Programy emerytalne

Bądź pracodawcą odpowiedzialnym społecznie i wyróżnij się na rynku. Dzięki uruchomieniu w swojej firmie programu emerytalnego umożliwisz pracownikom budowanie kapitału na przyszłą emeryturę.

Dla pracodawcy

Pracownicze plany kapitałowe PPK

  • Dodatkowe wsparcie finansowe po zakończeniu aktywności zawodowej.
  • Wpłaty finansowane przez pracodawcę, pracownika i ze środków publicznych.
  • Możliwość skorzystania z pieniędzy po ukończeniu przez pracownika 60 lat lub nawet wcześniej w razie szczególnych sytuacji życiowych.

Pracowniczy program emerytalny z TFI /Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Pogodna Przyszłość

Pracowniczy program emerytalny PPE

  • Dodatkowa prywatna emerytura dla pracowników, którą finansuje pracodawca.
  • Sposób na wzmocnienie pozytywnego wizerunku firmy i zwiększenie przewagi konkurencyjnej na rynku pracy.

Pakiet Wyższa Emerytura

  • Rozwiązanie finansowe skierowane do pracodawców. 
  • W pełni zautomatyzowany benefit finansowy dla pracowników.
  • Atrakcyjne uzupełnienie PPE lub PPK zapewniające pracownikom dodatkowego zabezpieczenia na przyszłość.

Grupowy Plan Emerytalny

Grupowy Plan Emerytalny (GPE) to rozwiązanie finansowe skierowane do pracodawcy. Umożliwia ono skonstruowanie indywidulanego pakietu dla danego pracodawcy w oparciu o produkty dające pracownikom możliwości skorzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych i od zysków kapitałowych.

 

 

 

 

Pracowniczy Plan Oszczędnościowy

PPO jest planem systematycznego oszczędzania, organizowanym przez Pracodawcę na rzecz Pracowników lub osób formalnie związanych z Pracodawcą (np. związanych na podstawie umowy zlecenia, kontraktów menadżerskich itd.).

 

 

 

Zamknij