Emerytura

Zadbaj o standard życia na emeryturze. Pomagamy Ci zgromadzić kapitał na przyszłość, możesz także skorzystać z ulg podatkowych.

PPK w PZU

Pracownicze plany kapitałowe

 • Dodatkowe wsparcie finansowe po zakończeniu aktywności zawodowej.
 • Wpłaty finansowane przez pracodawcę, pracownika i ze środków publicznych.
 • Możliwość skorzystania z pieniędzy po ukończeniu przez pracownika 60 lat lub nawet wcześniej w razie szczególnych sytuacji życiowych.

IKE PZU Życie

Indywidualne konto emerytalne

 • Prosty sposób oszczędzania dodatkowych środków na emeryturę. 
 • Wypłata z rachunku IKE wolna od podatku od zysków kapitałowych.
 • Konto IKE dostępne już od 16. roku życia.

IKE w TFI PZU

Indywidualne konto emerytalne

 • Najlepsze funduszowe konto IKE na rynku wg Analiz Online
 • 0 zł za otwarcie konta i opłat manipulacyjnych
 • tylko 0,5% opłaty za zarządzanie
 • 100 zł minimalna kwota wpłaty
NOWOŚĆ

IKE w DFE PZU

Indywidualne Konto Emerytalne

 • Dzięki IKE możesz systematycznie odkładać pieniądze na przyszłość. W ten sposób dbasz o lepszy standard życia na emeryturze.
 • Środki wpłacone na IKE są inwestowane zgodnie z polityką inwestycyjną DFE PZU.
 • Opłaty maleją wraz z rosnącym stażem w DFE PZU.
 • Otrzymujesz oferty promocyjne dotyczące okresowego zwolnienia z opłat od wpłacanych środków pieniężnych.

IKZE w DFE PZU

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego

 • Oszczędzasz dodatkowe pieniądze na emeryturę. 
 • Możesz uniknąć podatku od zysków kapitałowych.
 • Środki są Twoją własnością i podlegają dziedziczeniu.

IKZE w TFI PZU

Indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego

 • Najlepsze funduszowe konto IKZE na rynku wg Analiz Online
 • 0 zł za otwarcie konta i brak opłat manipulacyjnych
 • Tylko 0,5% opłaty za zarządzanie
 • 100 zł minimalna kwota wpłaty
 • Ulga podatkowa w PIT nawet do 4 506 zł za 2024 r.

OFE PZU

Otwarty fundusz emerytalny

 • Możliwość uzyskania dodatkowych pieniędzy na emeryturę.
 • Wygodne oszczędzanie – składkę potrąca pracodawca. 
 • Możliwość dywersyfikacji ryzyka – na Twoją emeryturę pracują dwie różne instytucje ZUS i OFE.

PPE w TFI PZU

Pracowniczy program emerytalny

 • Dodatkowa prywatna emerytura dla pracowników, którą finansuje pracodawca.
 • Sposób na wzmocnienie pozytywnego wizerunku firmy i zwiększenie przewagi konkurencyjnej na rynku pracy.

PWE w TFI PZU

Pakiet Wyższa Emerytura

 • Rozwiązanie finansowe skierowane do pracodawców. 
 • W pełni zautomatyzowany benefit finansowy dla pracowników.
 • Atrakcyjne uzupełnienie PPE lub PPK zapewniające pracownikom dodatkowego zabezpieczenia na przyszłość.

Grupowe ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym Pogodna Przyszłość

Pracowniczy program emerytalny PPE

 • Dodatkowa prywatna emerytura dla pracowników, którą finansuje pracodawca.
 • Sposób na wzmocnienie pozytywnego wizerunku firmy i zwiększenie przewagi konkurencyjnej na rynku pracy.

Grupowe ubezpieczenie

Emerytalne ubezpieczenie na życie dla pracowników – PZU Pogodna Jesień

 • Ubezpieczenie grupowe dla pracowników firm.
 • Dodatkowe środki na emeryturę połączone z ochroną życia ubezpieczonego.
 • Po odejściu z firmy możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia.

DFE Pekao

 • 19 maja 2018 roku PTE PZU SA przejęło zarządzanie Pekao Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym. 
 • Likwidacja DFE Pekao zakończyła się z dniem 28 września 2018 r.

Pekao OFE

 • 19 maja 2018 roku PTE PZU SA przejęło zarządzanie Pekao Otwartym Funduszem Emerytalnym. 
 • Likwidacja OFE Pekao zakończyła się z dniem 12 października 2018 r. 
Zamknij