Ubezpieczenia na życie z możliwością oszczędzania

Wybierz produkt zgodnie ze swoimi potrzebami

PZU Perspektywa na Przyszłość

Wsparcie finansowe dla bliskich, gdyby Ciebie zabrakło albo wypłata dla Ciebie po zakończeniu okresu ubezpieczenia. Gwarantowana kwota świadczenia może się zwiększać w kolejnych latach umowy m.in. dzięki premiom.

 

Najważniejsze informacje o produkcie:

  • Wypłata dla bliskich po śmierci ubezpieczonego − bez postępowania spadkowego, zwolniona z podatku od spadków i darowizn i podatku od zysków kapitałowych
  • Wypłata gwarantowanej kwoty dla ubezpieczonego na koniec okresu umowy
  • Szansa na zysk w postaci premii
  • 2 warianty ubezpieczenia, dzięki którym można dopasować umowę do własnych potrzeb
  • Elastyczność w wyborze sumy ubezpieczenia i umów dodatkowych
  • Dostępne umowy dodatkowe dla ubezpieczonego, małżonka albo partnera i dzieci – m.in. na wypadek ciężkiej choroby i uszczerbku na zdrowiu po nieszczęśliwym wypadku.

Czas trwania umowy

5-30 lat

Wiek ubezpieczonego w momencie zawarcia umowy

13-70 lat

Do kiedy trwa umowa

do 75. roku życia

PZU Bezpieczny Zysk

Sposób na zwiększenie kapitału bez ryzyka. Połączenie ochrony kapitału z ubezpieczeniem na życie w jednej umowie.

 

Najważniejsze informacje o produkcie:

  • Wypłata dla bliskich w razie śmierci ubezpieczonego (równowartość składki powiększona o gwarantowane oprocentowanie)
  • Wypłata gwarantowanej kwoty dla ubezpieczonego po zakończeniu okresu umowy (wpłacone pieniądze powiększone o gwarantowane oprocentowanie)
  • Składka jednorazowa

Czas trwania umowy

2 lub 3 lata

Wiek ubezpieczonego w momencie zawarcia umowy

18-77 lat