Indywidualne ubezpieczenie na życie i dożycie

PZU Bezpieczny Zysk

Jeśli szukasz sposobu, by zwiększyć swój kapitał bez ryzyka, to PZU Bezpieczny Zysk jest rozwiązaniem dla Ciebie. Po zakończeniu umowy otrzymasz pieniądze, które wpłaciłeś powiększone o gwarantowane oprocentowanie, znane już w momencie zawarcia umowy.

Gdyby Ciebie zabrakło, wypłacimy wskazanym przez Ciebie osobom sumę ubezpieczenia (równowartość składki powiększoną o gwarantowane oprocentowanie). Od tej kwoty Twoi bliscy nie zapłacą podatku od spadków i darowizn.

NOWOŚĆ

Dla kogo i na jak długo

Ubezpieczeniem możemy objąć osoby w wieku od 18 do 77 lat. We wniosku o ubezpieczenie wskazujesz ubezpieczonego (siebie lub inną osobę), którego życie obejmiemy ochroną. Umowę możesz zawrzeć na 2 lub 3 lata.

Co możesz zyskać

Nasze ubezpieczenie to połączenie ochrony życia i zwiększenie kapitału.

Pewność i bezpieczeństwo

Wypłata jest niezależna od sytuacji na rynkach finansowych i wahań stóp procentowych – czyli bezpieczna.

Podpisujesz jedną umowę

Łączysz ochronę kapitału z ubezpieczeniem na życie w jednej umowie.

Wypłata zwolniona z podatku

W razie Twojej śmierci pieniądze dla bliskich wypłacimy bez podatku od spadków i darowizn.

Stały dostęp do zgromadzonych pieniędzy

W pierwszym roku umowy kwota, którą wypłacimy Ci w razie rezygnacji, jest równa wysokości wpłaconej przez Ciebie składki, a w drugim i trzecim roku – większa od niej i z góry znana.

Jak to działa

Przyjdź do oddziału PZU. Na miejscu dowiesz się, jaka jest aktualna gwarantowana wysokość oprocentowania.

Jak można wpłacać pieniądze

 • Składkę opłacasz jednorazowo – z góry za cały okres umowy, min. 10 tys. zł, max. 1 mln zł.
 • Możesz zawrzeć dowolną liczbę polis PZU Bezpieczny Zysk, łącznie aż do 1 mln zł składki na jednego ubezpieczonego.

Kiedy wypłacimy pieniądze

 • Po zakończeniu okresu, na który została zawarta umowa, wypłacimy kapitał powiększony o gwarantowane oprocentowanie.
 • W razie śmierci ubezpieczonego sumę ubezpieczenia otrzymają wskazane przez niego osoby.
 • Jeśli będziesz potrzebować wpłaconych pieniędzy zanim skończy się okres umowy, nie stracisz ich. W pierwszym roku umowy kwota, którą wypłacimy w razie rezygnacji, jest równa wysokości wpłaconej składki a w drugim i trzecim roku – większa od niej i z góry znana.

W przypadku wypłaty wartości wykupu oraz przy wypłacie na koniec umowy (dożyciu), obowiązuje podatek od zysków kapitałowych.

Ochrona ubezpieczeniowa

PZU Bezpieczny Zysk jest ubezpieczeniem na życie i dożycie. W przypadku Twojej śmierci pieniądze z ubezpieczenia wypłacimy osobom, które wskazałeś w umowie (szczegóły znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia).

W niektórych sytuacjach nasza ochrona ubezpieczeniowa będzie ograniczona. Listę ograniczeń naszej ochrony znajdziesz w ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Dlaczego warto

 • Gwarantujemy wypłatę z góry określonej kwoty niezależnie od sytuacji na rynkach finansowych:
  • po zakończeniu okresu, na który została zawarta umowa wypłacimy kapitał powiększony o gwarantowane oprocentowanie,
  • w razie wcześniejszej rezygnacji, w pierwszym roku umowy kwota, którą wypłacimy, jest równa wysokości wpłaconej składki.
 • Wypłacimy Twoim bliskim (wskazanym w polisie) pieniądze z ubezpieczenia – bez postępowania spadkowego.
 • Ubezpieczenie działa przez całą dobę na całym świecie.

Jak kupić ubezpieczenie

Wybierz wygodny dla Ciebie sposób.

Zamów rozmowę

Zostaw numer

Zapraszamy do najbliższego oddziału

umów się

Informacja prawna

Ten materiał nie jest ofertą w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego i ma charakter wyłącznie informacyjny. Szczegółowe informacje o zakresie ubezpieczenia, w tym o ograniczeniach odpowiedzialności PZU Życie SA, znajdziesz  w aktualnych ogólnych warunkach ubezpieczenia zamieszczonych w sekcji Dokumenty do pobrania.

Zasady opodatkowania kwot otrzymanych z tytułu umowy w szczególności regulują „Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych” oraz „Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych”.