Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

Odszkodowanie dla przedsiębiorcy na pokrycie kosztów wielu nieprzewidzianych szkód w majątku firmy.

Co ubezpieczamy

Możesz ubezpieczyć w firmie to, na czym najbardziej Ci zależy, np.:

Budynki, które wykorzystujesz do prowadzenia działalności i budowle, czyli np. ogrodzenia, bramy, urządzenia reklamowe, namioty, szklarnie.

Pomieszczenia
przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej.

Elementy wyposażenia
otoczenia budynku, np. lampy oświetleniowe, murki ogrodowe, fontanny.

Urządzenia techniczne, maszyny, aparaty i narzędzia, wyposażenie pomieszczeń firmowych.

Towary, surowce, półprodukty, wyroby gotowe lub w toku produkcji, opakowania, części zapasowe do maszyn i urządzeń oraz inne środki obrotowe.

Rzeczy osób trzecich, które firma przyjęła, aby je np. naprawić, wyremontować, przerobić, wyczyścić, przechować lub sprzedać.

Gotówka,
czeki, weksle i inne wartości pieniężne.

Przedmioty, które należą do pracowników i zwyczajowo znajdują się w miejscu pracy, np. odzież, obuwie (nie wartości pieniężne).

Nakłady adaptacyjne, np. koszty położenia glazury, ustawienia ścianek działowych, montażu instalacji alarmowych w najmowanych budynkach lub lokalach.

Co możesz zyskać

Sprawdź, w jakich przykładowych sytuacjach możemy Ci pomóc.

Odszkodowanie po szkodzie

Wypłacimy pieniądze, jeśli np.:

 • ktoś włamie się i okradnie Twoją firmę,
 • budynek Twojej firmy zniszczy pożar, powódź, wiatr, eksplozja, deszcz, uderzenie pojazdu lub inne zdarzenie losowe (w tym ubezpieczeniu wyróżniamy kilkanaście zdarzeń losowych),
 • straż pożarna uszkodzi wyposażenie firmy (np. maszyny, urządzenia) podczas gaszenia pożaru,
 • dojdzie do skażenia lub zanieczyszczenia ubezpieczonego mienia, np. dymem lub sadzą w następstwie pożaru.

Dodatkowe wsparcie finansowe

Pokryjemy także koszty:

 • zapobiegania szkodzie i zmniejszania jej rozmiarów – w tym akcji ratowniczej,
 • uprzątnięcia pozostałości po szkodzie (także rozbiórki i demontażu),
 • odtworzenia dokumentacji produkcyjnej lub zakładowej,
 • naprawy uszkodzonych - w wyniku kradzieży z włamaniem i rabunku - zabezpieczeń lokalu.

Ubezpieczenie obejmuje wszystkie nieprzewidziane zdarzenia oprócz tych, które znajdują się w rozdziale „Wyłączenia odpowiedzialności” w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Dodatkowa ochrona

Możesz rozszerzyć swoje ubezpieczenie o dodatkowe opcje.

Klauzule dodatkowe

Masz do wyboru wiele opcji.

Możesz wybrać m.in. klauzule:

 • przepięć,
 • rozmrożenia,
 • dewastacji,
 • graffiti,
 • aktów terroryzmu,
 • drobnych prac remontowo-budowlanych,
 • miejsca ubezpieczenia (lokalizacji),
 • ubezpieczenia nowych inwestycji,
 • zmiany franszyz redukcyjnych na integralne,
 • katastrofy budowlanej,
 • zrzeczenia się prawa do regresu,
 • dodatkowych kosztów działalności gospodarczej,
 • strajków, rozruchów, zamieszek wewnętrznych,
 • stałych kosztów działalności gospodarczej,
 • kosztów odtworzenia dokumentacji,
 • drobnych prac remontowo-budowlanych,
 • kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,
 • ubezpieczenia środków obrotowych i mienia osób trzecich na sumy zmienne,
 • kosztów poszukiwania przyczyn szkody.

Szczegółowe informacje o klauzulach znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Ubezpieczenie wartości pieniężnych w czasie transportu

Chroni gotówkę i inne wartości pieniężne podczas transportu.

Dzięki temu masz gwarancję, że wypłacimy Ci odszkodowanie, jeśli podczas transportu gotówki i innych wartości pieniężnych (np. czeków, weksli, złota, srebra, platyny, kamieni szlachetnych i pereł) dojdzie do ich rabunku, w tym w przypadku gdy:

 • osoba, która odpowiada za transport wartości pieniężnych, nagle ciężko zachoruje, dozna ciężkiego uszkodzenia ciała lub umrze (nieszczęśliwy wypadek) – i z tego powodu nie będzie w stanie chronić transportu,
 • dojdzie do zniszczenia lub uszkodzenia środka transportu w wyniku wypadku, pożaru, uderzenia pioruna lub wybuchu.

Dlaczego warto

Nasze ubezpieczenie:

 • możesz dostosować do potrzeb swojej firmy,
 • może być zabezpieczeniem kredytu w banku lub leasingu w firmie leasingowej,
 • gwarantuje szybką i profesjonalną likwidację szkód,
 • chroni majątek firmy przed skutkami nieprzewidzianych zdarzeń.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

Zadzwoń do nas 600 600 601

(opłata zgodna z taryfą operatora)

Zostaw numer

Jak zabezpieczyć firmę

Przed pożarem 

Ochrona klimatu jest jednym z największych wyzwań środowiskowych, społecznych oraz ekonomicznych. Sukces w tym zakresie jest uzależniony od działania każdego z nas. Najważniejsze zadanie to ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.
Również Ty i Twoja firma możecie podjąć działania, które przyczynią się do poprawy stanu środowiska i jakości życia.

Sprawdź nasz poradnik, jak zabezpieczyć swoją firmę przed pożarem.

Pobierz

Przed powodzią

Ekstremalne zjawiska pogodowe, w tym gwałtowne opady deszczu i burze, występują coraz częściej powodując powodzie i podtopienia. Może się to wiązać z poważnymi stratami materialnymi. Jak możemy się na to przygotować? Alternatywą dla tradycyjnych worków z piaskiem są zapory przeciwpowodziowe, które zabezpieczają nieruchomości zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw.

Sprawdź nasz materiał o mobilnych zaporach przeciwpowodziowych.

Pobierz

Dokumenty do pobrania

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Zamknij