Majątek

Zależy nam na tym, aby każdy biznes – ten duży i ten mały – rozwijał się bez przeszkód. Dlatego przygotowaliśmy kompleksowe ubezpieczenia firmowego majątku.

Raport bezpieczeństwa cybernetycznego Twojej strony internetowej!

Wraz ze wprowadzeniem do oferty ubezpieczenia od ryzyk cybernetycznych udostępniamy możliwość wygenerowania bezpłatnego raportu bezpieczeństwa strony internetowej wszystkim użytkownikom internetu.

Dowiedz się więcej

 

Filtry

Filtry:

Wyczyść filtryOK
Brak produktów spełniających kryteria filtrowania
BESTSELLER

PZU Doradca

 • Ochrona majątku firmy od różnych ryzyk i odpowiedzialności cywilnej.
 • W pakiecie dostępne są również ubezpieczenie cargo i usługi assistance.
 • Zapewniamy szybką i profesjonalną likwidację szkód.

PZU dla wspólnot i spółdzielni

Kompleksowe ubezpieczenie dla wspólnot, spółdzielni i TBS

 • Od ognia i innych żywiołów, (powódź, wiatr, uderzenie pioruna, deszcz, zalanie – również przez topniejący śnieg).
 • Od kradzieży z włamaniem i rabunku.
 • Odpowiedzialności cywilnej (OC) w związku z posiadanym mieniem.
 • Do wyboru 18 dodatkowych klauzul.

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk

 • Odszkodowanie dla przedsiębiorcy na pokrycie kosztów nieprzewidzianych szkód w majątku firmy, np. w wyniku działania żywiołów (np. ognia, powodzi), kradzieży lub zniszczenia. 
 • Zapewniamy szybką i profesjonalną likwidację szkód.

Ubezpieczenie mienia od ognia i innych żywiołów

 • Odszkodowanie dla przedsiębiorcy, jeśli ogień, powódź, huragan lub inne żywioły zniszczą majątek firmowy. 
 • Zapewniamy szybką i profesjonalną likwidację szkód.

Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku

 • Odszkodowanie dla przedsiębiorcy za szkody w wyniku kradzieży mienia firmy czy rabunku gotówki podczas transportu.
 • Zapewniamy szybką i profesjonalną likwidację szkód.

Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego

 • Ubezpieczenie firmowego sprzętu elektronicznego od awarii, zniszczenia lub utraty, np. w wyniku kradzieży z włamaniem.
 • Ubezpieczenie chroni sprzęt przenośny także poza Polską.
 
NOWOŚĆ

PZU Cyber

Ubezpieczenie od ryzyk cybernetycznych i związanych z RODO

 • Ubezpieczenie chroni przed skutkami wycieku danych lub unieruchomienia firmy wskutek ataku cybernetycznego. 
 • Większe bezpieczeństwo prowadzenia firmy.

Ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń

 • Odszkodowanie dla firm w razie uszkodzeń lub zniszczeń maszyn. 
 • Ubezpieczenie możesz dostosować do potrzeb swojej firmy. 
 • Zapewniamy szybką i profesjonalną likwidację szkód.

Ubezpieczenie maszyn, urządzeń i aparatów technicznych od awarii i szkód elektrycznych

 • Odszkodowanie dla firm w razie awarii urządzeń i aparatów technicznych lub szkód elektrycznych w maszynach. 
 • Mniejsze ryzyko prowadzenia działalności.
 • Zapewniamy szybką i profesjonalną likwidację szkód.

Ubezpieczenie maszyn i sprzętu budowlanego od uszkodzeń

 • Odszkodowanie dla firm w razie uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży maszyn i sprzętu budowlanego. 
 • Ubezpieczenie może działać w Polsce i za granicą – jeśli wybierzesz odpowiednią opcję.
 • Zapewniamy szybką i profesjonalną likwidację szkód.

Ubezpieczenie eksponatów wystawowych i targowych

 • Odszkodowanie za uszkodzenia lub zniszczenia eksponatów i kolekcji (np. dzieł sztuki, wyrobów artystycznych) podczas wystaw i targów. 
 • Ochrona eksponatów działa także podczas transportu – np. od kradzieży z włamaniem czy rabunku.
 • Zapewniamy szybką i profesjonalną likwidację szkód.

Ubezpieczenie wszystkich ryzyk budowlano-montażowych (CAR/EAR)

 • Odszkodowanie za uszkodzenia lub zniszczenia w obiektach budowlanych lub montażowych.
 • Możesz ubezpieczyć maszyny własne lub wynajmowane.
 • Ochrona dla budowli w budowie.

Ubezpieczenie ryzyk budowlano-montażowych

 • Odszkodowanie za uszkodzenia lub zniszczenia w obiektach budowlanych lub montażowych.
 • Możesz ubezpieczyć maszyny własne lub wynajmowane.
 • Ochrona dla budowli w budowie.

Ubezpieczenie utraty zysku

 • Odszkodowanie dla firm, którym spadnie obrót, np. w wyniku uszkodzeń mienia  spowodowanego pożarem. 
 • Nasze ubezpieczenie może pomóc zachować płynność finansową firmy w razie niespodziewanych zdarzeń.

Ubezpieczenie utraty zysku w następstwie uszkodzeń maszyn

 • Ubezpieczenie dla firm produkcyjnych dysponujących rozwiniętym parkiem maszynowym.
 • Odszkodowanie w razie spadku obrotu firmy w wyniku uszkodzenia maszyn. 
 • Ubezpieczenie chroni firmę przed startami finansowymi.

PZU Energia Wiatru i PZU Energia Słońca

 • Odszkodowanie dla przedsiębiorcy, jeśli w trakcie eksploatacji elektrowni wiatrowej i instalacji fotowoltaicznej dojdzie do nieprzewidzianych szkód materialnych oraz do utraty zysku na skutek tych szkód. 
 • Pokryjemy koszty szkód z tytułu odpowiedzialności cywilnej związanej z prowadzoną działalnością.
Zamknij