NNW dzieci, młodzieży i personelu Bezpieczny uczeń, spokojny rodzic

NNW dzieci, młodzieży i personelu Bezpieczny uczeń, spokojny rodzic

Uczniowie są bardzo aktywni i żywiołowi. O wypadek czy nieszczęście wcale nie jest trudno. Dlatego przygotowaliśmy dla Twojego dziecka ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW).

Wypłacimy pieniądze z ubezpieczenia, jeśli z powodu:

 • nieszczęśliwego wypadku, 
 • zawału serca,
 • krwotoku śródczaszkowego,
 • omdlenia lub ataku epilepsji

życie lub zdrowie Twojego dziecka poważnie ucierpi, np. dojdzie do złamania nogi, skręcenia nadgarstka, wybicia zęba, utraty wzroku lub słuchu. 

Ponadto zorganizujemy i opłacimy:

 • domową wizytę lekarza lub pielęgniarki,
 • rehabilitację dziecka,
 • dowóz leków,
 • indywidualne lekcje w domu (jeśli dziecko nie może chodzić do szkoły dłużej niż 10 dni),
 • wizyty psychologa.

W jakich sytuacjach działa ubezpieczenie?

Wypłacimy pieniądze za wypadki , które mogą się przytrafić np.

 • w czasie nauki,
 • w drodze do przedszkola lub szkoły,
 • w czasie zajęć pozalekcyjnych,
 • podczas uprawiania sportu (wyczynowo i rekreacyjnie),
 • przez 24 godziny na dobę (w kraju i za granicą),
 • w czasie wakacji.
 

Dla kogo?

Ubezpieczenie przygotowaliśmy dla:

 • przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
 • studentów,
 • wychowanków domu dziecka, ognisk wychowawczych i innych ośrodków pracy z dziećmi i młodzieżą,
 • nauczycieli, wychowawców i pozostałego personelu.

Od czego ubezpieczamy?

Ubezpieczenie występuje w dwóch wariantach. Sprawdź, który wariant wybrała Twoja szkoła.

W tabeli pokazaliśmy, w jakich sytuacjach otrzymasz pieniądze w każdym z nich.

 

Za co wypłacimy pieniądze Wariant I Wariant II
Śmierć

Nieszczęśliwy wypadek

Trwały uszczerbek na zdrowiu
(np. poważne złamanie nogi, poparzenie skóry)

Pobyt w szpitalu spowodowany:

 • zatruciem substancjami chemicznymi lub gazami
 • porażeniem prądem
 • urazami ciała

Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
(np. szyny ortopedyczne, protezy, kule)

Odbudowa zębów stałych 

Przeszkolenie zawodowe osób z niepełnosprawnością
(spowodowaną:

 • nieszczęśliwym wypadkiem,
 • zawałem serca,
 • krwotokiem śródczaszkowym,
 • omdleniem lub atakiem epilepsji.)

Usługi assistance
(np. domowe wizyty lekarza, transport medyczny w Polsce)

Trwałe uszkodzenie ciała
(np. utrata wzroku lub słuchu, utrata stopy, niedowład ręki)

 

(jeśli wystąpi trwały uszczerbek na zdrowiu)

Złamanie lub zwichnięcie

 

(jeśli wystąpi trwały uszczerbek na zdrowiu)

Oparzenie lub odmrożenie

  

(jeśli wystąpi trwały uszczerbek na zdrowiu)

Wstrząśnienie mózgu lub podejrzenie wstrząśnienia mózgu

 

(jeśli wystąpi trwały uszczerbek na zdrowiu)

Pobyt w szpitalu spowodowany pogryzieniami, pokąsaniami, ukąszeniami

 

(jeśli wystąpi trwały uszczerbek na zdrowiu)

 

Dodatkowe korzyści

Twoja szkoła może rozszerzyć ubezpieczenie. Dzięki dodatkowej ochronie możesz otrzymać:

 • zwrot kosztów leczenia (od 20% do 30% sumy ubezpieczenia – kwoty, która jest zapisana w umowie),
 • ryczałt za każdy dzień nieobecności na zajęciach (0,06% sumy ubezpieczenia – kwoty, która jest zapisana w umowie – przynajmniej 14 dni), 
 • dietę za pobyt w szpitalu (0,2% sumy ubezpieczenia – kwoty, która jest zapisana w umowie),
 • wypłatę 1000 zł za śmierć z powodu nowotworu złośliwego,
 • wypłatę 1000 zł za śmierć z powodu wrodzonej wady serca (w wieku do 25 lat),
 • wypłatę 1000 zł za amputację kończyny lub jej części z powodu nowotworu złośliwego (w wieku do 25 lat),

wypłatę 1000 zł za śmierć rodzica/opiekuna prawnego albo osoby, która ma na utrzymaniu ucznia lub studenta.

Dokumenty

 

Słowa kluczowe:
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty