Nowe usługi dla firm

PZU LAB SA

Szerokie wsparcie w zakresie bezpiecznego zarządzania przedsiębiorstwem oraz ocena
i optymalizacja ryzyka w przemyśle.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

PZU dla biznesu korporacyjnego

Nowoczesne ubezpieczenia, sprawna
likwidacja szkód, wsparcie w zarządzaniu ryzykiem oraz podnoszenie standardów bezpieczeństwa.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

PZU dla wspólnot i spółdzielni

Ochrona majątku od ryzyk zniszczenia lub utraty (np. w następstwie żywiołów), ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, OC władz zarządu, a także usługi assistance.

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Zamknij