PZU Doradca

Kompleksowe ubezpieczenie dla firm – produkcyjnych, usługowych i handlowych. Ochrona majątku firmy od różnych ryzyk, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, mienia w transporcie krajowym (cargo) oraz usługi assistance. 

ZOSTAW KONTAKT
BESTSELLER

Co ubezpieczamy

Możesz ubezpieczyć w firmie to, na czym najbardziej Ci zależy.

Majątek trwały

 • budynki, np. obiekty usługowe, budynki biurowe, magazyny, sklepy, hale produkcyjne,
 • budowle, czyli trwale związane z gruntem obiekty budowlane, np. ogrodzenia, obiekty reklamowe, namioty, szklarnie,
 • lokale, czyli pomieszczenia przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej,
 • obiekty małej architektury, np. lampy oświetleniowe, murki ogrodowe, altany, fontanny,
 • szyby i inne przedmioty szklane, np. oszklenia okien i drzwi, szklane przegrody, lustra, szyldy, neony, reklamy świetlne,
 • nakłady adaptacyjne, np. koszty położenia glazury, ustawienia ścianek działowych, montażu instalacji alarmowej w najmowanych budynkach lub lokalach. 

Majątek ruchomy w firmie

 • wyposażenie sklepów, biur, magazynów i innych pomieszczeń,
 • urządzenia techniczne, maszyny, aparaty i narzędzia, wyposażenie pomieszczeń firmowych,
 • towary, surowce, półprodukty, wyroby gotowe lub w toku produkcji, materiały pomocnicze, opakowania, części zapasowe do maszyn i urządzeń,
 • mienie osób trzecich, które firma przyjęła, aby je np. naprawić, wyremontować, przerobić, wyczyścić, przechować lub sprzedać,
 • gotówka, czeki, weksle i inne wartości pieniężne,
 • rzeczy, które należą do pracowników i zwyczajowo znajdują się w miejscu pracy, np. odzież, obuwie (nie wartości pieniężne).

Oferujemy również usługi assistance. Możesz z nich korzystać w wielu sytuacjach, w których potrzebna Ci będzie pomoc.

Nowe zakresy ubezpieczenia

PZU Ochrona Danych

Klauzula Ubezpieczenia od ryzyk związanych z RODO

Pomoc i ochrona w przypadku naruszenia danych osobowych

Ubezpieczenie chroni m.in. przed konsekwencjami naruszenia przepisów, które dotyczą prywatności (w tym RODO i ustawy o ochronie danych osobowych).

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

 • organizację i pokrycie kosztów pomocy specjalistów (m.in. informatyków, prawników, agencji PR), którzy pomogą zminimalizować skutki zdarzenia,
 • zawiadomienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych i poszkodowanych o zaistniałym incydencie (w tym m.in. pokrycie kosztów: porad prawnych, przygotowania korespondencji i jej wysyłki),
 • pokrycie kar administracyjnych, zadośćuczynień i odszkodowań.

PZU Cyber

Klauzula Ubezpieczenia od ryzyk cybernetycznych i związanych z RODO

Pomoc i ochrona w przypadku zdarzeń cybernetycznych i naruszenia danych osobowych.

Ubezpieczenie chroni m.in. przed skutkami ataków cybernetycznych i konsekwencjami naruszenia przepisów, które dotyczą prywatności (w tym RODO i ustawy o ochronie danych osobowych).

Zakres ubezpieczenia obejmuje:

 • organizację i pokrycie kosztów pomocy specjalistów (m.in. informatyków, prawników, agencji PR), którzy pomogą zminimalizować skutki zdarzenia,
 • rekompensatę utraconego zysku netto z powodu m.in. ataku hakerskiego czy złośliwego oprogramowania oraz pokrycie wydatków niezbędnych do podtrzymania działalności firmy,
 • rekompensatę strat finansowych poniesionych w wyniku nieupoważnionego przelewu elektronicznego czy kradzieży pieniędzy z konta bankowego firmy,
 • pokrycie kar i kosztów związanych z naruszeniem norm obowiązujących przy akceptowaniu płatności kartami płatniczymi,
 • zawiadomienie Prezesa Urzędu Ochrony Danych i poszkodowanych o zaistniałym incydencie (w tym m.in. pokrycie kosztów: porad prawnych, przygotowania korespondencji i jej wysyłki),
 • pokrycie kar administracyjnych, zadośćuczynień i odszkodowań.

Co możesz zyskać

Pakiet PZU Doradca składa się z siedmiu ubezpieczeń. Skorzystasz z niego, jeśli wykupisz ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów oraz co najmniej jedno z pozostałych ubezpieczeń (poza ubezpieczeniem assistance).

Zobacz, co możesz zyskać w każdym z ubezpieczeń i wybierz opcję najlepszą dla swojej firmy.

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

Odszkodowanie dla przedsiębiorcy, jeśli ogień, powódź, huragan lub inne żywioły zniszczą majątek firmy.

Poznaj korzyści

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

Odszkodowanie dla firmy w razie kradzieży z włamaniem majątku firmy czy rabunku gotówki.

Poznaj korzyści

Ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia

Odszkodowanie za stłuczenie lub pęknięcie szyb i innych przedmiotów, nie tylko szklanych. 

Poznaj korzyści

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC)

Odszkodowanie dla osoby lub firmy, której Ty albo Twoi pracownicy wyrządzicie szkodę. 

Poznaj korzyści

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

Ubezpieczenie firmowego sprzętu elektronicznego od awarii, zniszczenia lub utraty, np. w wyniku kradzieży z włamaniem.

Poznaj korzyści

Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym (cargo)

Odszkodowanie dla firmy za uszkodzone lub zaginione towary przewożone na terenie Polski.

Poznaj korzyści

Ubezpieczenie assistance

Pomoc m.in. fachowca (np. elektryka czy ślusarza) lub pomoc medyczna - w trudnych sytuacjach. 

Poznaj korzyści

Dodatkowa ochrona

Możesz rozszerzyć swoje ubezpieczenie o dodatkowe opcje.

Ubezpieczenie PZU Hotel

Specjalistyczna ochrona dla firm prowadzących działalność hotelarską. Chroni nie tylko mienie firmy, ale również Ciebie i Twoich pracowników (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – OC).

Sprawdź w tabeli, o co możesz rozszerzyć wybrane ubezpieczenia z pakietu PZU Doradca:

Ubezpieczenie

 Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o:

mienia od ognia i innych żywiołów

 

 • klauzulę ubezpieczenia kosztów awaryjnej wymiany wody w basenie
 • klauzulę ubezpieczenia ryzyka utraty zysku

mienia od kradzieży z włamaniem  i rabunku

 • klauzulę sprzeniewierzenia mienia przez pracownika ubezpieczonego

 

odpowiedzialności cywilnej (OC)

 • szkody powstałe na postawie klauzul dodatkowych (zawartych w Załączniku nr 1 w OWU w:
  • rzeczach wniesionych przez gości hotelowych,
  • rzeczach wniesionych przez gości hotelowych, w tym  szkody w rzeczach oddanych na przechowanie,
  • związku z wprowadzeniem produktu do obrotu,
  • pojazdach mechanicznych przechowywanych kontrolowanych lub chronionych przez ubezpieczonego,
  • związku z przeprowadzaniem imprezy,
  • związku z przeprowadzaniem imprezy, w tym szkody powstałe w następstwie pokazu sztucznych ogni, fajerwerków,
  • rzeczach gości hotelowych oddanych w celu wykonania usługi prania, czyszczenia, prasowania.

assistance

 • organizację i koszty usług pomocy medycznej i hospitalizacji w odniesieniu do gości hotelowych

Ubezpieczenie PZU Apteka

Specjalistyczna ochrona dla właścicieli aptek. Chroni nie tylko mienie firmy, ale również Ciebie i Twoich pracowników (ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej – OC).

Sprawdź w tabeli, o co możesz rozszerzyć wybrane ubezpieczenia z pakietu PZU Doradca:

Ubezpieczenie  Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o:

mienia od ognia i innych żywiołów

 • klauzulę ubezpieczenia kosztów utylizacji zniszczonych leków i utraty dokumentów niezbędnych do refundacji leków lub wyrobów medycznych
 • klauzulę niezachowania odpowiedniej temperatury

 

odpowiedzialności cywilnej

 • odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania leku
 • klauzulę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej farmaceuty i technika farmaceutycznego

Program PZU Edukacja

Specjalistyczna ochrona dla właścicieli przedszkoli, szkół oraz innych placówek opiekuńczo-wychowawczych.

Program PZU Edukacja to – oprócz ubezpieczeń NNW – ubezpieczenia:  

 • majątku placówki edukacyjnej – wypłacimy odszkodowanie, jeśli majątek ulegnie zniszczeniu lub uszkodzeniu,
 • odpowiedzialności cywilnej (OC) – jeśli Ty lub Twój pracownik (np. nauczyciel, wychowawca, pracownik administracyjny) wyrządzicie szkodę innej osobie, wypłacimy tej osobie odszkodowanie. I to niezależnie od tego, czy poszkodowanym  jest uczeń, nauczyciel ze szkoły, czy osoba spoza Twojej placówki.

Odszkodowanie wypłacimy nawet w sytuacji, gdy:

 • szkoda wynika z zaniedbania organizacyjnego w Twojej placówce,
 • ktoś zatruje się na stołówce szkolnej.

Klauzule dodatkowe

Dodatkowa ochrona dostosowana do potrzeb firmy. Do wyboru ponad 50 klauzul, w tym do ubezpieczenia mienia i ubezpieczenia OC.

Możesz wybrać m.in. następujące klauzule dodatkowe:

 • przepięć,
 • rozmrożenia, 
 • dewastacji, 
 • aktów terroryzmu,
 • drobnych prac remontowo-budowlanych,
 • dodatkowych kosztów działalności gospodarczej, 
 • stałych kosztów działalności gospodarczej,
 • kosztów odtworzenia dokumentacji, 
 • katastrofy budowlanej,
 • sprzętu przenośnego (np. telefonów komórkowych) poza miejscem ubezpieczenia,
 • OC pracodawcy,
 • OC najemcy nieruchomości,
 • OC za szkody w mieniu ruchomym powierzonym w celu wykonania usługi,
 • OC za szkody w mieniu przechowywanym,
 • OC za produkt.

Szczegółowe informacje o klauzulach dodatkowych znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Dlaczego warto

Nasze ubezpieczenie:

 • możesz dostosować zakres ubezpieczenia do potrzeb swojej firmy,
 • potwierdza Twoją wiarygodność – może być zabezpieczeniem kredytu w banku lub leasingu w firmie leasingowej,
 • gwarantuje szybką i profesjonalną likwidację szkód,
 • chroni cały majątek oraz odpowiedzialność cywilną Twojej firmy (w jednej polisie).

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

Zadzwoń do nas 600 600 601

(opłata zgodna z taryfą Twojego operatora)

Zostaw numer

Jak zabezpieczyć firmę

Przed pożarem 

Ochrona klimatu jest jednym z największych wyzwań środowiskowych, społecznych oraz ekonomicznych. Sukces w tym zakresie jest uzależniony od działania każdego z nas. Najważniejsze zadanie to ograniczenie emisji gazów cieplarnianych do atmosfery.
Również Ty i Twoja firma możecie podjąć działania, które przyczynią się do poprawy stanu środowiska i jakości życia.

Sprawdź nasz poradnik, jak zabezpieczyć swoją firmę przed pożarem.

Pobierz

Przed powodzią

Ekstremalne zjawiska pogodowe, w tym gwałtowne opady deszczu i burze, występują coraz częściej powodując powodzie i podtopienia. Może się to wiązać z poważnymi stratami materialnymi. Jak możemy się na to przygotować? Alternatywą dla tradycyjnych worków z piaskiem są zapory przeciwpowodziowe, które zabezpieczają nieruchomości zarówno osób prywatnych, jak i przedsiębiorstw.

Sprawdź nasz materiał o mobilnych zaporach przeciwpowodziowych.

Pobierz

Dokumenty do pobrania

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Zamknij