Odpowiedzialność cywilna

Jeśli Ty lub Twoi bliscy niechcący wyrządzicie szkodę innej osobie, wówczas otrzyma ona od nas odszkodowanie. Ty nie poniesiesz żadnych kosztów.

OC w życiu prywatnym

  • Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
  • Odszkodowanie dla osób, którym Ty lub Twoi bliscy nieumyślnie wyrządzicie szkodę.
  • Ochroną objęte są także Twoje zwierzęta domowe.

OC Sport

  • Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
  • Odszkodowanie dla osób, którym np. sportowiec, trener sportowy czy przewodnik turystyczny wyrządzą szkodę w następstwie swej aktywności.
  • Mniejsze ryzyko wykonywanych zadań lub aktywności sportowej.

Odpowiedzialność cywilna

  • Dobrowolne ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
  • Odszkodowanie dla osób, którym nauczyciel, wychowawca czy opiekun wyrządzą szkodę w następstwie wykonywania swojego zawodu.
  • Większa wiarygodność wobec rodziców i placówki edukacyjno-wychowawczej lub opiekuńczej.
Zamknij