Ubezpieczenia: Pożyczek Ekspresowych PEX; budynków lub lokali mieszkalnych; na życie dla pożyczkobiorców pożyczek ekspresowych (PEX); na życie dla kredytobiorców kredytów mieszkaniowych

Ubezpieczenia dla klientów indywidualnych Banku Pekao

 • Ochrona (odszkodowanie i pomoc assistance) dla klientów banku, którzy ubezpieczą w banku dom lub mieszkanie.
 • Pomoc dla osób, które mają Pożyczkę Ekspresową (PEX) – wypłata pieniędzy m.in. w przypadku utraty pracy, poważnej choroby czy pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku.
 • Ochrona m.in. w przypadku śmierci kredytobiorców kredytów mieszkaniowych/pożyczek zabezpieczonych hipoteką.

Ubezpieczenia: budynków lub lokali/ na życie kredytobiorców kredytów gotówkowych/ pakiet NNW, utrata pracy i zwrot kosztów opłat eksploatacyjnych

Ubezpieczenia dla klientów indywidualnych Alior Banku

 • Ochrona dla osób, które mają kredyty i pożyczki hipoteczne oraz kredyty konsolidacyjne i pożyczki gotówkowe. 
 • Zabezpieczenie spłaty zaciągniętych zobowiązań finansowych. 

Grupowe ubezpieczenie assistance dla kredytobiorców kredytów na zakup towarów i usług udzielanych przez Alior Bank S.A.

Ubezpieczenia grupowe dla klientów Alior Banku SA

 • Ochrona dla osób, które mają kredyty i pożyczki hipoteczne oraz kredyty konsolidacyjne i pożyczki gotówkowe. 
 • Zabezpieczenie spłaty zaciągniętych zobowiązań finansowych. 

Ubezpieczenie iSpot Care i „Wyświetlacz”

Ubezpieczenie dla klientów iSpot

 • Ochrona urządzeń Apple, takich jak iPhone, iPad, Apple Watch i komputery Mac.
 • Organizacja i pokrycie kosztów naprawy lub wymiana sprzętu na nowy. 
 • Ochrona w Polsce i podczas podróży zagranicznych, które trwają łącznie nie dłużej niż 60 dni.

Ubezpieczenia na szóstkę dla posiadaczy kart kredytowych

Ubezpieczenia dla klientów indywidualnych PKO Banku Polskiego

 • Ochrona dla osób, które korzystają z kart kredytowych banku.
 • Odszkodowanie np. w razie rabunku gotówki pobranej z bankomatu – również za granicą.

Ubezpieczenia: budynków i lokali mieszkalnych dla kredytobiorców i pożyczkobiorców kredytów/pożyczek hipotecznych; dla posiadaczy i użytkowników kart płatniczych

Ubezpieczenia dla klientów indywidualnych ING Banku Śląskiego

 • Ochrona dla klientów banku, którzy mają kredyty i pożyczki hipoteczne oraz dla tych, którzy korzystają z kart płatniczych.
 • Wypłata odszkodowania w razie zniszczeń w domu lub mieszkaniu oraz pomoc specjalisty, m.in. hydraulika w razie np. awarii instalacji wodnej.
 • Zwrot zrabowanej gotówki wypłaconej z bankomatu oraz utraconych pieniędzy w razie kradzieży lub zgubienia karty.

Ubezpieczenia: budynków i lokali mieszkalnych dla kredytobiorców i pożyczkobiorców kredytów/pożyczek hipotecznych; na życie kredytobiorców kredytów/pożyczek hipotecznych

Ubezpieczenia dla klientów indywidualnych Banku Millennium

 • Ubezpieczenie budynków i lokali mieszkalnych.
 • Ubezpieczenie na życie dla kredytobiorców kredytu hipotecznego/ pożyczki hipotecznej.
 • Ochrona Twoich finansów, majątku oraz zdrowia i życia.

Ubezpieczenie dla posiadaczy i użytkowników kart płatniczych

Ubezpieczenia dla klientów korporacyjnych i indywidualnych Banku Millennium

 • Ochrona dla klientów, którzy korzystają z kart płatniczych.
 • Odszkodowanie za szkody związane z korzystaniem z karty płatniczej, np. za zrabowaną gotówkę pobraną z bankomatu. 
 • Pomoc w czasie podróży, np. pokrycie kosztów leczenia. 

Ubezpieczenia dla pożyczkobiorców i kredytobiorców hipotecznych

Ubezpieczenia dla klientów indywidualnych BNP Paribas Bank Polska

 • Ubezpieczenie nieruchomości, która jest zabezpieczeniem spłaty kredytu. 
 • Odszkodowanie m.in. w razie zniszczeń wskutek zdarzeń losowych.
 • Dodatkowo ubezpieczenie wyposażenia tzw. ruchomości domowych oraz OC na terenie nieruchomości.

Ubezpieczenie assistance Energia+ Fachowiec

Ubezpieczenia dla klientów indywidualnych Enei

 • Ubezpieczenie assistance w cenie prądu.
 • Usługi fachowców: elektryka, technika urządzeń gazowych i grzewczych.
 • Pakiet zniżek i upustów na usługi i towary u wybranych partnerów.

Grupowe ubezpieczenia assistance

Ubezpieczenia dla klientów indywidualnych innogy

 • Usługi fachowców dla odbiorców prądu – uczestników Klubu Korzyści innogy. 
 • Szybka i fachowa pomoc specjalistów, np. elektryka, ślusarza, szklarza.

Karnet sportowy z abonamentem medycznym i usługami dodatkowymi – Karta FIT Plus

Opieka medyczna dla klientów klubów Calypso Fitness

 • Dostęp do lekarzy specjalistów i badań diagnostycznych.
 • Nielimitowany karnet sportowy w klubach Calypso Fitness.
 • Usługi dodatkowe (concierge) np.: rezerwacja hotelu, biletów do teatru, dostarczenie kwiatów, zamówienie hydraulika.

Ubezpieczenie PZU Dom – PKO BP Finat

Ubezpieczenie PZU Dom dla klientów indywidualnych PKO BP Finat

 • Odszkodowanie za zniszczenie budynku, uszkodzenie wyposażenia lub kradzież po włamaniu.
 • Usługi assistance, np. hydraulika czy szklarza.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla posiadaczy pojazdów zarejestrowanych za granicą

PZU Auto OC Graniczne

 • Ochrona podczas wyjazdu turystycznego lub sportowego. 
 • Ubezpieczenie działa w Polsce, w Europie i na świecie. 
 • Pomoc w razie choroby czy wypadku podczas podróży.

PZU Pomoc w Podróży LOT

Ubezpieczenia dla klientów PLL LOT

 • Zwrot kosztów w razie anulowania podróży.
 • Pomoc medyczna lub pieniądze w razie choroby lub wypadku w czasie wyjazdu. 
 • Wsparcie np. w sytuacji opóźnienia podróży, zagubienia bagażu lub dokumentów.

Ubezpieczenia urządzeń dla klientów morele.net

Ubezpieczenia dla klientów morele.net

 • Ochrona urządzeń elektronicznych i sprzętu gospodarstwa domowego.
 • Możliwość pokrycia kosztów transportu i naprawy w zależności od wariantu.
 • Pomoc po gwarancji w razie uszkodzenia, zniszczenia, zalania, dewastacji czy utraty w wyniku rabunku lub kradzieży z włamaniem.

Ubezpieczenie do Kart Kredytowych z Żubrem

Ubezpieczenie grupowe dla posiadaczy kart kredytowych wydawanych przez Bank Pekao S.A.

 • Pomoc dla osób podróżujących za granicę w razie nagłego wypadku lub nagłego zachorowania.
 • Odszkodowanie w razie utraty lub uszkodzenia towaru,  w razie problemów z dostawą towaru zakupionego przez Internet, za który płatność została dokonana przy użyciu karty kredytowej.

Ubezpieczenie podróżne do kart kredytowych Pekao Visa Infinite

Grupowe ubezpieczenie podróżne dla posiadaczy i użytkowników kart kredytowych Pekao Visa Infinite

 • Zwrot kosztów w razie rezygnacji z podróży.
 • Pomoc medyczna w razie choroby lub wypadku w czasie podróży. 
 • Wsparcie np. w sytuacji opóźnienia podróży, zagubienia bagażu.

Ubezpieczenie urządzeń eko

Ubezpieczenie dla klientów Banku Ochrony Środowiska SA

 • Ochrona dla osób posiadających instalacje fotowoltaiczne, instalacje solarne, pompy ciepła, kotły c.o., hybrydowe urządzenia grzewcze na wypadek ich uszkodzenia, zniszczenia na skutek awarii, zdarzeń losowych, dewastacji, a także utraty w wyniku kradzieży z włamaniem lub rabunku.
 • Pokrycie starty finansowej w przypadku wystąpienia przerwy w działaniu uszkodzonej instalacji fotowoltaicznej, w ramach ubezpieczenia ryzyka przerwy w działaniu instalacji fotowoltaicznej. 
 • Pokrycie starty finansowej spowodowanej wystąpieniem niższej niż zakładana produkcji energii elektrycznej przez instalację fotowoltaiczną np. niższe nasłonecznienie, wysoka temperatura powietrza, w ramach ubezpieczenia ryzyka niższej produkcji energii elektrycznej.

Ubezpieczenie dla leasingobiorców albo pożyczkobiorców

Ubezpieczenia NNW dla klientów Alior Leasing

 • Ochrona ubezpieczeniowa w razie nieprzewidzianego zdarzenia.
 • Zabezpieczenie spłaty przedmiotu leasingu, pożyczki.

Grupowe ubezpieczenie psów myśliwskich

Ubezpieczenie psów myśliwskich, których właściciele są członkami Polskiego Związku Łowieckiego

 • Niezbędne koszty leczenia psa myśliwskiego będące następstwem nieszczęśliwego wypadku.                                                                                                                                              
 • Niezbędne koszty uśpienia z konieczności psa myśliwskiego będące następstwem nieszczęśliwego wypadku.
 • Koszty usług weterynaryjnych - niezbędne koszty rehabilitacji psa myśliwskiego będących następstwem nieszczęśliwego wypadku.
 • Koszty transportu psa do placówki weterynaryjnej lub weterynarza do psa, który uległ wypadkowi.
Zamknij