Obowiązkowe OC podmiotów wykonujących działalność leczniczą

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Wypłacimy odszkodowanie osobom, którym pracownicy podmiotu leczniczego lub np. lekarze prowadzący prywatną praktykę lekarską wyrządzą szkodę będącą następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych.

Dla kogo

Podmioty lecznicze, które prowadzą działalność leczniczą, zgodnie z prawem, muszą mieć ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Nasze ubezpieczenie przeznaczone jest dla:

podmiotów leczniczych, które wykonują:

  • stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne szpitalne lub inne niż szpitalne,
  • ambulatoryjne świadczenia zdrowotne,

lekarzy, którzy wykonują świadczenia zdrowotne w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki zawodowej,

pielęgniarek i położnych, które wykonują świadczenia zdrowotne w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki zawodowej.

fizjoterapeutów, którzy wykonują świadczenia zdrowotne w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki zawodowej.

diagnostów laboratoryjnych, którzy wykonują świadczenia zdrowotne w ramach indywidualnej lub grupowej praktyki zawodowej. 

Co można zyskać

Wypłacimy odszkodowanie za szkody, które podmiot wykonujący działalność leczniczą, wyrządzi w wyniku:

  • udzielania świadczeń zdrowotnych,
  • niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych,
  • zabiegów chirurgii plastycznej lub zabiegów kosmetycznych (ubezpieczenie przysługuje, jeśli zabiegi są udzielane w związku z wadą wrodzoną, urazem, chorobą lub następstwem jej leczenia).

Szczegóły zakresu ubezpieczenia określa Rozporządzenie Ministra Finansów  z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 866).

Dlaczego warto

  • Zwiększenie wiarygodności placówki leczniczej wobec klientów, partnerów i pacjentów.
  • Zmniejszenie ryzyka finansowego prowadzonej działalności leczniczej.
  • Spełnienie ustawowego obowiązku ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Finansów  z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 866).

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w Rozporządzeniu Ministra Finansów  z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 866).