Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych

Dla kogo?

Ubezpieczenie instalacji fotowoltaicznych przeznaczone jest dla właścicieli mikroinstalacji, którzy są klientami firmy Tauron.

Zakres ubezpieczenia

W ramach ubezpieczenia instalacja fotowoltaiczna jest chroniona od szkód powstałych w następstwie jednego ze zdarzeń: ognia, dymu i sadzy, pioruna, upadku statku powietrznego, huku ponaddźwiękowego, eksplozji, lawiny, powodzi, przepięcia, opadu, huraganu, gradu, śniegu i lodu, kradzieży z włamaniem, rabunku, dewastacji, awarii instalacji.

W ramach ubezpieczenia pokrywane są również straty finansowe spowodowane wystąpieniem przerwy w działaniu instalacji.

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Słowa kluczowe: