OC ogólne

Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla osób, które prowadzą działalność (w tym także działalność gospodarczą) i posiadają mienie (np. nieruchomość).

BESTSELLER

Dla kogo

Ubezpieczenie dla:

 • osób prawnych,
 • osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą,
 • osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej z tytułu posiadanego mienia (np. właściciele kamienic),
 • jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi (np. urzędy gminy).

Co można zyskać

Wypłacimy odszkodowanie za szkody, które:

 • Ty lub Twój pracownik wyrządzicie w następstwie działania lub zaniechania w związku z prowadzeniem działalności,
 • powstały w następstwie zaniedbania w związku z posiadanym mieniem (np. nieruchomością czy majątkiem ruchomym).

Poniżej kilka wybranych przykładów sytuacji, w których działa nasze ubezpieczenie.

 • Ktoś złamie nogę na nieodśnieżonym przez Ciebie chodniku przed Twoją piekarnią.
 • Twój pracownik podczas naprawy uszkodzi samochód oddany do Twojego warsztatu.
 • Uszkodzisz drzwi budynku w czasie remontu, który wykonuje Twoja firma.
 • Ktoś złamie ząb, jedząc ciastko wyprodukowane w Twojej firmie, w którym znalazła się łupina orzecha.

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia

Możesz rozszerzyć swoje ubezpieczenie o dodatkowe opcje (osobno płatne klauzule dodatkowe), dzięki temu dopasujesz zakres ubezpieczenia do specyfiki Twojej działalności. Zobacz przykłady klauzul dodatkowych.

Wadliwy produkt

Klauzule dotyczące szkód wyrządzonych przez produkt, który Twoja firma wprowadziła do obrotu.

Wypadek przy pracy

Klauzula dotycząca Twojej odpowiedzialności za szkody, jakie poniósł Twój pracownik podczas wykonywania pracy.

Zniszczenie rzeczy

Klauzule, które dotyczą Twojej odpowiedzialności za uszkodzenia lub zniszczenia:

 • nieruchomości i przedmiotów, z których korzystasz np. na podstawie umowy najmu, dzierżawy, użytkowania, użyczenia czy leasingu,
 • rzeczy, w tym pojazdów, które ktoś powierzył Twojej firmie, abyś je np.: naprawił, wyczyścił, chronił lub przechowywał.

Szkody podczas imprez

Klauzule dotyczące Twojej odpowiedzialności za szkody, które ponieśli uczestnicy imprezy organizowanej przez Twoją firmę,

Więcej informacji znajdziesz w załączniku do ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Dlaczego warto

Nasze ubezpieczenie:

 • Ubezpieczenie dopasowane do Twoich potrzeb – możesz wykupić dodatkowe klauzule.
 • Odszkodowanie dla osoby, której wyrządzisz szkodę.
 • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności.
 • Większa wiarygodność wobec klientów i partnerów.
 • Składka płatna jednorazowo lub ratalnie.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

Zadzwoń do nas 600 600 601

(opłata zgodna z taryfą operatora)

Zostaw numer

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Zamknij