Agrobiznes

Prowadzenie gospodarstwa rolnego to ciężka praca i stawianie czoła wielu przeciwnościom. Nasze ubezpieczenia chronią Ciebie i Twoich bliskich oraz Twój majątek – w tym uprawy i zwierzęta.

BESTSELLER

PZU Gospodarstwo Rolne

  • Obowiązkowe ubezpieczenia rolne: budynków i OC rolników oraz dobrowolne ubezpieczenia majątku ruchomego i wsparcie finansowe po wypadku. 
  • Pełne zabezpieczenie prowadzonego gospodarstwa rolnego.
  • Możliwość dopasowania pakietu do indywidualnych potrzeb.

PZU Uprawy

  • Odszkodowanie na pokrycie strat w uprawach polowych lub w uprawach w szklarniach i tunelach z powodu zdarzeń losowych.
  • Ubezpieczenie dotowane ze Skarbu Państwa (nawet do 65% składki).
  • Możliwość wykupienia dodatkowych ubezpieczeń niedotowanych.

PZU Zwierzęta

  • Odszkodowanie na pokrycie strat w hodowli zwierząt i drobiu z powodu ich choroby, wypadku lub zdarzeń losowych.
  • Ubezpieczenie można wykupić na rok lub na czas określony, np. transportu, wystaw, zawodów, opasu.
  • Ubezpieczenia dotowane i niedotowane.
Zamknij