IKE PZU Życie

Indywidualne konto emerytalne

Możesz już dzisiaj zatroszczyć się o swój standard życia po przejściu na emeryturę. Masz szansę uzyskania wyższej emerytury bez podatku od zysków kapitałowych.

Dla kogo

Indywidualne konto emerytalne to propozycja dla każdego, kto ukończył 16 lat.

Co możesz zyskać

Oszczędzasz dodatkowe środki na emeryturę

Prosty sposób oszczędzania i zarządzania swoim kontem.

Decydujesz kiedy wypłacasz pieniądze

W dowolnym momencie możesz wypłacić wszystkie pieniądze lub ich część.

Nie płacisz podatku

Wypłata z rachunku IKE jest wolna od podatku od zysków kapitałowych.

Zabezpieczasz bliskich

Jeśli Cię zabraknie, bliscy otrzymają pieniądze bez podatku od spadków i darowizn oraz podatku od zysków kapitałowych.

Jak działa IKE

Ile możesz wpłacić

 • To Ty decydujesz, ile i jak często wpłacasz na IKE. Możesz to robić regularnie, np.: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie, rocznie, lub kiedy chcesz.
 • Pierwsza wpłata to minimum 100 zł.
 • Jeśli przenosisz pieniądze z PPE lub z innego IKE, minimalna wpłata wynosi 50 zł.
 • W 2024 roku możesz wpłacić maks. 23 472 zł – jest to limit ustawowy. Oznacza on, że w roku kalendarzowym suma wpłat nie może przekroczyć kwoty odpowiadającej 3-krotności prognozowanego, przeciętnego, miesięcznego wynagrodzenia. Nadpłata wpłynie na Twój rachunek dodatkowy.

Kiedy możesz wypłacić pieniądze

W każdej chwili możesz wypłacić wszystkie Twoje oszczędności lub ich część.

Pamiętaj jednak, że w niektórych sytuacjach, zapłacisz podatek od zysków kapitałowych oraz opłatę dodatkową, czyli 10% wartości rachunku IKE (nie mniej niż 50 zł). Pobieramy ją tylko wtedy, jeśli w pierwszym roku umowy:

 • wypowiesz umowę,
 • wypłacisz pieniądze z IKE (czyli dokonasz wypłaty),
 • przeniesiesz pieniądze na IKE w innej instytucji albo do pracowniczego programu emerytalnego (czyli dokonasz wypłaty transferowej).

Szczegółowe informacje znajdziesz w sekcji Dokumenty do pobrania.

Jak lokujemy pieniądze

Możesz wybrać jeden z dwóch modeli/programów inwestowania:

 • Indywidualny – to Ty decydujesz, jak lokujesz pieniądze. Masz do wyboru fundusze o zróżnicowanej polityce inwestycyjnej.

PZU Obligacji Krótkoterminowych

PZU Papierów Dłużnych POLONEZ

PZU Stabilnego Wzrostu MAZUREK

PZU Zrównoważony

PZU Akcji KRAKOWIAK

PZU Aktywny Globalny (poprzednio PZU Aktywny Akcji Globalnych)

 • Rekomendowany – w tym programie nie musisz podejmować decyzji inwestycyjnych. Decyzje te podejmują nasi specjaliści.

Twoje pieniądze inwestujemy w zależności od Twojego wieku – w bardziej lub mniej bezpieczne fundusze. 

Sprawdź szczegóły

Jak dziedziczone są oszczędności

Pieniądze, które wpłacisz na IKE są Twoją własnością. Gdyby Cię zabrakło, otrzymają je np. osoby, które wskażesz w umowie. Nie muszą być członkami rodziny. Osoby te nie zapłacą podatku od:

 • spadków i darowizn,
 • zysków kapitałowych.

Podatku od zysków kapitałowych nie zapłacisz przy wypłacie pieniędzy z rachunku IKE, natomiast podatek naliczymy i potrącimy przy wypłacie z rachunku dodatkowego.

Jakie opłaty pobieramy

Opłata manipulacyjna:

Okres, w którym przekazana została składka, licząc od dnia zawarcia umowy Wysokość opłaty pobieranej od inwestycyjnej części składki zamienianej na udziały jednostkowe (stawka opłaty uwzględnia promocję, która polega na obniżeniu opłaty manipulacyjnej o 50%)
 
na rachunku IKE
na rachunku dodatkowym 
do 1 roku  1,70% 0,85% 
od 1 roku do 2 lat  1,50% 0,75% 
od 2 do 5 lat  1,25% 0,625%
od 5 do 10 lat  1,00% 0,50%
pow. 10 lat  0,50% 0,25%

 

Opłata za ochronę ubezpieczeniową – rocznie 50 zł.

Opłata dodatkowa – 10% wartości rachunku IKE, jednak nie mniej niż 50 zł. Pobieramy ją tylko wtedy, jeśli w pierwszym roku umowy:

 • wypowiesz umowę,
 • wypłacisz pieniądze z IKE (czyli dokonasz wypłaty),
 • przeniesiesz pieniądze na IKE w innej instytucji albo do pracowniczego programu emerytalnego (czyli dokonasz wypłaty transferowej).

Informacje o opłatach pobieranych przez TFI PZU

Promocje

Dla umów zawartych między 1 stycznia 2024 r. a 31 grudnia 2024 r. udzielamy 50% zniżki na opłatę manipulacyjną do końca trwania umowy.

Ochrona ubezpieczeniowa – wsparcie dla bliskich w razie śmierci

IKE w PZU Życie jest ubezpieczeniem na życie. Oznacza to, że w razie Twojej śmierci wypłacimy Twoim bliskim nie tylko pieniądze zgromadzone na IKE, ale także dodatkowe 1000 zł.

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Dlaczego warto

 • Konto IKE już od 16. roku życia.
 • Wypłata z rachunku IKE zwolniona z podatku od zysków kapitałowych.
 • Swobodny dostęp do pieniędzy.
 • Zarządzanie kontem przez internet.
 • Wsparcie finansowe bliskich.

Jak kupić ubezpieczenie

Dokumenty do pobrania

Archiwalne

Informacje prawne i o ryzyku inwestycyjnym

Zasady funkcjonowania i formy IKE określa Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz.U. z 2004, Nr 116, poz. 1205 z późn. zm.).

Zobacz pełną informację prawną i o ryzyku inwestycyjnym

Zamknij