PZU Życie pod Ochroną

Ubezpieczenie zapewnia wsparcie dla bliskich w razie śmierci ubezpieczonego oraz świadczenia pieniężne i usługi medyczne m.in. w razie następstw nieszczęśliwego wypadku oraz wystąpienia ciężkiej choroby. Każdy pracownik może też indywidualnie rozszerzyć ubezpieczenie o wparcie finansowe w razie problemów zdrowotnych dziecka, o dofinansowanie do zakupu leków na receptę i dodatkowe wsparcie finansowe w razie następstw wypadków w życiu codziennym.

Dla kogo

Ubezpieczenie dla firm, które zatrudniają od 3 pracowników. Do ubezpieczenia mogą przystąpić pracownicy, którzy nie ukończyli 69 lat oraz ich:

 • małżonkowie albo partnerzy życiowi, którzy nie ukończyli 69 lat,
 • pełnoletnie dzieci w wieku 18-69 lat.

Korzyści dla pracodawcy

Zobacz, co możesz zyskać z naszym ubezpieczeniem.

 • Przewaga konkurencyjna na rynku pracy
  Pracodawca dbający o pracowników łatwiej pozyska i zatrzyma wartościowy personel.
 • Mniejsza rotacja pracowników i ograniczenie kosztów zatrudnienia
  Pracownicy chętniej pracują w firmie, która oferuje im dodatkowe korzyści.
 • Możliwość zwolnienia z obowiązku wypłaty odprawy pośmiertnej 
  Świadczenia, które wypłaca pracodawca rodzinie pracownika
  w razie jego śmierci.

Korzyści dla pracowników

Wsparcie finansowe i usługi medyczne w razie ciężkiej choroby i wypadku.

Pieniądze dla bliskich w razie śmierci ubezpieczonego.

Możliwość indywidualnego rozszerzenia ubezpieczenia przez każdego pracownika – o pomoc finansową w razie problemów zdrowotnych dziecka, dofinansowanie zakupu leków na receptę oraz wsparcie finansowe w razie następstw wypadków komunikacyjnych, w życiu codziennym i podczas uprawiania sportu.

Zakres ubezpieczenia

Ubezpieczenie składa się z 3 pakietów: Moje Zdrowie, Moja Rodzina, Mój Wybór.

Moje Zdrowie

W ramach pakietu Moje Zdrowie zapewniamy m.in.:

 • usługi medyczne i wsparcie finansowe w razie ciężkiej choroby (np. nowotworu złośliwego, zawału serca, udaru mózgu),
 • świadczenie za pobyt w szpitalu lub operację,
 • odszkodowanie za złamanie kości lub trwały uszczerbek na zdrowiu.​

Moja Rodzina

W ramach pakietu Moja Rodzina zapewnimy:

 • świadczenie z okazji narodzin dziecka,
 • wsparcie finansowe w razie śmierci członka rodziny,
 • wsparcie finansowe dla bliskich w razie Twojej śmierci.

Mój Wybór

Dzięki pakietowi Mój Wybór zakres ubezpieczenia możesz rozszerzyć o:

 • wsparcie finansowe w razie następstw nieszczęśliwych wypadków, m.in. wypadków komunikacyjnych (np. drogowych lub kolejowych), w życiu codziennym (np. pożaru lub porażenia prądem) oraz podczas uprawiania sportu (np. jazdy na rowerze lub nartach),
 • wsparcie finansowe w razie problemów zdrowotnych niepełnoletniego dziecka: ciężkiej choroby (m.in. nowotworu złośliwego), leczenia szpitalnego spowodowanego wypadkiem lub chorobą, a także w razie uszczerbku na zdrowiu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem,
 • dofinansowanie  zakupu leków na receptę  (w wysokości 80%), przepisanych w związku z najczęstszymi chorobami sezonowymi, takimi jak np. grypa, zapalenie gardła, ucha, zatok, oskrzeli, płuc.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

Dokumenty do pobrania

Dokumenty do ubezpieczeń dodatkowych

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia dodatkowego

Dokument zawierający informację o produkcie ubezpieczeniowym

Archiwalne

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU Życie SA, znajdziesz w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Zamknij