PZU Wojażer

Ubezpieczenie wyjazdu turystycznego

Otrzymasz od nas pomoc podczas wyjazdu turystycznego w Polsce i za granicą. Jeśli zachorujesz lub przydarzy Ci się nieszczęśliwy wypadek zorganizujemy i opłacimy leczenie oraz transport medyczny do domu. Zapłacimy również za poszukiwanie i akcję ratowniczą, np. w górach. Pomożemy, jeśli da o sobie znać choroba przewlekła lub gdy trafisz na kwarantannę z powodu COVID-19.

Oblicz składkę i kup

Kiedy możemy pomóc 

Z naszym ubezpieczeniem PZU Wojażer nie musisz się obawiać komplikacji i nieplanowanych wydatków podczas podróży. Sprawdź, w jakich sytuacjach możesz na nas liczyć.

Ubezpieczenie podstawowe

To ubezpieczenie kosztów leczenia w razie nagłego zachorowania lub wypadku.

Zorganizujemy i opłacimy m.in.:

 • leczenie ambulatoryjne i szpitalne, transport medyczny z miejsca wypadku,
 • leczenie stomatologiczne ostrych stanów zapalnych i bólowych poza granicami Polski,
 • leczenie związane z ciążą i porodem do 32. tygodnia ciąży,
 • naprawę albo zakup protez, okularów korekcyjnych oraz środków pomocniczych,
 • komorę dekompresyjną stosowaną w leczeniu nurków (jeśli klient wykupi dodatkową ochronę).

Assistance – Pakiet Podstawowy

Organizujemy i opłacamy m.in.:

 • transport medyczny do domu albo transport zwłok do miejsca pochówku,
 • poszukiwanie i ratownictwo z powodu warunków pogodowych lub awarii sprzętu.

Zwracamy również koszty noclegu i wyżywienia w razie kwarantanny lub izolacji spowodowanej COVID-19. Organizujemy i opłacamy późniejszy powrót do domu, jeśli w wyniku kwarantanny lub izolacji klient nie może skorzystać z wcześniej zaplanowanego transportu.

Zapewniamy wsparcie infolinii, za której pośrednictwem nasi klienci mogą m.in. umówić się na telekonsultację medyczną, otrzymać informacje przydatne przed podróżą i w jej trakcie.

Ubezpieczenia dodatkowe

Gdy oczekujesz szerokiego zakresu pomocy w razie wypadku w podróży.

Assistance – Pakiet Rozszerzony

Zorganizujemy i opłacimy następujące usługi:

 • w czasie podróży w Polsce lub za granicą: zmiennika kierowcy, pomoc w razie kradzieży dokumentów, wysyłkę niezbędnych przedmiotów osobistych, zakwaterowanie na czas rekonwalescencji, wcześniejszy powrót do domu, wizytę bliskiej osoby,
 • dodatkowo w czasie podróży zagranicznej: transport do wcześniej zaplanowanego celu podróży (po udzieleniu pomocy medycznej), pomoc w przekazaniu kaucji, wsparcie tłumacza, pomoc prawną. Pokryjemy również koszty związane z opóźnieniem podróży.

Assistance – Pakiet Rodzina

 • Zorganizujemy i opłacimy transport do domu dla osoby towarzyszącej.
 • Opłacimy pobyt w hotelu dla osoby towarzyszącej, jeśli ubezpieczony po zakończeniu okresu ubezpieczenia będzie nadal przebywał w szpitalu.

Assistance – Pakiet Dziecko/Osoba niesamodzielna

Zapewnimy opiekę nad dzieckiem lub osobą niesamodzielną, jeśli rodzic lub opiekun podczas podróży trafi do szpitala.

 • Pokryjemy koszty wizyty lub noclegu dla rodzica lub opiekuna, jeśli dziecko lub osoba niesamodzielna trafi do szpitala.
 • Zapewnimy korepetycje dla dziecka, jeśli po powrocie do domu nie będzie mogło uczęszczać do szkoły w wyniku zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku, który wydarzył się podczas podróży.

Assistance – Pakiet Biznes

Zorganizujemy i opłacimy następujące usługi:

 • dojazd pracownika oddelegowanego na zastępstwo osoby ubezpieczonej,
 • w czasie podróży w Polsce lub za granicą: zmiennika kierowcy, pomoc w razie kradzieży dokumentów, wysyłkę niezbędnych przedmiotów osobistych, zakwaterowanie na czas rekonwalescencji, wcześniejszy powrót do domu, wizytę bliskiej osoby,
 • dodatkowo w czasie podróży zagranicznej: transport do wcześniej zaplanowanego celu podróży (po udzieleniu pomocy medycznej), pomoc w przekazaniu kaucji, wsparcie tłumacza, pomoc prawną. Pokryjemy również koszty związane z opóźnieniem podróży.

Assistance – Pakiet Sport

 • Zorganizujemy i opłacimy badania funkcjonalne, motoryczne i wydolnościowe dla osób, które uprawiają sporty wyczynowo.
 • Pokryjemy koszty: naprawy zniszczonego sprzętu sportowego (lub wynajmu zastępczego), niewykorzystanego skipassu, a także zakwaterowania w razie zejścia lawiny. Zwrócimy pieniądze w razie zamknięcia tras zjazdowych.
 • Udzielimy informacji turystyczno-sportowo-rekreacyjnych.

Assistance – Pakiet Rowerzysta

 • Pokryjemy koszty transportu osoby ubezpieczonej i zniszczonego roweru do następnego etapu podróży albo do domu.
 • Pokryjemy koszty naprawy roweru lub wypożyczenia innego.

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)

Wypłacimy świadczenie:

 • za trwały uszczerbek na zdrowiu (procent sumy ubezpieczenia równy procentowi poniesionego uszczerbku),
 • w razie śmierci ubezpieczonego (100% sumy ubezpieczenia).

Ubezpieczenie OC osób fizycznych w życiu prywatnym

 • Wypłacimy odszkodowanie innej osobie, jeśli ubezpieczony, jego podopieczny lub zwierzę, podczas podróży nieumyślnie doprowadzi do utraty zdrowia lub życia innej osoby lub zniszczy jej własność.
 • Poniesiemy odpowiedzialność za szkody spowodowane posiadaniem, kierowaniem, używaniem lub uruchamianiem urządzeń transportu osobistego (np. deskorolki).

Ubezpieczenie bagażu podróżnego

Wypłacimy odszkodowanie za utratę, uszkodzenie lub zniszczenie bagażu w wyniku:

 • zdarzenia losowego, np.: pożaru w hotelu, akcji ratunkowej,
 • wypadku, np. komunikacyjnego, wodnego czy powietrznego,
 • kradzieży z włamaniem, np. z przechowalni, pokoju hotelowego, pomieszczenia bagażowego.

Ważne! Ochroną obejmujemy sprzęt elektroniczny.

Kontynuacja leczenia w Polsce

Po powrocie do Polski zorganizujemy i opłacimy leczenie w prywatnych placówkach medycznych – w razie nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania za granicą. Możemy zapewnić konsultacje lekarskie i badania diagnostyczne, pokrycie kosztów planowanej operacji chirurgicznej oraz zabiegów rehabilitacyjnych (w razie nieszczęśliwego wypadku) czy transport medyczny związany z operacją.

Ubezpieczenie rezygnacji z uczestnictwa albo skrócenia uczestnictwa w zorganizowanym wypoczynku

Jeżeli klient wykupił wyjazd w biurze podróży albo jeśli sam zorganizował podróż i zakwaterowanie, a z powodu choroby lub innego zdarzenia losowego (wymienionego w OWU) musi:

 • zrezygnować z wyjazdu – pokryjemy koszty tej rezygnacji i anulowania biletu,
 • przerwać wyjazd i wcześniej wrócić do kraju – zwrócimy koszty powrotu i niewykorzystanych świadczeń zgodnie z umową z biurem podróży.

Ochrona obejmuje również nagłe zachorowanie oraz skierowanie decyzją administracyjną na kwarantannę lub izolację z powodu COVID-19.

Ważne! Klient może kupić to ubezpieczenie w ciągu 3 dni roboczych od daty zakupu wyjazdu.

Może je kupić osobno – niezależnie od ubezpieczeń podstawowych.

Dlaczego warto

Doskonale znamy i rozumiemy obawy związane z podróżami, dlatego dzięki kompleksowym rozwiązaniom możemy zapewnić Ci ochronę w podróży na wakacje, wyjazd służbowy czy w góry.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach ochrona ubezpieczeniowa nie będzie działała lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia odpowiedzialności ubezpieczeniowej.

Nie ubezpieczymy Cię, jeśli np.:

 • jedziesz za granicę zdiagnozować chorobę lub się leczyć (czyli na planowe leczenie),
 • wyjeżdżasz pomimo tego, że ze względów zdrowotnych nie powinieneś.

Pełną listę ograniczeń i wyłączeń odpowiedzialności ubezpieczeniowej znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

przez internet

oblicz składkę

Zadzwoń do nas 600 600 601

(opłata zgodna z taryfą operatora)

lub zamów rozmowę

zostaw numer

u agenta lub w oddziale

umów się

Pytania i odpowiedzi

FAQ Covid

Dokumenty do pobrania

Archiwalne

Polski

In Deutsch – Archivdokumente

In English – Archival documents

Русский – Архивные документы

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Zamknij