PZU NNW

Ubezpieczenie NNW dla sportowców

Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków. Pomoc dla sportowców (którzy uprawiają sport amatorsko, wyczynowo lub zawodowo), trenerów oraz innych osób związanych ze sportem. Ubezpieczenie indywidualne lub grupowe, np. dla członków klubów sportowych, fundacji i stowarzyszeń.

 

Teraz w Abonamencie

Abonament – wygodna forma płatności za ubezpieczenie

Skorzystaj z Abonamentu, a podzielimy Twoją składkę na 12 miesięcy. Opłacaj wszystkie swoje polisy jedną płatnością, w tym samym dniu miesiąca.

Kiedy możemy pomóc

Pomożemy Ci, jeśli zdarzy Ci się nieszczęśliwy wypadek (nie tylko podczas uprawiania sportu, ale też w każdej innej sytuacji życiowej) i w jego wyniku doznasz trwałego uszczerbku na zdrowiu, czyli Twoje zdrowie znacznie i trwale się pogorszy.

Możesz wybrać zakres ubezpieczenia: pełny – ubezpieczenie działa przez całą dobę w każdej sytuacji, ograniczony – ubezpieczenie działa tylko podczas uprawiania sportu. Zobacz, w jakich sytuacjach możemy Ci pomóc:

 

Nieszczęśliwy wypadek

Jeśli dojdzie do wypadku.

Dowiedz się więcej

Atak epilepsji lub omdlenie

Jeśli dostaniesz ataku epilepsji lub zemdlejesz z przyczyny innej niż choroba przewlekła.

Jak możemy pomóc

Zobacz, jakie odszkodowanie wypłacimy i jaką pomoc od nas otrzymasz, jeśli zdarzy Ci się nieszczęście.

Wsparcie finansowe

Jeśli w wyniku nieszczęśliwego wypadku Twoje zdrowie znacznie się pogorszy, wypłacimy Ci odszkodowanie. Dzięki temu będziesz mógł opłacić np. leczenie czy rehabilitację. W przypadku Twojej śmierci pieniądze dostaną Twoi bliscy.

Zobacz więcej

Pomoc assistance

Razem z ubezpieczeniem otrzymasz od nas pakiet usług assistance w Polsce. Zorganizujemy i opłacimy np. wizytę domową lekarza czy osobę, która pomoże Ci w prowadzeniu domu, np. zrobi zakupy.

Zobacz więcej

Rozszerzenie zakresu ubezpieczenia

Możesz rozszerzyć zakres ubezpieczenia i mieć jeszcze lepszą ochronę.

Nasze ubezpieczenie będzie działało także jeśli np.:

 • z powodu wypadku i jego następstw nie będziesz mógł wyjechać na wykupioną już wycieczkę, imprezę sportową lub wczasy – otrzymasz od nas ryczałt w wysokości 10% sumy ubezpieczenia.

Dlaczego warto

Nasze ubezpieczenie:

 • działa przez całą dobę w Polsce i za granicą,
 • pozwala na samodzielne ustalanie sumy ubezpieczenia, czyli maksymalnej kwoty, jaką wypłacimy w ramach odszkodowania
 • to nie tylko pomoc finansowa, ale też wsparcie assistance.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia lub wyłączenia ochrony ubezpieczeniowej. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Jak kupić ubezpieczenie

Dodatkowa ochrona

Nasze ubezpieczenie jest elastyczne. Zapewnij sobie taką ochronę, by czuć się bezpiecznie podczas uprawiania sportu. Zobacz, w jakich jeszcze sytuacjach możemy wypłacić pieniądze.

Problemy zdrowotne lub śmierć

Jeśli ciężko zachorujesz lub umrzesz w wyniku poważnej choroby.

Nasze ubezpieczenie chroni Cię w razie:

 • chorób układu mięśniowo-szkieletowego (dotyczy chorób wrodzonych lub np. przewlekłego stanu zapalnego układu ruchu, stanu przeciążeniowego czy złamania przewlekłego),
 • zawału serca,
 • krwotoku śródczaszkowego,
 • nowotworu złośliwego,
 • chorób tropikalnych.  

Po leczeniu

Jeśli po nieszczęśliwym wypadku poniesiesz koszty związane z powrotem do zdrowia.

Zwrócimy Ci koszty m.in.:

 • leczenia (np. wizyt, leków, rehabilitacji),
 • zakwaterowania na czas rehabilitacji lub zakwaterowania osoby bliskiej (na czas Twojego pobytu w szpitalu),
 • naprawy lub zakupu przedmiotów ortopedycznych.

 

Po pobycie w szpitalu

Jeśli po nieszczęśliwym wypadku trafisz do szpitala.

Wypłacimy Ci odszkodowanie za:

 • każdy dzień pobytu w szpitalu,
 • rekonwalescencję po pobycie w szpitalu,
 • operację (również operację plastyczną), 
 • pobyt na oddziale intensywnej terapii.

Niezdolność do uprawiania sportu

Jeśli jesteś zawodowym sportowcem lub amatorem, ale uprawiasz sport wyczynowo i po nieszczęśliwym wypadku nie będziesz w stanie przez jakiś czas trenować.

Otrzymasz pieniądze za:

 • każdy dzień Twojej niezdolności (tzw. zasiłek dzienny),
 • długotrwałą niezdolność (tzw. świadczenie przejściowe).

Pieniądze wypłacimy także wtedy, gdy po wypadku nie będziesz w stanie uczestniczyć w treningach czy zawodach i Ty lub Twój klub poniesiecie z tego powodu straty (tzw. kontrakt sportowy). 

Całkowite i trwałe inwalidztwo

Otrzymasz pieniądze, jeśli po nieszczęśliwym wypadku, omdleniu, zawale serca czy krwotoku śródczaszkowym doznasz całkowitego trwałego inwalidztwa.

Wypłacimy pieniądze, kiedy stan Twojego zdrowia po wypadku nie pozwoli Ci powrócić do jakiejkolwiek pracy.

Pokaż więcej

Dokumenty do pobrania

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU SA, znajdziesz  w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.