PZU Na Życie Plus

PZU Na Życie Plus to grupowe ubezpieczenie, które zapewnia pracownikom oraz ich rodzinom wsparcie finansowe w wielu trudnych sytuacjach. Razem z pracodawcą tworzymy ofertę dopasowaną do charakteru pracy i indywidualnych potrzeb pracowników.

NOWOŚĆ

Jak to działa?

Pracodawca – wspólnie z agentem – tworzy ofertę dopasowaną do potrzeb firmy i zawiera umowę grupowego ubezpieczenia.

Twoi pracownicy przystępują do ubezpieczenia.

Zyskujesz narzędzie do budowania wizerunku pracodawcy, który dba o zdrowie i życie pracowników.

Jak kupić ubezpieczenie

u przedstawiciela PZU lub w oddziale

umów się

Dla kogo

Do ubezpieczenia mogą przystąpić:

 • pracownicy, którzy ukończyli 16. rok życia i którzy nie ukończyli 69 lat,
 • małżonkowie lub partnerzy życiowi pracownika, którzy ukończyli 18. rok życia i pełnoletnie dzieci jeżeli pozwala na to zakres oferty.

Podstawowy zakres ochrony

Podstawowym elementem ubezpieczenia jest ochrona na wypadek śmierci ubezpieczonego. W takiej sytuacji osoby wskazane w umowie ubezpieczenia jako uposażeni otrzymują należne świadczenie.

Jeśli pracodawca opłaca to ubezpieczenie, może zostać zwolniony z konieczności wypłaty rodzinie pracownika odprawy pośmiertnej.

Możliwości rozszerzenia ochrony

Nasze ubezpieczenie grupowe to również kompleksowa oferta wsparcia w wielu innych sytuacjach takich jak m.in. choroba, wypadek, problemy zdrowotne bliskich czy narodziny dziecka.

Poza wypłatą świadczeń pieniężnych zapewniamy też prywatną opiekę medyczną. Nasza oferta jest elastyczna – zobacz jakie elementy ochrony oferujemy i zbuduj ją zgodnie z oczekiwaniami Twoich pracowników.

Wsparcie bliskich

Finansowe zabezpieczenie rodziny w razie śmierci ubezpieczonego.

Wsparcie finansowe dla bliskich w razie śmierci ubezpieczonego, w tym spowodowanej: 

 • nieszczęśliwym wypadkiem,
 • wypadkiem komunikacyjnym,
 • wypadkiem w pracy,
 • zawałem serca lub udarem mózgu.

Świadczenie w razie osierocenia dziecka.

Wsparcie poszpitalne

Pieniądze za pobyt w szpitalu, przebycie operacji, specjalistyczne leczenie.

Świadczenie za pobyt w szpitalu spowodowany: 

 • chorobą,
 • nieszczęśliwym wypadkiem,
 • wypadkiem komunikacyjnym,
 • wypadkiem w pracy,
 • zawałem serca lub udarem mózgu.

Świadczenie za pobyt na oddziale intensywnej terapii i za każdy dzień zwolnienia lekarskiego po hospitalizacji.

Określona kwota za przebytą operację. Zabiegi chirurgiczne są podzielone na 5 klas – im operacja jest cięższa, tym wyższe świadczenie.

Wsparcie w razie ciężkiej choroby

Świadczenie pieniężne, prywatna opieka medyczna i rehabilitacja w razie ciężkiej choroby – dla ubezpieczonego i jego dzieci.

Świadczenia i organizacja usług medycznych w razie zdiagnozowania jednej z ciężkich chorób objętych zakresem ubezpieczenia.

Ubezpieczeniem można objąć także dzieci.

Usługi medyczne, czyli prywatne konsultacje lekarskie, badania diagnostyczne i zabiegi rehabilitacyjne w razie ciężkiej choroby.

Świadczenie w  razie diagnozy nowotworu złośliwego w stadium przedinwazyjnym.

Opieka medyczna na co dzień – dla pracownika i jego rodziny

Prywatna opieka medyczna w ponad 600 miastach w całej Polsce. Bez względu na to czy jesteś w domu, delegacji czy na wakacjach.

Dostęp do konsultacji specjalistycznych (bez skierowań), badań i zabiegów ambulatoryjnych.

Wizyty z zakresu chorób wewnętrznych (interny), pediatrii i medycyny rodzinnej w ciągu maksymalnie 2 dni roboczych od zgłoszenia.

Konsultacje specjalistyczne – w ciągu 5 dni roboczych.

Wsparcie po śmierci bliskich

Wypłata świadczenia w razie śmierci bliskich.

Świadczenie w razie śmierci:

 • małżonka albo partnera życiowego,
 • dziecka,
 • rodziców lub teściów.

Wsparcie powypadkowe

Świadczenia pieniężne w razie następstw nieszczęśliwego wypadku, zawału serca lub udaru mózgu, a także usługi medyczne w razie wypadku na drodze lub w pracy.

Świadczenie pieniężne w razie:

 • utraty sprawności w życiu codziennym,
 • całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji,
 • trwałego uszczerbku na zdrowiu,
 • złamania kości.

Dostęp do prywatnych konsultacji lekarskich, badań diagnostycznych i rehabilitacji po nieszczęśliwym wypadku na drodze lub w pracy.

Karta lekowa

80% dofinansowania do leków na receptę.

Dofinansowanie m.in.: leków na choroby sezonowe i antybiotyków.

Możliwość ubezpieczenia bliskich (w zależności od zakresu ubezpieczenia) – małżonka albo partnera życiowego i dzieci.

Masz już ubezpieczenie lekowe i chcesz sprawdzić limit na karcie? Kliknij tutaj.

Jak skorzystać z dofinansowania w aptece partnerskiej

Idź do apteki, która współpracuje z PZU (jest ich blisko 8500). Pokaż Kartę Lekową PZU i receptę. Dofinansowanie zostanie naliczone od razu podczas zakupu leków.

Znajdź aptekę partnerską

Zobacz jak skorzystać z dofinansowania w dowolnej aptece

 

Dodatkowe usługi Assistance w razie choroby i wypadku

Pomoc w codziennych sprawach i domowe usługi medyczne po wypadku i w chorobie.

Opieka pielęgniarki, domowa wizyta psychologa lub rehabilitanta.

Pomoc w prowadzeniu domu i opiece nad dziećmi.

Dostarczenie leków lub sprzętu rehabilitacyjnego.

Wsparcie dla pracownika, który jest rodzicem

Świadczenia pieniężne i usługi medyczne w razie problemów zdrowotnych dziecka.

Wsparcie finansowe  w razie:  

 • leczenia szpitalnego dziecka, 
 • ciężkiej choroby dziecka, 
 • uszczerbku na zdrowiu dziecka.

Usługi medyczne w razie ciężkiej choroby dziecka, m.in. :  

 • konsultacje lekarskie,  
 • badania (np. tomografia komputerowa,  rezonans magnetyczny),  
 • rehabilitacja.

Chcemy być z Tobą również w radosnych momentach, dlatego oferujemy również świadczenie z okazji narodzin dziecka.

Korzyści dla pracodawcy

 • Narzędzie do budowania wizerunku nowoczesnej i opiekuńczej firmy – pracodawca, który dba o zdrowie i życie pracowników, tworzy atmosferę bezpieczeństwa i komfortu pracy.
 • Wyższa atrakcyjność firmy jako miejsca pracy – ubezpieczenie na życie i prywatna opieka medyczna to według pracowników jedne z najistotniejszych benefitów pozapłacowych.
 • Możliwość zwolnienia z konieczności wypłaty rodzinie pracownika odprawy pośmiertnej w razie jego śmierci (zgodnie z art. 93 Kodeksu pracy). 
 • Ograniczenie nieobecności pracowników – profesjonalna pomoc oraz łatwy i szybki dostęp do lekarza mogą pomóc skrócić czas zwolnienia lekarskiego.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do ubezpieczeń dodatkowych

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU Życie SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.