Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia grupowego

Wybierz produkt zgodnie ze swoimi potrzebami

Kontynuacja dla Ciebie Plus

Pieniądze dla bliskich w razie śmierci ubezpieczonego oraz świadczenia dla ubezpieczonego m.in. w razie ciężkiej choroby, następstw nieszczęśliwych wypadków, śmierci bliskich.

 

Najważniejsze informacje o produkcie:

  • Dla kogo: dla osób do 59 r.ż., które kończą zatrudnienie w danej firmie (np. zmieniają pracę, przechodzą na emeryturę) i były objęte ubezpieczeniem grupowym w PZU.
  • Wypłata po śmierci ubezpieczonego jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn i nie wymaga postępowania spadkowego.
  • 18 wariantów do wyboru – w zależności od potrzeb i sytuacji życiowej. Mogą obejmować świadczenia związane nie tylko z ubezpieczonym, ale również małżonkiem albo partnerem oraz dziećmi (m.in. w razie ciężkiej choroby, leczenia szpitalnego).
  • Możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o prywatną opiekę medyczną na co dzień.

Czas trwania umowy

1 rok z możliwością przedłużenia

Do kiedy trwa umowa

maks. do 60 roku życia

Dowiedz się więcej zamów rozmowę

Ubezpieczenie indywidualnie kontynuowane

Pieniądze dla bliskich w razie śmierci ubezpieczonego oraz świadczenia dla ubezpieczonego m.in. w razie trwałego uszczerbku na zdrowiu spowodowanego wypadkiem, a także w razie śmierci rodzica, teścia, małżonka lub dziecka.

 

Najważniejsze informacje o produkcie:

  • Dla kogo: dla osób, które kończą zatrudnienie w danej firmie (np. zmieniają pracę, przechodzą na emeryturę) i były objęte ubezpieczeniem grupowym w PZU.
  • Wypłata po śmierci ubezpieczonego jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn i nie wymaga postępowania spadkowego.
  • Dostępne umowy dodatkowe m.in. na wypadek leczenia szpitalnego, zdiagnozowania nowotworu złośliwego, zwału serca lub udaru mózgu, a także prywatna opieka medyczna (w tym rehabilitacja) po urazie ortopedycznym i dofinansowanie do zakupów leków na receptę.

Czas trwania umowy

nieokreślony

Do kiedy trwa umowa

do końca życia ubezpieczonego

 
Zamknij