Gwarancja ubezpieczeniowa wykonania zobowiązań z tytułu usuwania i likwidacji negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku

Gwarancja środowiskowa

Zabezpieczenie dla firm, których działalność może powodować szkodliwe skutki dla środowiska.

Dla kogo

Gwarancja dla osób prawnych i fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą, np.:

 • zakładów chemicznych, których działalność może powodować szkodliwe skutki dla środowiska lub,
 • firm zajmujących się transgranicznym przemieszczaniem odpadów,
 • zakładów gospodarki komunalnej zarządzających wysypiskami odpadów, lub
 • firm, które korzystają z instalacji lub urządzeń wymagających zezwolenia, pozwolenia, pozwolenia zintegrowanego, decyzji ze względu na potencjalne zagrożenie dla środowiska.

Gwarancja chroni Twoje zobowiązania. Jeśli się z nich nie wywiążesz, wypłacimy pieniądze z gwarancji beneficjentowi. W takim przypadku będziesz miał obowiązek nam je zwrócić.

Co możesz zyskać

Nasza gwarancja pozwala na pozyskanie przez Twoją firmę wymaganych zezwoleń np.:

 • zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
 • pozwolenia na budowę składowiska odpadów,
 • zabezpieczenia na wypadek spowodowania negatywnych skutków w środowisku (np. zanieczyszczenia wody w rzece),
 • zezwolenia na transgraniczne przemieszczanie odpadów.

Dlaczego warto

Dzięki naszej gwarancji:

 • spełniasz wymóg złożenia zabezpieczenia – dostajesz je od PZU – firmy o silnej pozycji kapitałowej,
 • otrzymujesz pozwolenie, zezwolenie, decyzje wymagane przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie ochrony środowiska,
 • potwierdzasz swoją wiarygodność jako przedsiębiorcy wobec organów administracji publicznej zajmujących się ochroną środowiska.  

Jak uzyskać gwarancję ubezpieczeniową

 1. Złóż wniosek wraz z kompletem dokumentów.
 2. Poczekaj na pozytywną ocenę ryzyka.
 3. Podpisz umowę zlecenia udzielenia gwarancji.
 4. Ustanów zabezpieczenie i opłać składkę.

Inne produkty finansowe

Informacja prawna

Gwarancja ubezpieczeniowa reguluje całość stosunku gwarancyjnego.  
Powyższa propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ma charakter wyłącznie informacyjny.

Zamknij