Ubezpieczenie PZU Pakiet Podróżny – Biznes

Ubezpieczenia dla klientów firmowych Banku Pekao

 • Dla użytkowników firmowych kart płatniczych.
 • Pomoc w niespodziewanych sytuacjach podczas podróży zagranicznych, np. opieka medyczna w nagłej chorobie lub po nieszczęśliwym wypadku.
 • Ochrona także dla osób towarzyszących ubezpieczonemu.

Ubezpieczenia: nieuczciwego wykorzystania karty; dla posiadaczy kart płatniczych

Ubezpieczenia dla klientów firmowych ING Banku Śląskiego

 • Ochrona dla osób, które korzystają z firmowych kart płatniczych.
 • Zabezpieczenie przed stratami finansowymi w przypadku np. nieuczciwego użycia karty przez pracownika.
 • Pomoc assistance w czasie podróży służbowej za granicą.

Ubezpieczenie dla posiadaczy i użytkowników kart płatniczych

Ubezpieczenia dla klientów korporacyjnych i indywidualnych Banku Millennium

 • Ochrona dla klientów, którzy korzystają z kart płatniczych.
 • Odszkodowanie za szkody związane z korzystaniem z karty płatniczej, np. za zrabowaną gotówkę pobraną z bankomatu.
 • Pomoc w czasie podróży, np. pokrycie kosztów leczenia.

Ubezpieczenie assistance Pakiet Asystent

Ubezpieczenie dla klientów firmowych Enei

 • Ubezpieczenie assistance w cenie prądu.
 • Usługi fachowców, np. elektryka czy informatyka.
 • Pakiet zniżek i upustów na usługi i towary u wybranych partnerów.

Indywidualne ubezpieczenie dla klientów Alior Banku

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi – Multi Kapitał

 • Ubezpieczenie indywidualne dla klientów Alior Banku.
 • Ochrona życia i inwestowanie pieniędzy w jednej umowie.
 • Stały dostęp do zgromadzonych pieniędzy.

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

Ubezpieczenia dla klientów firmowych Alior Banku

 • Ubezpieczenie dla firm, które mają kredyt w Alior Banku.

 • Ochrona majątku firmy (np. budynków, maszyn, narzędzi, wyposażenia) przed szkodami w wyniku ognia czy innych żywiołów.  
 • Odszkodowanie lub zwrot kosztów sprzątania po szkodzie. 

Produkt wycofany ze sprzedaży

Ubezpieczenia urządzeń dla klientów morele.net

Ubezpieczenia dla klientów morele.net

 • Ochrona urządzeń elektronicznych i sprzętu gospodarstwa domowego.
 • Możliwość pokrycia kosztów transportu i naprawy w zależności od wariantu.
 • Pomoc po gwarancji w razie uszkodzenia, zniszczenia, zalania, dewastacji czy utraty w wyniku rabunku lub kradzieży z włamaniem.

Ubezpieczenie NNW oraz opieki zdrowotnej dla klientów biznesowych Alior Banku SA

 • Ubezpieczenie indywidualne dla posiadaczy kont firmowych w Alior Banku SA
 • Możesz ubezpieczyć siebie, swoją rodzinę i pracowników Twojej firmy
 • Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków oraz konsultacje lekarskie i badania diagnostyczne w razie nieszczęśliwego wypadku lub choroby

Ubezpieczenie dla klientów firmowych Cortland

 • Ochrona urządzeń Apple, takich jak iPhone, iPad, Apple Watch i komputery Mac.
 • Organizacja i pokrycie kosztów naprawy lub wymiana sprzętu na nowy. 
 • Ochrona w Polsce i podczas podróży zagranicznych, które trwają łącznie nie dłużej niż 60 dni.
Zamknij