Ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków

Wybierz produkt zgodnie ze swoimi potrzebami

NNW dla każdego

Odszkodowanie i pomoc assistance (m.in. domowa wizyta lekarza, dowóz na rehabilitację) w razie następstw nieszczęśliwego wypadku, a także po omdleniu, ataku epilepsji czy zawale serca.

 

Najważniejsze informacje o produkcie:

  • Dla kogo: dla każdego, bez względu na wiek i stan zdrowia, dla klientów indywidualnych, rodzin, firm oraz innych grup, np. organizatorów grupowych wyjazdów turystycznych.
  • Pozwala na samodzielne ustalanie sumy ubezpieczenia, czyli maksymalnej kwoty, jaką wypłacimy w ramach odszkodowania.

Czas trwania umowy

ustalany indywidualnie

Obszar obowiązywania

Na całym świecie przez całą dobę

NNW dla sportowców

Odszkodowanie i pomoc assistance (m.in. domowa wizyta lekarza, pomoc w domu) w razie następstw nieszczęśliwego wypadku, a także po omdleniu lub ataku epilepsji.

 

Najważniejsze informacje o produkcie:

  • Dla kogo: dla sportowców, którzy uprawiają sport amatorsko, wyczynowo lub zawodowo, dla trenerów i innych osób związanych ze sportem.
  • Pozwala na samodzielne ustalanie sumy ubezpieczenia, czyli maksymalnej kwoty, jaką wypłacimy w ramach odszkodowania.

Czas trwania umowy

ustalany indywidualnie

Obszar obowiązywania

Na całym świecie przez całą dobę

NNW dla nauczycieli i personelu placówek oświatowych

Wsparcie finansowe i pomoc (np. organizacja i opłacenie rehabilitacji) w razie następstw nieszczęśliwych wypadków i poważnego zachorowania.

 

Najważniejsze informacje o produkcie:

  • Zakres ubezpieczenia:
    a) następstwa nieszczęśliwych wypadków, m.in. złamania kości, zwichnięcia stawów, oparzenia, odmrożenia, pogryzienia,
    b) poważne zachorowanie, m.in. stwardnienie rozsiane, udar mózgu, Choroba Parkinsona.

Czas trwania umowy

1 rok

Obszar obowiązywania

Na całym świecie przez całą dobę

NNW dla rowerzystów

Odszkodowanie i pomoc assistance (m.in. domowa wizyta lekarza, dowóz na rehabilitację) w razie następstw nieszczęśliwego wypadku, a także po omdleniu lub ataku epilepsji.

 

Najważniejsze informacje o produkcie:

  • Dla kogo: dla każdego, kto jeździ na rowerze.

Czas trwania umowy

ustalany indywidualnie

Obszar obowiązywania

Na całym świecie przez całą dobę