Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych

PZU Auto OC

Masz auto, motocykl lub inny pojazd mechaniczny? Nie ma znaczenia, czy go używasz, czy stoi on na przykład w warsztacie lub garażu – zgodnie z prawem musisz wykupić ubezpieczenie OC. W przeciwnym wypadku kolizja lub wypadek mogą Cię drogo kosztować.

Poznaj ofertę przez telefon

Kup u agenta lub w oddziale

Poznaj nasze ubezpieczenie

 

Ubezpieczenie obowiązkowe dla posiadaczy pojazdów mechanicznych. Jego warunki, w tym zakres odpowiedzialności i jej ograniczenia, znajdziesz w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

 

Kiedy i jak możemy Ci pomóc

Jeśli jesteś sprawcą wypadku, musisz naprawić wyrządzone szkody lub za nie zapłacić. Jeśli masz PZU Auto OC, nie musisz robić tego sam – to my wypłacimy odszkodowanie osobom poszkodowanym.

Odpowiadamy za szkody, które powstały podczas i w związku z:

 • ruchem pojazdu,
 • wsiadaniem do pojazdu lub wysiadaniem z niego,
 • bezpośrednim załadowywaniem lub rozładowywaniem pojazdu lub
 • zatrzymaniem lub postojem pojazdu.

Za szkody odpowiadamy do wysokości sum gwarancyjnych, które wynoszą:

 • 5 210 000 euro dla szkód na osobie
  (jeśli np. w wypadku ktoś umrze lub zostanie ranny),
 • 1 050 000 euro dla szkód w mieniu
  (np. za uszkodzenie samochodu, barierki przy drodze lub płotu sąsiada). 

Ubezpieczeniem obejmujemy szkody, które są następstwem śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia bądź utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia. Pokrywamy koszty naprawy pojazdu, leczenia, renty lub odszkodowania za śmierć osób. 

OC jest ważne w Polsce, pozostałych państwach Unii Europejskiej, Andorze, Bośni i Hercegowinie, Czanogórze, Islandii, Liechtensteinie, Norwegii, Serbii, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii.

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia OC

PZU Pomoc w Drodze Komfort

Razem z OC oferujemy podstawowe usługi assistance, czyli PZU Pomoc w Drodze w wariancie Komfort.

Zobacz, jakiej pomocy możemy Ci udzielić:

 • usprawnienie pojazdu na miejscu kolizji, aby można nim było dojechać do warsztatu,
 • holowanie do 150 km od miejsca wypadku,
 • parking do 3 dni (jeśli warsztat będzie nieczynny),
 • konsultacja z internistą, lekarzem rodzinnym lub pediatrą.

Możesz dokupić szerszy pakiet assistance – PZU Pomoc w Drodze Super. Dzięki niemu będziemy mogli Ci pomóc w każdej podróży – w Polsce albo w Polsce i w Europie.

Zobacz więcej informacji o PZU Pomoc w Drodze

Zielona karta

Polisa OC nie zawsze wystarczy. Przed wyjazdem do niektórych krajów musisz mieć międzynarodowy certyfikat OC – tzw. Zieloną Kartę.

Kraje, w których potrzebujesz PZU Auto Zielona Karta, to: 

 • Albania,
 • Azerbejdżan,
 • Macedonia Północna,
 • Maroko,
 • Mołdawia,
 • Turcja,
 • Tunezja,
 • Ukraina.

Dzięki Zielonej Karcie wypłacimy odszkodowanie osobom, którym wyrządzisz szkodę w tych krajach. Zieloną Kartę otrzymasz w cenie polisy OC – wystawimy ją na Twój wniosek, jeśli zgłosisz się do nas kilka dni przed wyjazdem.

Uwaga! W zakresie Rosji i Białorusi ochroną ubezpieczeniową objęte są wyłącznie wypadki, które zaszły do dnia 31.05.2023 r. W zakresie Iranu ochroną ubezpieczeniową objęte są wyłącznie wypadki, które zaszły do dnia 31.12.2023 r.

Więcej informacji znajdziesz tutaj.

Bespośrednia likwidacja szkody (BLS)

Jeśli ktoś uszkodzi Twój pojazd w kolizji, możesz wystąpić o odszkodowanie do nas. Załatwimy formalności z innymi ubezpieczycielami i wypłacimy Ci pieniądze.

Zwykle Twoje OC służy osobom, które ucierpiały przez Ciebie. Dzięki BLS pomożemy także wtedy, kiedy Ty ucierpisz przez kogoś innego. Nie musisz załatwiać żadnych formalności u innych ubezpieczycieli. Kontaktujesz się z nami, a my wypłacamy Ci pieniądze. Na koniec zwracamy się do ubezpieczyciela sprawcy o zwrot kosztów naprawy Twojego samochodu.

Pokryjemy koszty:

 • naprawy pojazdu,
 • holowania,
 • parkowania,
 • samochodu zastępczego lub przejazdu innymi środkami transportu, jeśli będzie to konieczne,
 • badania technicznego, jeśli zgodnie z prawem będzie ono konieczne.

Skorzystasz z usługi, jeśli:

 • masz OC w PZU,
 • ktoś spowoduje kolizję, w której Twój pojazd zostanie uszkodzony,
 • w zdarzeniu nikt nie zostanie ranny ani zabity,
 • do kolizji dojdzie w Polsce,
 • pojazd sprawcy kolizji będzie ubezpieczony w firmie, która działa w Polsce,
 • w wypadku wezmą udział tylko 2 pojazdy,
 • nie zgłosisz szkody u innego ubezpieczyciela.

Wykluczenie szkody z OC

Dodatkowa opcja wykluczenia szkody - dzięki niej pierwsza szkoda z umowy OC nie wpłynie na składkę przy zawieraniu kolejnej umowy OC w PZU.

Wysokość Twojej składki zależy od różnych czynników. Jednym z nich jest liczba lat, w czasie których nie miałeś szkody. Już jedna szkoda może spowodować znaczny wzrost składki za ubezpieczenie. Aby się przed tym uchronić, wybierz opcję Wykluczenie szkody. Ta opcja jest dodatkowo płatna.

Dlaczego warto

 • Bezpośrednia likwidacja szkody.
 • Zielona Karta – w cenie PZU Auto OC.
 • Pomoc w Drodze Komfort, a w nim teraz także konsultacja lekarska dla kierowcy w razie wypadku.
 • 70% zniżki w OC dla pojazdów zabytkowych.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

Nie odpowiadamy za szkody:

 • w mieniu, które kierujący pojazdem wyrządził jego posiadaczowi,
 • w pojeździe, którego posiadaczem lub współposiadaczem jest posiadacz pojazdu, którym została wyrządzona szkoda – chyba że pojazdy te są przedmiotem umowy leasingu z tym samym finansującym, zostały przewłaszczone na tego samego wierzyciela lub są przedmiotem zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej na rzecz tego samego wierzyciela,
 • w przewożonych za opłatą ładunkach, przesyłkach lub bagażu – chyba że odpowiedzialność za szkodę ponosi posiadacz innego pojazdu niż przewożący te przedmioty,
 • które polegają na utracie gotówki, biżuterii, papierów wartościowych, dokumentów oraz zbiorów filatelistycznych, numizmatycznych i podobnych,
 • które polegają na zanieczyszczeniu lub skażeniu środowiska.

Pełną informację o zakresie odpowiedzialności PZU Auto OC znajdziesz w Ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych.

Pytania i odpowiedzi

Pokaż więcejZwiń

Archiwalne

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Dodatki i inne ubezpieczenia komunikacyjne

Możemy Ci pomóc w wielu nieoczekiwanych sytuacjach na drodze. Jeśli chcesz czuć się bezpieczniej, sprawdź nasze inne ubezpieczenia.
 
Zamknij