych
 3. środki poniesione na założenie uprawy (nakłady)  tj.: materiał siewny, nawozy i środki ochrony roślin od skutków gradobicia, powodzi, przymrozków wiosennych, ujemnych skutków przezimowania lub ognia.
 

 

Co zyskasz z naszym ubezpieczeniem?

 • Otrzymasz odszkodowanie, jeśli Twoje uprawy zniszczy np. powódź, grad lub przymrozki wiosenne. 
 • Ubezpieczenie dotowane upraw rolnych jest bardzo korzystne finansowo. Ty płacisz tylko część składki za ubezpieczenie, pozostałą część pokrywa państwo.  
 • Możesz ubezpieczyć uprawy od zdarzeń pojedynczych lub skorzystać z pakietów.
Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia (PZU Uprawy)
 

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe: