Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

Odszkodowanie dla przedsiębiorcy, jeśli np. ogień, powódź, huragan lub inne żywioły zniszczą majątek firmy.

Co ubezpieczamy

Możesz ubezpieczyć w firmie to, na czym najbardziej Ci zależy, np.:

Budynki, które wykorzystujesz do prowadzenia działalności i budowle, czyli np. ogrodzenia, bramy, urządzenia reklamowe, namioty, szklarnie.

Pomieszczenia
przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej.

Elementy wyposażenia
otoczenia budynku, np. lampy oświetleniowe, murki ogrodowe, fontanny.

Urządzenia techniczne, maszyny, aparaty i narzędzia, wyposażenie pomieszczeń firmowych.

Towary, surowce, półprodukty, wyroby gotowe lub w toku produkcji, opakowania, części zapasowe do maszyn i urządzeń oraz inne środki obrotowe.

Rzeczy osób trzecich, które firma przyjęła, aby je np. naprawić, wyremontować, przerobić, wyczyścić, przechować lub sprzedać.

Gotówka,
czeki, weksle i inne wartości pieniężne.

Przedmioty, które należą do pracowników i zwyczajowo znajdują się w miejscu pracy, np. odzież, obuwie (nie wartości pieniężne).

Nakłady adaptacyjne, np. koszty położenia glazury, ustawienia ścianek działowych, montażu instalacji alarmowych w najmowanych budynkach lub lokalach.

Co możesz zyskać

Sprawdź, w jakich przykładowych sytuacjach możemy Ci pomóc.

Odszkodowanie po szkodzie

Wypłacimy pieniądze, jeśli np.:

 • budynek Twojej firmy zniszczy ogień, powódź, deszcz, grad, wiatr lub inne zdarzenie losowe,
 • straż pożarna uszkodzi wyposażenie firmy (np. maszyny, urządzenia) podczas gaszenia pożaru,
 • woda z pękniętej rury zaleje pomieszczenie i zniszczy przedmioty, które należą do pracowników, np. ich ubrania, obuwie,
 • dojdzie do skażenia lub zanieczyszczenia towarów czy surowców, które produkuje Twoja firma np. dymem lub sadzą w wyniku pożaru,
 • upadające drzewo uszkodzi ubezpieczony budynek lub ubezpieczone ogrodzenie.

Dodatkowe wsparcie finansowe

Możesz także otrzymać zwrot kosztów, np.:

 • zapobiegania szkodzie i zmniejszania jej rozmiarów – w tym akcji ratowniczej,
 • uprzątnięcia pozostałości po szkodzie (także rozbiórki i demontażu),
 • odtworzenia dokumentacji produkcyjnej lub zakładowej,
 • naprawy uszkodzonych przewodów, zbiorników i urządzeń wodociągowych, centralnego ogrzewania i innych instalacji.

Zakres ubezpieczenia, jakiego Ci udzielimy, zależy od wariantu ubezpieczenia. Oferujemy dwa warianty: Od Ryzyk Nazwanych i Od Wszystkich Ryzyk. 

Sprawdź, za co wypłacimy odszkodowanie w każdym z nich

Dodatkowa ochrona

Możesz rozszerzyć swoje ubezpieczenie o dodatkowe opcje.

Wystarczy, że wykupisz tzw. klauzule dodatkowe, np.:

 • przepięć,
 • rozmrożenia,
 • dewastacji,
 • graffiti,
 • aktów terroryzmu,
 • strajków, rozruchów, zamieszek wewnętrznych,
 • drobnych prac remontowo-budowlanych,
 • miejsca ubezpieczenia (lokalizacji),
 • ubezpieczenia nowych inwestycji,
 • ubezpieczenia środków obrotowych lub mienia osób trzecich na sumy zmienne,
 • katastrofy budowlanej,
 • zrzeczenia się prawa do regresu,
 • kosztów odtworzenia dokumentacji,
 • kosztów uprzątnięcia pozostałości po szkodzie,
 • kosztów poszukiwania przyczyn szkody,
 • dodatkowych koszów działalności gospodarczej,
 • zmiany franszyz redukcyjnych na integralne,
 • stałych kosztów działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje o klauzulach znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Dlaczego warto

Nasze ubezpieczenie:

 • możesz dostosować (zakres ubezpieczenia) do potrzeb swojej firmy,
 • potwierdza Twoją wiarygodność – może być zabezpieczeniem kredytu w banku lub leasingu w firmie leasingowej,
 • gwarantuje szybką i profesjonalną likwidację szkód,

 • chroni cały majątek oraz odpowiedzialność cywilną Twojej firmy (w jednej polisie).

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Ta strona wykorzystuje pliki cookie. Dowiedz się więcej w Polityce prywatności
Zamknij