PZU Ochrona Każdego Dnia

Ochrona życia – ubezpieczenie terminowe

Wsparcie finansowe dla bliskich, jeśli Cię zabraknie. Pieniądze np. na zabezpieczenie Twoich zobowiązań finansowych lub utrzymanie standardu życia Twoich bliskich.

Dla kogo i na jak długo

Ubezpieczeniem możemy objąć osoby w wieku od 18 do 65 lat.

Sam decydujesz, na ile lat się ubezpieczasz. Najkrótszy okres ubezpieczenia to 5 lat, najdłuższy – 30 lat. Umowa kończy się najpóźniej w roku, w którym ukończysz 70 lat.

Możesz rozszerzyć ochronę o umowy dodatkowe dla Ciebie, Twojego małżonka albo partnera oraz  dla dziecka,  które pomogą Wam w trudnych sytuacjach życiowych, np. jeśli ktoś z Was zachoruje na nowotwór, znajdzie się w szpitalu lub przejdzie operację.

Co można zyskać

Kiedy Ciebie zabraknie, wypłacimy pieniądze z ubezpieczenia Twoim bliskim. Ubezpieczenie może być wykorzystane jako np.:

Wsparcie budżetu domowego – pieniądze można przeznaczyć np. na uzupełnienie brakujących dochodów rodziny po Twojej śmierci.

Zabezpieczenie spłaty zobowiązań finansowych, np. pożyczki, kredytu lub innego zobowiązania pieniężnego.

Szczegóły ubezpieczenia

Dobra ochrona

  • To Ty decydujesz na jaką kwotę się ubezpieczasz, czyli wybierasz tzw. sumę ubezpieczenia. Jest to kwota, którą mogą otrzymać wskazane przez Ciebie osoby po Twojej śmierci.

  • Sumę ubezpieczenia możesz zmienić w trakcie trwania umowy.
  • Nie musisz też obawiać się wpływu inflacji na wysokość świadczenia. Aby ograniczyć jej skutki, proponujemy zwiększenie sumy ubezpieczenia o tzw. wskaźnik indeksacji. W wyniku podwyższenia sumy ubezpieczenia wzrasta składka.
  • Możesz rozszerzyć ochronę o umowy dodatkowe  np. wsparcie przy raku i innej ciężkiej chorobie, opiekę medyczną w ciężkiej chorobie, wparcie po operacji czy w czasie leczenia szpitalnego.

Elastyczne opłacanie składek

Możesz opłacać składkę: miesięcznie, kwartalnie, półrocznie lub rocznie.

W razie kłopotów finansowych możesz też zmienić częstotliwość opłacania składek, np. z rocznej na miesięczną. 

Proste zawarcie umowy

Zawarcie umowy jest bardzo proste. Wystarczy, że umówisz się na spotkanie z naszym agentem lub przyjdziesz do naszego oddziału. Razem z nami wypełnisz odpowiednie dokumenty.

Dlaczego warto

  • Gwarantujemy wypłatę z góry określonej kwoty (tzw. sumy ubezpieczenia) – niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych.
  • Wypłacimy Twoim bliskim (wskazanym w polisie) pieniądze z ubezpieczenia – bez postępowania spadkowego.
  • Ubezpieczenie działa przez całą dobę na całym świecie.
  • Wypłata z polisy jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn oraz podatku od zysków kapitałowych.

Ochrona ubezpieczeniowa – wyłączenia i ograniczenia

W niektórych sytuacjach nie będzie ochrony ubezpieczeniowej lub ją ograniczymy. O takich sytuacjach mówimy, że są to ograniczenia albo wyłączenia odpowiedzialności. Ich listę znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób

przez telefon

Zostaw numer
 

Dodatkowa ochrona

Dokumenty do pobrania

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o wyłączeniach i ograniczeniach odpowiedzialności PZU Życie SA, znajdziesz  w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Zamknij