Ubezpieczenia na życie

Zadbaj o finansowy spokój swoich bliskich w razie śmierci. Możesz również skorzystać z rozszerzeń o dodatkową ochronę, np. na wypadek choroby, uszczerbku na zdrowiu czy pobytu w szpitaliu

Wybierz produkt zgodnie ze swoimi potrzebami

PZU Ochrona Każdego Dnia

Jeśli potrzebujesz pieniędzy np. na zabezpieczenie zobowiązań finansowych (np. kredytu, pożyczki) w razie śmierci

 

Najważniejsze informacje o produkcie:

  • Wypłata dla bliskich po śmierci ubezpieczonego – bez postępowania spadkowego, zwolniona z podatku od spadków i darowizn i podatku od zysków kapitałowych
  • Elastyczność w wyborze sumy ubezpieczenia i umów dodatkowych
  • Dostępne umowy dodatkowe dla ubezpieczonego, małżonka albo partnera i dzieci – m.in. na wypadek ciężkiej choroby i uszczerbku na zdrowiu po nieszczęśliwym wypadku.

Czas trwania umowy

5-30 lat

Wiek ubezpieczonego w momencie zawarcia umowy

18-65 lat

Do kiedy trwa umowa

do 70 roku życia

PZU Wsparcie Najbliższych

Jeśli potrzebujesz zapewnić wsparcie finansowe dla bliskich gdy Ciebie zabraknie. Składkę płacisz tylko przez określony czas, a polisa trwa do końca życia.

 

Najważniejsze informacje o produkcie:

  • Wypłata dla bliskich po śmierci ubezpieczonego – bez postępowania spadkowego, zwolniona z podatku od spadków i darowizn i podatku od zysków kapitałowych
  • Elastyczność w wyborze sumy ubezpieczenia i umów dodatkowych
  • Dostępne umowy dodatkowe dla ubezpieczonego, małżonka albo partnera i dzieci – m.in. na wypadek ciężkiej choroby i uszczerbku na zdrowiu po nieszczęśliwym wypadku.

Czas trwania umowy

do końca życia ubezpieczonego

Wiek ubezpieczonego w momencie zawarcia umowy

13-80 lat

Do kiedy trwa umowa

do końca życia ubezpieczonego

PZU Pakiet na Życie i Zdrowie

Jeśli potrzebujesz wsparcia finansowego dla bliskich gdyby Ciebie zabrakło, świadczenia w razie choroby i następstw nieszczęśliwego wypadku oraz dostęp do prywatnej opieki medycznej. W ramach ubezpieczenia oferujemy pakiety, które uwzględniają różne potrzeby – singli, par, rodzin.

 

Najważniejsze informacje o produkcie:

  • Możliwość wyboru spośród wielu przygotowanych pakietów, które różnią się zakresem ochrony oraz wysokością świadczeń i składki.
  • Wypłata z ubezpieczenia bez postępowania spadkowego, zwolniona z podatku od spadków i darowizn.
  • Oferujemy świadczenia finansowe oraz dostęp do prywatnej opieki medycznej (dla ubezpieczonego albo dla ubezpieczonego oraz małżonka albo partnera życiowego).

Czas trwania umowy

1 rok z możliwością przedłużenia

Wiek ubezpieczonego w momencie zawarcia umowy

18-69 lat

Chcesz połączyć ochronę życia z oszczędzaniem na przyszłość?

Zobacz nasze ubezpieczenia na życie i dożycie.

 
Zamknij