Gwarancja ubezpieczeniowa wykonania zobowiązań z tytułu usuwania i likwidacji negatywnych skutków w środowisku oraz szkód w środowisku

Gwarancja środowiskowa

Zabezpieczenie dla firm, których działalność może powodować szkodliwe skutki dla środowiska.

Dla kogo

Gwarancja dla osób prawnych i fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą, np.:

 • zakładów chemicznych, których działalność może powodować szkodliwe skutki dla środowiska lub,
 • firm zajmujących się transgranicznym przemieszczaniem odpadów,
 • zakładów gospodarki komunalnej zarządzających wysypiskami odpadów, lub
 • firm, które korzystają z instalacji lub urządzeń wymagających zezwolenia, pozwolenia, pozwolenia zintegrowanego, decyzji ze względu na potencjalne zagrożenie dla środowiska.

Gwarancja chroni interes Twojego kontrahenta. Jeśli nie wywiążesz się ze zobowiązania wobec niego, wypłacimy mu pieniądze. W takim przypadku będziesz miał obowiązek nam je zwrócić.

Co możesz zyskać

Nasza gwarancja pozwala na pozyskanie przez Twoją firmę wymaganych zezwoleń np.:

 • decyzji, która zatwierdza program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
 • zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
 • pozwolenia na budowę składowiska odpadów,
 • zabezpieczenia na wypadek spowodowania negatywnych skutków w środowisku (np. zanieczyszczenia wody w rzece),
 • zezwolenia na transgraniczne przemieszczanie odpadów.

Dlaczego warto

Dzięki naszej gwarancji:

 • spełniasz wymóg złożenia zabezpieczenia – dostajesz je od PZU – firmy o silnej pozycji kapitałowej,
 • otrzymujesz pozwolenie, zezwolenie, decyzje wymagane przez odpowiednie przepisy prawa w zakresie ochrony środowiska,
 • potwierdzasz swoją wiarygodność jako przedsiębiorcy wobec organów administracji publicznej zajmujących się ochroną środowiska.  

Jak uzyskać gwarancję ubezpieczeniową

 1. Złóż wniosek wraz z kompletem dokumentów.
 2. Poczekaj na pozytywną ocenę ryzyka.
 3. Podpisz umowę zlecenia udzielenia gwarancji.
 4. Ustanów zabezpieczenie i opłać składkę.

Inne produkty finansowe

Informacja prawna

Gwarancja ubezpieczeniowa reguluje całość stosunku gwarancyjnego.  
Powyższa propozycja nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, ma charakter wyłącznie informacyjny.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij