Dobrowolne ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstwa rolnego od ognia i innych zdarzeń losowych

Gospodarstwo rolne to nie tylko pola czy sady. To także domy, magazyny, stajnie, obory i wiele innych budynków. Często to budynki są podstawą funkcjonowania gospodarstwa. Dlatego warto je zabezpieczyć przez ewentualnymi zniszczeniami. Ogień, powódź czy huragan to tylko niektóre niebezpieczeństwa, jakie mogą spowodować znaczne straty. W takich i podobnych sytuacjach (jeśli dojdzie do zdarzenia losowego, tj. ogień, piorun, eksplozja, opad śniegu, powódź, grad, deszcz nawalny, huragan, podtopienie, obsunięcie się ziemi, tąpnięcie, lawina lub upadek statku powietrznego spowodują uszkodzenie budynków w gospodarstwie) – dzięki naszemu ubezpieczeniu – otrzymasz odszkodowanie.

 

Szczegółowe informacje o ubezpieczeniu znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

 

Dla kogo?

Ubezpieczenie przygotowaliśmy dla osób prawnych (np. spółek z o.o., spółek akcyjnych).

 

Co możesz u nas ubezpieczyć?

Ubezpieczymy prawie każdy budynek (także w budowie) w Twoim gospodarstwie, np.:

  • dom,
  • garaż, budynek gospodarczy, magazyn, pieczarkarnię,
  • stodołę,
  • oborę, kurnik.

Ubezpieczymy także ogrodzenia, studnie i inne budowle, których budowa została zakończona. 

 

 

Co zyskasz z naszym ubezpieczeniem?

Otrzymasz pieniądze z ubezpieczenia, jeżeli budynki lub budowle (np. ogrodzenia, studnie) w Twoim gospodarstwie zostaną zniszczone przez zdarzenie losowe (np. ogień, piorun, eksplozję, opad śniegu, powódź, grad, deszcz nawalny, huragan, podtopienie, obsunięcie się ziemi, tąpnięcie, lawinę, upadek statku powietrznego). 
 
Możesz także wykupić dodatkowe opcje ubezpieczenia, które zagwarantują Ci odszkodowanie, jeśli np.:
  • obcy pojazd uderzy i zniszczy budynek lub budowlę (jeśli nie otrzymasz odszkodowania z ubezpieczenia OC tego pojazdu),
  • dojdzie do awarii instalacji wodnej lub kanalizacyjnej.

Na jaką wartość ubezpieczyć budynek?

Budynki możesz ubezpieczyć na trzy sposoby.
  • W wartości nowej – ubezpieczasz budynki nowe lub takie, których stopień zużycia nie przekracza 10%. Jeśli dojdzie do szkody, otrzymasz odszkodowanie, które pozwoli Ci np. w pełni odbudować lub wyremontować zniszczony budynek.
  • W wartości rzeczywistej – ubezpieczasz budynki, których stopień zużycia przekracza 10%. Wartość rzeczywista to wartość budynku w stanie nowym, która jest pomniejszona o stopień jego zużycia. 
  • W wartości w stadium budowy – ubezpieczasz budynki w budowie. Wartość w stadium budowy to wartość budynku na dzień zawarcia umowy, która jest powiększona o koszt robót budowlanych, jakie planujesz wykonać w okresie ubezpieczenia.
 
 
Wartość budynku (czyli tzw. sumę ubezpieczenia) ustalasz z naszym agentem. 
 

 

Drukuj Kliknij aby wydrukować. Oceń artykuł Kliknij aby zagłosować na TAK. Kliknij aby zagłosować na NIE.
Dowiedz się więcej:
 

Ostatnio oglądane przez Ciebie produkty