Indywidualne ubezpieczenie dla klientów Banku Pekao

Ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi – Świat Inwestycji Premium II

Ubezpieczenie dla klientów Banku Pekao SA, którzy są zainteresowani inwestowaniem pieniędzy i ochroną życia.

Dla kogo

Ubezpieczenie dla osób od 18. do 79. roku życia, które są klientami Banku Pekao SA.

Umowę zawieramy na czas określony do rocznicy umowy, w której Twój wiek wynosi 100 lat. 

Co możesz zyskać

Nasze ubezpieczenie to połączenie inwestycji i ochrony życia.

Podpisujesz jedną umowę

Łączysz inwestycję z ubezpieczeniem na życie w jednej umowie.

Korzystasz z wyselekcjonowanej oferty inwestycyjnej

Masz dostęp do funduszy modelowych o różnym poziomie ryzyka, denominowanych w złotówkach, dolarach, euro oraz Funduszu gwarantowanego w złotówkach.

Masz możliwość wpłat w walutach

Możesz opłacać składki w różnych walutach – w złotówkach, dolarach, euro.

Wypłata zwolniona z podatku

W razie Twojej śmierci pieniądze dla bliskich wypłacimy bez podatku od spadków i darowizn. Do czasu wypłaty środków nie zapłacisz podatku od dochodów kapitałowych przy przenoszeniu środków między funduszami.

Masz stały dostęp do środków

Od początku umowy możesz wypłacić część lub całość środków. Pamiętaj jednak, że przez pierwsze 5 lat przy wypłacie pobierzemy opłatę.

Jak działa ubezpieczenie

Sprawdź zasady działania naszego ubezpieczenia.

Jak można wpłacać pieniądze

Składkę opłacasz:

 • jednorazowo – z góry za cały okres umowy, min. 25 tys. zł lub równowartość tej kwoty w dolarach lub euro,
 • w jednej lub w kilku dostępnych walutach – w złotówkach, dolarach, euro.
W trakcie umowy możesz wpłacać składki dodatkowe.

Jak inwestujemy pieniądze

Składki inwestujemy w fundusze które wskażesz. 

Masz dostęp do: 

 • funduszy modelowych w złotówkach, 
 • funduszy modelowych w dolarach,
 • funduszy modelowych w euro,
 • Funduszu gwarantowanego w złotówkach.

Kiedy wypłacimy pieniądze

Pieniądze wypłacimy:

 • na zakończenie umowy, 
 • jeśli umrzesz – dowolnie wskazanym przez Ciebie osobom, 
 • jeśli umrzesz w wyniku nieszczęśliwego wypadku – do świadczenia z tytułu Twojej śmierci wypłacimy dodatkowo kwotę równą 50 % składki jednorazowej, nie więcej niż 150 tys. zł,
 • w razie wypowiedzenia umowy, wykupu całkowitego lub częściowego,
 • jeśli odstąpisz od umowy.

Obowiązki podatnika

Jakie opłaty pobieramy

Pobieramy opłaty:

 • administracyjno-dystrybucyjną – ustalamy ją w skali roku dla każdego funduszu,

 • dystrybucyjną – w wysokości od 1,65 % (w pierwszym roku umowy) do 1,40 % (w piątym roku umowy) podstawy określonej w tabeli opłat i limitów w ogólnych warunkach ubezpieczenia – przy częściowym lub całkowitym wykupie ubezpieczenia (w pierwszych pięciu latach umowy),

 • za naszą ochronę w razie Twojej śmierci – opłata zgodnie z tabelą rocznych opłat z tytułu naszej ochrony na wypadek Twojej śmierci,

 • za naszą ochronę w razie Twojej śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku – 0,05 zł miesięcznie za każdy 1000 zł sumy ubezpieczenia.

Wysokość opłat możemy podwyższyć w wyniku indeksacji. Szczegółowy sposób wyliczania opłat znajdziesz w tabeli opłat i limitów w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Pieniądze inwestujemy w fundusze inwestycyjne, którymi zarządzają towarzystwa funduszy inwestycyjnych. Opłaty za zarządzanie poszczególnymi funduszami inwestycyjnymi wchodzącymi w skład funduszy modelowych są uwzględnione w wycenie funduszy i mają wpływ na wyniki inwestycyjne.

Informacje o opłatach pobieranych przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych:

Ochrona ubezpieczeniowa – wsparcie dla bliskich

Świat Inwestycji Premium II jest ubezpieczeniem na życie. W przypadku Twojej śmierci pieniądze z ubezpieczenia wypłacimy osobom, które wskazałeś w umowie. (szczegóły znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia). 

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia naszej ochrony. Ich pełną listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

 

Dlaczego warto

 • Możesz połączyć inwestowanie z ochroną życia w jednej umowie.
 • Dodatkowe ubezpieczenie na wypadek Twojej śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.
 • Dokonujesz jednorazowej wpłaty – możesz też wpłacać składki dodatkowe.
 • Możesz wpłacać składki w trzech walutach: w złotówkach, dolarach oraz euro.

Dokumenty do pobrania

KIDy

KID (z ang. „Key Information Document") – Dokument zawierający kluczowe informacje, który wynika z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1286/2014 z dnia 26 listopada 2014 r. (z późn. zm) oraz Rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2017/653 z dnia 8 marca 2017 r. wraz z załącznikami (z późn. zm.).

Informacje prawne i o ryzyku inwestycyjnym

Świat Inwestycji Premium jest ubezpieczeniem na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi (UFK). Inwestycje w UFK są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, włącznie z możliwością utraty części lub całości kapitału. Wartość udziałów jednostkowych funduszy może się zmieniać wraz ze zmianą sytuacji na rynkach finansowych, a PZU Życie nie zapewnia osiągnięcia określonych wyników. 

Więcej

 

Zamknij